Subscriptions: insert

Kimliği doğrulanan kullanıcının kanalı için bir abonelik ekler.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 50 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/subscriptions

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
Bu işlemde part parametresi iki amaca hizmet eder. Yazma işleminin ayarlanacağı özelliklerin yanı sıra API yanıtının içereceği özellikleri de tanımlar.

Aşağıdaki listede, parametre değerine ekleyebileceğiniz part ad bulunmaktadır:
  • contentDetails
  • id
  • snippet
  • subscriberSnippet

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir abonelik kaynağı sağlayın. Söz konusu kaynak için:

  • Şu özellikler için bir değer belirtmelisiniz:

    • snippet.resourceId

  • Şu özellikler için değer ayarlayabilirsiniz:

    • snippet.resourceId

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir abonelik kaynağı döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) subscriptionDuplicate Oluşturmaya çalıştığınız abonelik zaten mevcut.
badRequest (400) subscriptionForbidden Maksimum abonelik sayısına ulaştınız.
badRequest (400) subscriptionForbidden Kendi kanalınıza abone olma desteklenmiyor.
badRequest (400) subscriptionForbidden Yakın zamanda çok fazla abone olundu. Birkaç saat sonra tekrar deneyin.
forbidden (403) subscriptionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
notFound (404) publisherNotFound İsteğin snippet.resourceId özelliği tarafından belirtilen kaynak bulunamıyor.
notFound (404) subscriberNotFound İstekle tanımlanan abone bulunamıyor.
required (400) publisherRequired İstekte belirtilen abonelik kaynağı, abone olunan kanalı tanımlamak için snippet.resourceId özelliğini kullanmalıdır.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.