Channels

Bu API artık kanalınızı veya videolarınızı "çocuklara özel" olarak işaretleme özelliğini destekliyor. Ayrıca channel ve video kaynakları artık söz konusu kanal ya da videonun "çocuklara özel" durumunu tanımlayan bir mülk de içeriyor. YouTube API Hizmetleri Hizmet Şartları ve Geliştirici Politikaları da 10 Ocak 2020'de güncellendi. Daha fazla bilgi için lütfen YouTube Data API Hizmeti ve YouTube API Hizmetleri Hizmet Şartları'nın düzeltme geçmişlerine bakın.

channel kaynağı, YouTube kanalıyla ilgili bilgileri içerir.

Yöntemler

API, channels kaynakları için aşağıdaki yöntemleri destekler:

list
İstek ölçütleriyle eşleşen sıfır veya daha fazla channel kaynağının koleksiyonunu döndürür. Hemen deneyin.
güncelle
Kanalın meta verilerini günceller. Bu yöntemin şu anda yalnızca channel kaynağının brandingSettings ve invideoPromotion nesneleri ve alt özelliklerinde yapılan güncellemeleri desteklediğini unutmayın. Hemen deneyin.

Kaynak temsili

Aşağıdaki JSON yapısı, channels kaynağının biçimini gösterir:

{
 "kind": "youtube#channel",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "title": string,
  "description": string,
  "customUrl": string,
  "publishedAt": datetime,
  "thumbnails": {
   (key): {
    "url": string,
    "width": unsigned integer,
    "height": unsigned integer
   }
  },
  "defaultLanguage": string,
  "localized": {
   "title": string,
   "description": string
  },
  "country": string
 },
 "contentDetails": {
  "relatedPlaylists": {
   "likes": string,
   "favorites": string,
   "uploads": string
  }
 },
 "statistics": {
  "viewCount": unsigned long,
  "subscriberCount": unsigned long, // this value is rounded to three significant figures
  "hiddenSubscriberCount": boolean,
  "videoCount": unsigned long
 },
 "topicDetails": {
  "topicIds": [
   string
  ],
  "topicCategories": [
   string
  ]
 },
 "status": {
  "privacyStatus": string,
  "isLinked": boolean,
  "longUploadsStatus": string,
  "madeForKids": boolean,
  "selfDeclaredMadeForKids": boolean
 },
 "brandingSettings": {
  "channel": {
   "title": string,
   "description": string,
   "keywords": string,
   "trackingAnalyticsAccountId": string,
   "unsubscribedTrailer": string,
   "defaultLanguage": string,
   "country": string
  },
  "watch": {
   "textColor": string,
   "backgroundColor": string,
   "featuredPlaylistId": string
  }
 },
 "auditDetails": {
  "overallGoodStanding": boolean,
  "communityGuidelinesGoodStanding": boolean,
  "copyrightStrikesGoodStanding": boolean,
  "contentIdClaimsGoodStanding": boolean
 },
 "contentOwnerDetails": {
  "contentOwner": string,
  "timeLinked": datetime
 },
 "localizations": {
  (key): {
   "title": string,
   "description": string
  }
 }
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#channel olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
id string
YouTube'un kanalı benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimlik.
snippet object
snippet nesnesi; kanalın başlığı, açıklaması ve küçük resimleri gibi kanalla ilgili temel ayrıntıları içerir.
snippet.title string
Kanalın başlığı.
snippet.description string
Kanal açıklaması. Mülkün değeri en fazla 1.000 karakter uzunluğunda olabilir.
snippet.customUrl string
Kanalın özel URL'si. URL'nin nasıl ayarlanacağının yanı sıra YouTube Yardım Merkezi'nde özel URL almaya ilişkin uygunluk koşulları da açıklanmaktadır.
snippet.publishedAt datetime
Kanalın oluşturulduğu tarih ve saat. Değer, ISO 8601 biçiminde belirtilir.
snippet.thumbnails object
Kanalla ilişkili küçük resimlerin haritası. Haritadaki her bir nesnenin anahtarı, küçük resmin adıdır. Değer ise küçük resimle ilgili diğer bilgileri içeren bir nesnedir.

Uygulamanızda küçük resimleri görüntülerken kodunuzun tam olarak API yanıtlarında döndürülen resim URL'lerini kullandığından emin olun. Örneğin, uygulamanız bir API yanıtında döndürülen URL'de https alanı yerine http alanını kullanmamalıdır.

