Tạo ứng dụng Google Chat bằng Google Apps Script

Tạo một ứng dụng Google Chat mà bạn có thể nhắn tin trực tiếp và phản hồi bằng cách đọc to tin nhắn.

Sơ đồ dưới đây cho thấy cấu trúc và mẫu thông báo:

Cấu trúc của ứng dụng Chat được triển khai bằng Apps Script.

Trong biểu đồ trước, một người dùng tương tác với ứng dụng Apps Script Chat có luồng thông tin sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn cho ứng dụng Chat, qua tin nhắn trực tiếp hoặc trong phòng Chat.
 2. Logic của ứng dụng Chat được triển khai trong Apps Script (nằm trong Google Cloud) sẽ nhận và xử lý tin nhắn.
 3. Logic của ứng dụng Chat có thể tích hợp với các dịch vụ của Google Workspace (chẳng hạn như Lịch hoặc Trang tính) hoặc các dịch vụ khác của Google (như Google Maps hoặc YouTube) nếu muốn.
 4. Logic của ứng dụng Chat sẽ gửi phản hồi trở lại dịch vụ ứng dụng Chat trong Chat.
 5. Phản hồi được gửi đến người dùng.

Mục tiêu

 • Thiết lập môi trường.
 • Thiết lập tập lệnh.
 • Xuất bản ứng dụng Chat.
 • Kiểm thử ứng dụng Chat.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập môi trường

Mở dự án Cloud trong bảng điều khiển Google Cloud

Nếu chưa mở, hãy mở dự án Cloud mà bạn định sử dụng cho mẫu này:

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang Chọn dự án.

  Chọn một dự án trên Google Cloud

 2. Chọn dự án trên Google Cloud mà bạn muốn sử dụng. Hoặc nhấp vào Tạo dự án rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu tạo một dự án trên Google Cloud, bạn có thể cần phải bật tính năng thanh toán cho dự án.

Bật API Chat

Trước khi sử dụng các API của Google, bạn cần bật những API đó trong một dự án trên Google Cloud. Bạn có thể bật một hoặc nhiều API trong một dự án trên Google Cloud.
 • Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy bật API Google Chat.

  Bật API

Tất cả ứng dụng sử dụng OAuth 2.0 đều bắt buộc phải có cấu hình màn hình xin phép. Việc định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth của ứng dụng sẽ xác định nội dung mà người dùng và người đánh giá ứng dụng nhìn thấy, đồng thời đăng ký ứng dụng của bạn để bạn có thể phát hành sau.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > màn hình đồng ý OAuth.

  Chuyển đến màn hình xin phép bằng OAuth

 2. Đối với Loại người dùng, hãy chọn Nội bộ, rồi nhấp vào Tạo.
 3. Hoàn tất biểu mẫu đăng ký ứng dụng, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 4. Hiện tại, bạn có thể bỏ qua bước thêm phạm vi và nhấp vào Lưu và tiếp tục. Sau này, khi tạo một ứng dụng để dùng bên ngoài tổ chức Google Workspace của mình, bạn phải thay đổi Loại người dùng thành Bên ngoài, sau đó thêm phạm vi uỷ quyền mà ứng dụng của bạn yêu cầu.

 5. Xem lại tóm tắt đăng ký ứng dụng của bạn. Để chỉnh sửa, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Nếu quá trình đăng ký ứng dụng có vẻ ổn, hãy nhấp vào Back to Dashboard (Quay lại Trang tổng quan).

Thiết lập tập lệnh

Để thiết lập tập lệnh, hãy sử dụng một mẫu rồi thiết lập dự án Google Cloud trong Apps Script.

Tạo tập lệnh từ mẫu

 1. Truy cập trang Bắt đầu Apps Script.
 2. Nhấp vào mẫu Ứng dụng Chat. Bạn có thể phải cuộn xuống để thấy mẫu này.
 3. Nhấp vào Untitled project (Dự án chưa đặt tên), nhập Quickstart app rồi nhấp vào Rename (Đổi tên).

Sao chép số dự án trên Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > IAM và Quản trị viên > Cài đặt.

  Chuyển đến phần Cài đặt quản trị viên và quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM)

 2. Trong trường Số dự án, hãy sao chép giá trị đó.

Đặt dự án Cloud của dự án Apps Script

 1. Trong dự án Apps Script của ứng dụng Chat, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án Biểu tượng cho phần cài đặt dự án.
 2. Trong mục Dự án Google Cloud Platform (GCP), hãy nhấp vào Thay đổi dự án.
 3. Trong mục Số dự án GCP, hãy dán số dự án Google Cloud.
 4. Nhấp vào Đặt dự án.

Bây giờ, bạn sẽ có mã ứng dụng đang hoạt động mà bạn có thể dùng thử (như mô tả trong các bước sau) rồi tuỳ chỉnh để đáp ứng yêu cầu của mình.

Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google khi mở mẫu Apps Script. Đôi khi, tài khoản hiện tại có thể chuyển sang tài khoản mặc định mà bạn không để ý.

Tạo quá trình triển khai thử nghiệm

Bạn cần có mã triển khai cho dự án Apps Script này để có thể sử dụng trong bước tiếp theo.

