Alanı silme

Bu rehberde, adlandırılmış bir alanı artık ihtiyaç duyulmadığında silmek için Google Chat API'nin Space kaynağında delete yönteminin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bir alanı sildiğinizde, iletiler ve ekler dahil olmak üzere alandaki her şey de silinir.

Space kaynağı, kullanıcıların ve Chat uygulamalarının mesaj gönderebileceği, dosya paylaşabileceği ve ortak çalışma yapabileceği bir yeri temsil eder. Birkaç alan türü vardır:

 • Doğrudan mesajlar (DM), iki kullanıcı veya bir kullanıcı ile bir Chat uygulaması arasındaki görüşmelerdir.
 • Grup sohbetleri, üç veya daha fazla kullanıcı ile Chat uygulaması arasındaki görüşmelerdir.
 • Adlandırılmış alanlar, kullanıcıların mesaj gönderdiği, dosya paylaştığı ve ortak çalışma yaptığı kalıcı yerlerdir.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Yetkilendirme, Chat uygulaması için yapılandırıldı. Bir alanın silinmesi için, belirtilen alanı silme izni olan bir kullanıcının chat.delete yetkilendirme kapsamı ile Kullanıcı kimlik doğrulaması yapması gerekir.

Node.js

 • Node.js ve npm
 • Node.js için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Yetkilendirme, Chat uygulaması için yapılandırıldı. Bir alanın silinmesi için, belirtilen alanı silme izni olan bir kullanıcının chat.delete yetkilendirme kapsamı ile Kullanıcı kimlik doğrulaması yapması gerekir.

Adlandırılmış alanı silme

Google Chat'te mevcut bir alanı silmek için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

Bir alanı silmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_space_delete.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_space_delete.py içine şu kodu ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.delete"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then deletes the specified space.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().delete(
  
       # The space to delete.
       #
       # Replace SPACE with a space name.
       # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
       # or from a space's URL.
       name='spaces/SPACE'
  
     ).execute()
  
    # Print Chat API's response in your command line interface.
    # When deleting a space, the response body is empty.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Kodda, SPACE değerini Chat API'deki spaces.list yönteminden veya alanın URL'sinden alabileceğiniz alan adıyla değiştirin.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyip çalıştırın:

  python3 chat_space_delete.py
  

Node.js

 1. Çalışma dizininizde delete-space.js adında bir dosya oluşturun.
 2. delete-space.js içine şu kodu ekleyin:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Deletes a Chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function deleteSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.delete',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.delete({name: 'spaces/SPACE'});
  }
  
  deleteSpace().then(console.log);
  
 3. Kodda, SPACE değerini Chat API'deki spaces.list yönteminden veya alanın URL'sinden alabileceğiniz bir alan adıyla değiştirin.

 4. Çalışma dizininizde örneği çalıştırın:

  node delete-space.js
  

  Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur. Bu, alanın silindiğini gösterir.