Kanal küçük resmi URL'leri yalnızca https alanında kullanılabilir. URL'ler, API yanıtlarında bu şekilde görünür. http alanından YouTube resimleri yüklemeye çalışırsa uygulamanızda bozuk resimler görebilirsiniz. Yeni oluşturulan kanallar için küçük resimler boş olabilir ve bu resimlerin doldurulması bir günü bulabilir.
snippet.thumbnails.(key) object
Geçerli anahtar değerleri şunlardır:
 • default – Varsayılan küçük resim. Bir videonun (veya oynatma listesi öğesi ya da arama sonucu gibi bir videoya atıfta bulunan kaynağın) varsayılan küçük resmi 120 piksel genişliğinde ve 90 piksel yüksekliğindedir. Bir kanalın varsayılan küçük resmi, 88 piksel genişliğinde ve 88 piksel uzunluğundadır.
 • medium – Küçük resmin daha yüksek çözünürlüklü sürümü. Bir video (veya videoya atıfta bulunan bir kaynak) için bu resim 320 piksel genişliğinde ve 180 piksel yüksekliğindedir. Kanal için bu resim 240 piksel genişliğinde ve 240 piksel yüksekliğindedir.
 • high – Küçük resmin yüksek çözünürlüklü sürümü. Bir video (veya videoya atıfta bulunan bir kaynak) için bu resim 480 piksel genişliğinde ve 360 piksel yüksekliğindedir. Kanal için bu resim 800 piksel genişliğinde ve 800 piksel uzunluğundadır.
snippet.thumbnails.(key).url string
Resmin URL'si. Uygulamanızda küçük resim URL'leri kullanmayla ilgili ek yönergeler için snippet.thumbnails özellik tanımına bakın.
snippet.thumbnails.(key).width unsigned integer
Resmin genişliği.
snippet.thumbnails.(key).height unsigned integer
Resmin yüksekliği.
snippet.defaultLanguage string
channel kaynağının snippet.title ve snippet.description özelliklerindeki metnin dili.
snippet.localized object
snippet.localized nesnesi, kanal için yerelleştirilmiş bir başlık ve açıklama içerir veya kanalın meta verileri için varsayılan dildeki kanal başlığını ve açıklamasını içerir.
 • channels.list isteği yerelleştirilmiş metnin döndürülmesi gereken bir dili belirtmek için hl parametresini kullanıyorsa, hl parametre değeri YouTube uygulama dilini tanımlar ve yerelleştirilmiş metin bu dilde yerelleştirilmişse yerelleştirilmiş metin kaynak snippet'te döndürülür.
 • hl parametre değeri belirtilmezse veya bir değer belirtilir ancak belirtilen dil için yerelleştirilmiş meta veriler kullanılamazsa varsayılan dilin meta verileri döndürülür.
Bu özellik salt okunur bir değer içeriyor. Yerelleştirilmiş meta verileri eklemek, güncellemek veya silmek için localizations nesnesini kullanın.
snippet.localized.title string
Yerelleştirilmiş kanal başlığı.
snippet.localized.description string
Yerelleştirilmiş kanal açıklaması.
snippet.country string
Kanalın ilişkilendirildiği ülke. Bu özelliğin değerini ayarlamak için brandingSettings.channel.country özelliğinin değerini güncelleyin.
contentDetails object
contentDetails nesnesi, kanalın içeriğiyle ilgili bilgileri içerir.
contentDetails.relatedPlaylists object
relatedPlaylists nesnesi, kanalın yüklediği veya beğenilen videolar gibi kanalla ilişkili oynatma listelerini tanımlayan bir haritadır. Bu oynatma listelerinden istediğinizi playlists.list yöntemini kullanarak alabilirsiniz.
contentDetails.relatedPlaylists.likes string
Kanaldaki beğenilen videoları içeren oynatma listesinin kimliği. Bu listeye öğe eklemek veya listeden öğe kaldırmak için playlistItems.insert ve playlistItems.delete yöntemlerini kullanın.
contentDetails.relatedPlaylists.favorites string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Kanalın favori videolarını içeren oynatma listesinin kimliği. Bu listeye öğe eklemek veya listeden öğe kaldırmak için playlistItems.insert ve playlistItems.delete yöntemlerini kullanın.

