MembershipsLevels: list

Not: Bu uç nokta, yalnızca içerik üreticiler tarafından kanal üyeliklerinin etkin olduğu kendi YouTube kanalları için istekte bulunmak amacıyla kullanılabilir. Erişim istemek için Google veya YouTube temsilcinizle iletişime geçin.

İsteğe yetki veren kanalın üyelik seviyelerini listeler. Seviyeler, örtülü görüntüleme sırasına göre döndürülür. Bu yönteme yapılan API istekleri aşağıdaki yanıtlardan birini verir:

 • İçerik üretici, kanal üyeliklerini etkinleştirdiyse ve fiyatlandırma seviyeleri varsa API yanıtında seviye listesi bulunur.
 • İçerik üretici, kanal üyeliklerini etkinleştirdiyse ancak fiyatlandırma seviyeleri tanımlamadıysa API yanıtı boş bir liste içerir.
 • İçerik üretici, kanal üyeliklerini etkinleştirmediyse API channelMembershipsNotEnabled hatası döndürür.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 1 birim kota maliyeti olur.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/membershipsLevels

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtube.channel-memberships.creator

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
part parametresi, API yanıtının içereceği membershipsLevel kaynak özelliklerini belirtir. Parametre değeri, kaynak parçalarının virgülle ayrılmış listesidir. Aşağıdaki listede alınabilecek bölümler gösterilmektedir:
 • id
 • snippet

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "youtube#membershipsLevelListResponse",
 "etag": etag,
 "items": [
  membershipsLevel Resource
 ]
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#membershipsLevelListResponse olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
items[] list
API isteğini yetkilendiren kanala ait membershipsLevel kaynaklarının listesi.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) channelMembershipsNotEnabled İsteği yetkilendiren içerik üretici kanalında kanal üyelikleri etkinleştirilmemiş.