Để lấy mã triển khai tiêu đề, hãy làm như sau:

 1. Trong dự án Apps Script của ứng dụng Chat, hãy nhấp vào Deploy (Triển khai) > Test Preview (Kiểm thử các bản triển khai).
 2. Sao chép Mã triển khai head để sử dụng trong bước tiếp theo rồi nhấp vào Done (Xong).

Phát hành ứng dụng Chat

Phát hành ứng dụng Chat từ bảng điều khiển Google Cloud.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy tìm Google Chat API rồi nhấp vào API Google Chat.
 2. Nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Cấu hình rồi thiết lập ứng dụng Chat:

  1. Trong trường Tên ứng dụng, hãy nhập Quickstart app.
  2. Trong trường URL hình đại diện, hãy nhập https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png.
  3. Trong trường Description (Mô tả), hãy nhập Quickstart app.
  4. Trong phần Chức năng, hãy chọn Nhận tin nhắn 1:1Tham gia không gian và cuộc trò chuyện nhóm.
  5. Trong phần Cài đặt kết nối, hãy chọn Dự án Apps Script.
  6. Trong trường Mã triển khai, hãy dán Mã triển khai Head mà bạn đã sao chép trước đó.
  7. Trong Chế độ hiển thị, hãy chọn Những người và nhóm cụ thể trong miền của bạn rồi nhập email của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Ứng dụng Chat đã sẵn sàng trả lời tin nhắn.

Kiểm thử ứng dụng Chat

Để kiểm thử ứng dụng Chat, hãy mở một không gian tin nhắn trực tiếp bằng ứng dụng Chat rồi gửi một tin nhắn:

 1. Mở Google Chat bằng tài khoản Google Workspace mà bạn đã cung cấp khi tự thêm mình làm người kiểm tra đáng tin cậy.

  Truy cập Google Chat

 2. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
 3. Trong trường Thêm 1 hoặc nhiều người, hãy nhập tên ứng dụng trong Chat.
 4. Chọn ứng dụng Chat của bạn trong kết quả. Một tin nhắn trực tiếp sẽ mở ra.

 5. Trong tin nhắn trực tiếp mới với ứng dụng, hãy nhập Hello rồi nhấn enter.

  Ứng dụng Chat cảm ơn bạn đã thêm và đọc to tin nhắn của bạn.

Để thêm người kiểm thử đáng tin cậy và tìm hiểu thêm về kiểm thử các tính năng tương tác, hãy xem phần Kiểm thử tính năng tương tác cho ứng dụng Google Chat.

Khắc phục sự cố

Khi ứng dụng Google Chat hoặc thẻ trả về lỗi, giao diện Chat sẽ hiển thị thông báo "Đã xảy ra lỗi". hoặc "Không thể xử lý yêu cầu của bạn." Đôi khi, giao diện người dùng Chat không hiển thị thông báo lỗi nào, nhưng ứng dụng hoặc thẻ trong Chat sẽ cho ra kết quả không mong muốn; ví dụ: thông báo trên thẻ có thể không xuất hiện.

Mặc dù thông báo lỗi có thể không hiển thị trong giao diện người dùng Chat, nhưng chúng tôi cung cấp dữ liệu nhật ký và thông báo lỗi mô tả để giúp bạn khắc phục lỗi khi bật tính năng ghi nhật ký lỗi cho các ứng dụng trong Chat. Để được trợ giúp về việc xem, gỡ lỗi và sửa lỗi, hãy xem phần Khắc phục sự cố và sửa lỗi trên Google Chat.

Dọn dẹp

Để tài khoản Google Cloud của bạn không bị tính phí cho các tài nguyên dùng trong hướng dẫn này, bạn nên xoá dự án trên Google Cloud đó.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang Quản lý tài nguyên. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > IAM & Admin (IAM và quản trị viên) > Quản lý tài nguyên.

  Chuyển đến Trình quản lý tài nguyên

 2. Trong danh sách dự án, hãy chọn dự án bạn muốn xoá rồi nhấp vào biểu tượng Xoá .
 3. Trong hộp thoại, hãy nhập mã dự án rồi nhấp vào Shut Down (Tắt) để xoá dự án.

Các bước tiếp theo

 • Tạo thẻ tương tác – Thông báo thẻ hỗ trợ bố cục xác định, các phần tử tương tác trên giao diện người dùng như nút và nội dung đa phương tiện như hình ảnh. Hãy sử dụng thông báo thẻ để trình bày thông tin chi tiết, thu thập thông tin từ người dùng và hướng dẫn người dùng thực hiện bước tiếp theo.
 • Hỗ trợ các lệnh dấu gạch chéo – Các lệnh gạch chéo cho phép bạn đăng ký và quảng cáo các lệnh cụ thể mà người dùng có thể đưa ra cho ứng dụng bằng cách nhập lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo lên (/), chẳng hạn như /help.
 • Hộp thoại khởi chạy – Hộp thoại là giao diện cửa sổ dựa trên thẻ mà ứng dụng của bạn có thể mở để tương tác với người dùng. Nhiều thẻ có thể được xâu chuỗi tuần tự với nhau, giúp người dùng hoàn tất các quy trình nhiều bước, chẳng hạn như điền dữ liệu vào biểu mẫu.
 • Lớp học lập trình: Bạn đã sẵn sàng tạo một ứng dụng Chat nâng cao hơn chưa? Xem phản hồi của ứng dụng Chat trong lớp học lập trình Tạo ứng dụng cho Google Chat bằng Gemini.