YouTube'un favori video işlevini kullanımdan kaldırdığını unutmayın. Örneğin, video kaynağının statistics.favoriteCount özelliği 28 Ağustos 2015'te kullanımdan kaldırılmıştır. Sonuç olarak, geçmiş nedenlerle bu özellik değeri boş bir oynatma listesine işaret eden bir oynatma listesi kimliği içerebilir ve bu nedenle getirilemez.
contentDetails.relatedPlaylists.uploads string
Kanal tarafından yüklenen videoları içeren oynatma listesinin kimliği. Yeni video yüklemek için videos.insert yöntemini, önceden yüklenen videoları silmek içinse videos.delete yöntemini kullanın.
statistics object
statistics nesnesi, kanal istatistiklerini içerir.
statistics.viewCount unsigned long
Kanalın izlenme sayısıdır.
statistics.commentCount unsigned long
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Kanala yapılan yorum sayısıdır.
statistics.subscriberCount unsigned long
Kanalın abone sayısıdır. Bu değer, üç önemli basamağa yuvarlanır. Abone sayılarının yuvarlanma yöntemiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Düzeltme Geçmişi'ni veya YouTube Yardım Merkezi'ni inceleyin.
statistics.hiddenSubscriberCount boolean
Kanalın abone sayısının herkese açık olarak görünüp görünmediğini belirtir.
statistics.videoCount unsigned long
Kanala yüklenen herkese açık videoların sayısı. Değerin, kanalın sahipler dahil olmak üzere yalnızca herkese açık videolarının sayısını yansıttığını unutmayın. Bu davranış, YouTube web sitesinde gösterilen sayılarla tutarlıdır.
topicDetails object
topicDetails nesnesi, kanalla ilişkilendirilen konular hakkındaki bilgileri içerir.

Önemli: Konu kimlikleriyle ilgili değişiklikler hakkında daha fazla ayrıntı için topicDetails.topicIds[] özellik tanımını ve düzeltme geçmişini inceleyin.
topicDetails.topicIds[] list
Kanalla ilişkili konu kimliklerinin listesi.

Bu özellik 10 Kasım 2016 itibarıyla kullanımdan kaldırılmıştır. Bu özellik 10 Kasım 2017'ye kadar desteklenecektir.

Önemli: Freebase ve Freebase API'nin kullanımdan kaldırılması nedeniyle, konu kimlikleri 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren farklı şekilde çalışmaya başladı. Bu dönemde, YouTube az sayıda seçilmiş konu kimliği sunmaya başladı.

topicDetails.topicCategories[] list
Kanalın içeriğini açıklayan Wikipedia URL'lerinin listesi.
status object
status nesnesi, kanalın gizlilik durumuyla ilgili bilgileri içerir.
status.privacyStatus string
Kanalın gizlilik durumu.

Bu mülk için geçerli değerler şunlardır:
 • private
 • public
 • unlisted
status.isLinked boolean
Kanal verilerinin, bir YouTube kullanıcı adı veya Google+ hesabına zaten bağlı bir kullanıcıyı tanımlayıp tanımlamadığını belirtir. Bu bağlantılardan birine sahip bir kullanıcı, video yükleme gibi çeşitli işlemler için ön koşul olarak herkese açık bir YouTube kimliğine sahiptir.
status.longUploadsStatus string
Kanalın, 15 dakikadan uzun videolar yüklemeye uygun olup olmadığını belirtir. Bu mülk, yalnızca kanal sahibi API isteği için yetki verdiyse döndürülür. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için YouTube Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.

Bu mülk için geçerli değerler şunlardır:
 • allowed: Bu kanal, 15 dakikadan uzun videolar yükleyebilir.
 • disallowed – Bu kanal 15 dakikadan uzun videolar yükleyemez veya yüklemeye uygun değildir. Bir kanalın uzun videolar yükleyebilmesi için öncelikle YouTube Topluluk Kuralları'na göre iyi durumda olması ve içeriklerinde dünya genelinde geçerli Content ID engellemelerinin bulunmaması gerekir.

