MembershipsLevels

Not: Bu uç nokta, yalnızca içerik üreticiler tarafından kanal üyeliklerinin etkin olduğu kendi YouTube kanalları için istekte bulunmak amacıyla kullanılabilir. Erişim istemek için Google veya YouTube temsilcinizle iletişime geçin.

membershipsLevel kaynağı, API isteğini yetkilendiren içerik üreticinin yönettiği fiyatlandırma düzeyini tanımlar.

Yöntemler

API, membershipsLevel kaynakları için aşağıdaki yöntemleri destekler:

list
İsteği yetkilendiren kanalın üyelik seviyelerini listeler.

Kaynak temsili

Aşağıdaki JSON yapısı, membershipsLevel kaynağının biçimini gösterir:

{
 "kind": "youtube#membershipsLevel",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "creatorChannelId": string,
  "levelDetails": {
   "displayName": string,
  }
 }
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#membershipsLevel olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
id string
YouTube'un üyelik seviyesini benzersiz şekilde tanımlamak için atadığı kimliktir. Seviyenin görünen adı değişse bile bu değer değişmez.
snippet object
snippet nesnesi, üyelik seviyesiyle ilgili ayrıntıları içerir.
snippet.creatorChannelId string
Fiyatlandırma düzeyinin sahibi içerik üreticinin YouTube kanal kimliği.
snippet.levelDetails object
Bu nesne üyelik seviyesiyle ilgili verileri içerir.
snippet.levelDetails.displayName string
Seviyenin görünen adı.