Alanı silme

Bu kılavuzda, artık gerekmeyen adlandırılmış bir alanı silmek için Google Chat API'nin Space kaynağında delete yöntemini nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır. Bir alanın silinmesi, mesaj ve ekler dahil olmak üzere içerdiği her şeyi de siler.

Space kaynağı, kullanıcıların ve Chat uygulamalarının mesaj gönderebileceği, dosya paylaşabileceği ve ortak çalışma yapabileceği bir yeri temsil eder. Birkaç alan türü vardır:

 • Doğrudan mesajlar (DM'ler), iki kullanıcı veya bir kullanıcı ile bir Chat uygulaması arasındaki görüşmelerdir.
 • Grup sohbetleri, üç veya daha fazla kullanıcı ile Chat uygulamaları arasındaki görüşmelerdir.
 • Adlandırılmış alanlar, kullanıcıların mesaj gönderdiği, dosya paylaştığı ve ortak çalıştığı kalıcı yerlerdir.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkinleştirildiği ve yapılandırıldığı bir Google Cloud projesi Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.
 • Chat uygulaması için yetkilendirme yapılandırıldı. Bir alanın silinmesi için, belirtilen alanı silme izni olan bir kullanıcıdan chat.delete yetkilendirme kapsamı ile kullanıcı kimlik doğrulaması gerekir.

Node.js

 • Node.js ve npm
 • Node.js için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • Google Chat API'nin etkinleştirildiği ve yapılandırıldığı bir Google Cloud projesi Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.
 • Chat uygulaması için yetkilendirme yapılandırıldı. Bir alanın silinmesi için, belirtilen alanı silme izni olan bir kullanıcıdan chat.delete yetkilendirme kapsamı ile kullanıcı kimlik doğrulaması gerekir.

Adlandırılmış alanı silme

Google Chat'teki mevcut bir alanı silmek için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

Bir alanı silmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_space_delete.py adlı bir dosya oluşturun.
 2. Aşağıdaki kodu chat_space_delete.py bölümüne ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.delete"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then deletes the specified space.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().delete(
  
       # The space to delete.
       #
       # Replace SPACE with a space name.
       # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
       # or from a space's URL.
       name='spaces/SPACE'
  
     ).execute()
  
    # Print Chat API's response in your command line interface.
    # When deleting a space, the response body is empty.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Kodda SPACE kısmını alan adıyla değiştirin. Bu adı Chat API'deki spaces.list yönteminden veya alanın URL'sinden öğrenebilirsiniz.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyin ve çalıştırın:

  python3 chat_space_delete.py
  

Node.js

 1. Çalışma dizininizde delete-space.js adlı bir dosya oluşturun.
 2. Aşağıdaki kodu delete-space.js bölümüne ekleyin:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Deletes a Chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function deleteSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.delete',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.delete({name: 'spaces/SPACE'});
  }
  
  deleteSpace().then(console.log);
  
 3. Kodda SPACE alanını bir alan adıyla değiştirin. Bu adı, Chat API'deki spaces.list yönteminden veya bir alanın URL'sinden öğrenebilirsiniz.

 4. Çalışma dizininizde örneği çalıştırın:

  node delete-space.js
  

  İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur. Bu, alanın silindiğini belirtir.