  Kanal sahibi, kanalın daha uzun videolar yüklemesini engelleyen sorunları çözdükten sonra kanal allowed veya eligible durumuna döner.
 • eligible – Bu kanal, 15 dakikadan uzun videolar yükleyebilir. Ancak kanal sahibinin https://www.youtube.com/verify adresinden daha uzun videolar yükleyebilmesi için öncelikle bu özelliği etkinleştirmesi gerekir. Bu özellikle ilgili daha ayrıntılı bilgi için YouTube Yardım Merkezi'ne bakın.
status.madeForKids boolean
Bu değer, kanalın çocuklara yönelik olarak tanımlanıp tanımlanmadığını ve kanalın mevcut "çocuklara özel" durumunu içerir. Örneğin, durum selfDeclaredMadeForKids özelliğinin değerine göre belirlenebilir. Kanalınızın, videolarınızın veya yayınlarınızın kitlesini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için YouTube Yardım Merkezi'ne göz atın.
status.selfDeclaredMadeForKids boolean
Bu özellik, bir channels.update isteğinde kanal sahibinin kanalı çocuklara yönelik olarak tanımlamasına olanak tanır. Özellik değeri yalnızca kanal sahibi API isteğine izin verirse döndürülür.
brandingSettings object
brandingSettings nesnesi, kanalın marka bilgileriyle ilgili bilgileri içerir.
brandingSettings.channel object
channel nesnesi, kanal sayfasının marka özelliklerini içerir.
brandingSettings.channel.title string
Kanalın başlığı. Başlık en fazla 30 karakter uzunluğunda olabilir.
brandingSettings.channel.description string
Kanal sayfanızdaki kanal bilgileri kutusunda görünen kanal açıklaması. Mülkün değeri en fazla 1.000 karakter uzunluğunda olabilir.
brandingSettings.channel.keywords string
Kanalınızla ilişkilendirilen anahtar kelimeler. Değer, boşlukla ayrılmış bir dize listesidir. Kanal anahtar kelimeleri, izin verilen maksimum uzunluğu (500 karakter) aşıyorsa veya çıkış karaktersiz tırnak işaretleri (") içeriyorsa kısaltılabilir. 500 karakter sınırının anahtar kelime başına değil, tüm anahtar kelimelerin toplam uzunluğuna ilişkin bir sınır olduğunu unutmayın.
brandingSettings.channel.trackingAnalyticsAccountId string
Kanalınıza gelen trafiği izlemek ve ölçmek için kullanmak istediğiniz bir Google Analytics hesabının kimliği.
brandingSettings.channel.unsubscribedTrailer string
Abone olmayan izleyiciler için kanal sayfasının göz atma görünümündeki öne çıkan video modülünde oynatılması gereken video. Abone olan izleyiciler, en son kanal etkinliğinin öne çıkarıldığı farklı bir video görebilir.

Belirtilirse mülkün değeri kanal sahibine ait olan herkese açık veya liste dışı bir videonun YouTube video kimliği olmalıdır.
brandingSettings.channel.defaultLanguage string
channel kaynağının snippet.title ve snippet.description özelliklerindeki metnin dili.
brandingSettings.channel.country string
Kanalın ilişkilendirildiği ülke. snippet.country özelliğinin değerini ayarlamak için bu özelliği güncelleyin.
brandingSettings.watch object
Not: Bu nesne ve tüm alt özellikleri kullanımdan kaldırılmıştır.

watch nesnesi, kanal videolarının izleme sayfalarının marka özelliklerini içerir.
brandingSettings.watch.textColor string
Not: Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Video izleme sayfasının markalı alanının metin rengi.
brandingSettings.watch.backgroundColor string
Not: Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Video izleme sayfasının markalı alanının arka plan rengidir.
brandingSettings.watch.featuredPlaylistId string
Not: Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır. API, değerini ayarlamaya çalışırsanız hata döndürür.
brandingSettings.image object
Bu mülk ve tüm alt mülkleri kullanımdan kaldırılmıştır.

image nesnesi, kanalın kanal sayfasında veya video izleme sayfalarında gösterilen resimlerle ilgili bilgileri içerir.
brandingSettings.image.bannerImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

