ChannelSections: insert

Kimliği doğrulanan kullanıcının kanalına bir kanal bölümü ekler. Bir kanal en fazla 10 raf oluşturabilir.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 50 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/channelSections

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
Bu işlemde part parametresi iki amaca hizmet eder. Yazma işleminin ayarlanacağı özelliklerin yanı sıra API yanıtının içereceği özellikleri de tanımlar.

Aşağıdaki listede, parametre değerine ekleyebileceğiniz part ad bulunmaktadır:
 • contentDetails
 • id
 • snippet
İsteğe bağlı parametreler
onBehalfOfContentOwner string
Bu parametre yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş bir istekte kullanılabilir. Not: Bu parametre yalnızca YouTube içerik iş ortaklarına yöneliktir.

onBehalfOfContentOwner parametresi, isteğin yetkilendirme kimlik bilgilerinin parametre değerinde belirtilen içerik sahibi adına hareket eden bir YouTube CMS kullanıcısını tanımladığını gösterir. Bu parametre, birçok farklı YouTube kanalına sahip olan ve bunları yöneten YouTube içerik iş ortakları için tasarlanmıştır. İçerik sahiplerinin, her kanal için kimlik doğrulama bilgileri sağlamak zorunda kalmadan bir kez kimlik doğrulaması yaparak tüm video ve kanal verilerine erişmelerine olanak tanır. Kullanıcının kimlik doğrulaması yaptığı CMS hesabı, belirtilen YouTube içerik sahibine bağlanmalıdır.
onBehalfOfContentOwnerChannel string
Bu parametre yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş bir istekte kullanılabilir. Not: Bu parametre yalnızca YouTube içerik iş ortakları için tasarlanmıştır.

onBehalfOfContentOwnerChannel parametresi, videonun eklendiği kanalın YouTube kanal kimliğini belirtir. Bu parametre, bir istek onBehalfOfContentOwner parametresi için bir değer belirttiğinde zorunludur ve yalnızca bu parametreyle birlikte kullanılabilir. Ayrıca istek, onBehalfOfContentOwner parametresinin belirttiği içerik sahibine bağlı bir İYS hesabı kullanılarak yetkilendirilmelidir. Son olarak, onBehalfOfContentOwnerChannel parametre değerinin belirttiği kanal, onBehalfOfContentOwner parametresinin belirttiği içerik sahibine bağlanmalıdır.

Bu parametre, birçok farklı YouTube kanalına sahip olan ve bunları yöneten YouTube içerik iş ortakları içindir. İçerik sahiplerinin, bir kez kimlik doğrulaması yaparak parametre değerinde belirtilen kanal adına her ayrı kanal için kimlik doğrulama bilgileri sağlamak zorunda kalmadan işlem gerçekleştirmesine olanak tanır.

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir channelSection kaynağı sağlayın. Söz konusu kaynak için:

 • Şu özellikler için bir değer belirtmelisiniz:

  • snippet.type

 • Şu özellikler için değer ayarlayabilirsiniz:

  • snippet.type
  • snippet.title
  • snippet.position
  • contentDetails.playlists[]
  • contentDetails.channels[]

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir channelSection kaynağı döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) notEditable Bu kanal bölümü oluşturulamıyor.
badRequest (400) typeRequired channelSection kaynağı, snippet.type alanı için bir değer belirtmelidir.
forbidden (403) channelSectionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
invalidValue (400) channelNotActive Belirtilen kanallardan en az biri etkin değil.
invalidValue (400) channelsDuplicated İstek, yinelenen kanallar belirttiğinden başarısız oldu.
invalidValue (400) channelsNeeded snippet.type özelliği multipleChannels değerine sahipse contentDetails.channels[] özelliği belirtilmeli ve en az bir kanal belirtmelidir.
invalidValue (400) channelsNotExpected İstekle birlikte sağlanan kaynak, contentDetails.channels[] özelliği için bir değer belirtti ancak bu kanal bölümü türü için kanallar beklenmiyor.
invalidValue (400) contentDetailsNeeded Eklediğiniz kaynak, bu kanal bölümü türü için bir contentDetails nesnesi içermelidir.
invalidValue (400) inValidPosition snippet.position özelliği geçersiz bir değer içeriyor.
invalidValue (400) maxChannelSectionExceeded Kanalda zaten maksimum sayıda kanal bölümü bulunduğundan istek tamamlanamıyor.
invalidValue (400) maxChannelsExceeded İstek, kanal bölümüne çok fazla kanal eklemeye çalıştığından başarısız oldu.
invalidValue (400) maxPlaylistExceeded İstek, kanal bölümünde çok fazla oynatma listesi eklenmeye çalışıldığı için başarısız oldu.
invalidValue (400) onePlaylistNeeded snippet.type özelliği singlePlaylist değerine sahipse contentDetails.playlists[] özelliği tam olarak bir oynatma listesi belirtmelidir.
invalidValue (400) ownChannelInChannels Bir kanalda görünen bölüme kendi kanalınızı ekleyemezsiniz.
invalidValue (400) playlistIsPrivate Belirtilen oynatma listelerinden en az biri gizli olduğu için kanal bölümüne eklenemiyor.
invalidValue (400) playlistsDuplicated İstek, yinelenen oynatma listeleri belirttiği için başarısız oldu.
invalidValue (400) playlistsNeeded snippet.type özelliğinin değeri singlePlaylist veya multiplePlaylists ise contentDetails.playlists[] özelliği belirtilmelidir.
invalidValue (400) playlistsNotExpected İstekle birlikte sağlanan kaynak, contentDetails.playlists[] özelliği için bir değer belirtti ancak bu kanal bölümü türü için oynatma listeleri beklenmiyor.
invalidValue (400) snippetNeeded Kanal bölümünü oluşturmak için bir snippet belirtmelisiniz.
invalidValue (400) titleLengthExceeded snippet.title özelliğinin değeri çok uzun.
invalidValue (400) titleRequired snippet.type özelliği multiplePlaylists veya multipleChannels değerine sahipse snippet.title özelliği için bir değer belirterek bölüm başlığını ayarlamanız gerekir.
notFound (404) channelNotFound Belirtilen kanallardan biri veya daha fazlası bulunamıyor.
notFound (404) playlistNotFound Belirtilen oynatma listelerinden biri veya daha fazlası bulunamıyor.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.