YouTube web sitesindeki kanal sayfasında gösterilen banner resminin URL'si. Resim 1.060 x 175 piksel boyutundadır.
brandingSettings.image.bannerMobileImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Mobil uygulamalarda kanal sayfasında gösterilen banner resminin URL'si. Resim 640 x 175 piksel boyutundadır.
brandingSettings.image.watchIconImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Resmin video oynatıcının üst kısmında görünen URL. Bu, 170 pikseli geçemeyen, esnek bir genişliğe sahip 25 piksel yüksekliğindeki bir resimdir. Bu resmi sağlamazsanız bir resim yerine kanalınızın adı görünür.
brandingSettings.image.trackingImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Kanal veya video sayfalarının görüntüleme sayılarıyla ilgili istatistikleri toplamak için kullanılabilen 1x1 piksel takip pikselinin URL'si.
brandingSettings.image.bannerTabletLowImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Tablet uygulamalarındaki kanal sayfasında gösterilen düşük çözünürlüklü banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 1138 x 188 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerTabletImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Tablet uygulamalarındaki kanal sayfasında görüntülenen bir banner resminin URL'si. Resim 1.707 x 283 piksel boyutundadır.
brandingSettings.image.bannerTabletHdImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Tablet uygulamalarında kanal sayfasında gösterilen yüksek çözünürlüklü banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 2.276 x 377 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerTabletExtraHdImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Tablet uygulamalarında kanal sayfasında gösterilen ekstra yüksek çözünürlüklü banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 2560 x 424 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerMobileLowImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Mobil uygulamalardaki kanal sayfasında gösterilen düşük çözünürlüklü bir banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 320 x 88 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerMobileMediumHdImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Mobil uygulamalardaki kanal sayfasında gösterilen orta çözünürlüklü banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 960 x 263 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerMobileHdImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Mobil uygulamalardaki kanal sayfasında gösterilen yüksek çözünürlüklü bir banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 1.280 x 360 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerMobileExtraHdImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Mobil uygulamalardaki kanal sayfasında gösterilen çok yüksek çözünürlüklü bir banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 1.440 x 395 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerTvImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Televizyon uygulamalarında kanal sayfasında gösterilen ekstra yüksek çözünürlüklü banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 2.120 x 1.192 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerTvLowImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Televizyon uygulamalarında kanal sayfasında gösterilen düşük çözünürlüklü bir banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 854 x 480 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerTvMediumImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Televizyon uygulamalarında kanal sayfasında gösterilen orta çözünürlüklü banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 1.280 x 720 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerTvHighImageUrl string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Televizyon uygulamalarında kanal sayfasında gösterilen yüksek çözünürlüklü banner resminin URL'si. Resmin maksimum boyutu 1.920 x 1.080 pikseldir.
brandingSettings.image.bannerExternalUrl string
Bu özellik, YouTube'un bir kanal için çeşitli banner resim boyutlarını oluşturmak amacıyla kullandığı banner resminin konumunu belirtir.
brandingSettings.hints[] list
Bu mülk ve tüm alt mülkleri kullanımdan kaldırılmıştır.

hints nesnesi, ek markalama özelliklerini içerir.
brandingSettings.hints[].property string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Mülk.
brandingSettings.hints[].value string
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır.

Tesisin değeri.
auditDetails object
auditDetails nesnesi, çok kanallı ağın (MCN) belirli bir kanalı kabul etmeyi veya reddetmeyi belirlerken değerlendireceği kanal verilerini içerir. Bu kaynak parçasını alan tüm API isteklerinin, https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner-channel-audit kapsamını içeren bir yetkilendirme jetonu sağlaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca bu kapsamı kullanan tüm jetonlar, MCN kanalı kabul etmeye veya reddetmeye karar verdiğinde ya da jetonun verildiği tarihten itibaren iki hafta içinde iptal edilmelidir.
auditDetails.overallGoodStanding boolean
Bu alan, kanalla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını gösterir. Şu anda bu alan, communityGuidelinesGoodStanding, copyrightStrikesGoodStanding ve contentIdClaimsGoodStanding mülkleri üzerindeki mantıksal AND işleminin sonucunu temsil etmektedir. Diğer bir deyişle, diğer tüm mülkler true değerine sahipse bu özellik true değerine sahip olur. Ancak bu özelliklerin herhangi biri false değerine sahipse bu özellik false değerine sahip olur. Ancak bu mülkün değerini belirlemek için kullanılan yöntemin değişebileceğini unutmayın.
auditDetails.communityGuidelinesGoodStanding boolean
Kanalın, YouTube'un topluluk kurallarına uyup uymadığını gösterir.
auditDetails.copyrightStrikesGoodStanding boolean
Kanalın telif hakkı ihtarı olup olmadığını belirtir.
auditDetails.contentIdClaimsGoodStanding boolean
Kanalda çözüme ulaştırılmamış hak talepleri olup olmadığını gösterir.
contentOwnerDetails object
contentOwnerDetails nesnesi, yalnızca kanalı İçerik Yöneticisi'ne bağlayan YouTube İş Ortağı'nın görebildiği kanal verilerini içerir.
contentOwnerDetails.contentOwner string
Kanala bağlı içerik sahibinin kimliği.
contentOwnerDetails.timeLinked datetime
Kanalın içerik sahibine bağlandığı tarih ve saat. Değer, ISO 8601 biçiminde belirtilir.
localizations object
localizations nesnesi, kanalın meta verilerinin çevirilerini içerir.
localizations.(key) object
Anahtar değeriyle ilişkili yerelleştirilmiş meta verilerin dili. Bu değer, BCP-47 dil kodu içeren bir dizedir.
localizations.(key).title string
Yerelleştirilmiş kanal başlığı.
localizations.(key).description string
Yerelleştirilmiş kanal açıklaması.