Videos: getRating

Yetkili kullanıcının belirtilen videolar listesine verdiği derecelendirmeleri alır.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 1 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos/getRating

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
id string
id parametresi, derecelendirme verilerini aldığınız kaynakların YouTube video kimliklerinin virgülle ayrılmış listesini belirtir. Bir video kaynağında, id özelliği videonun kimliğini belirtir.
İsteğe bağlı parametreler
onBehalfOfContentOwner string
Bu parametre yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş bir istekte kullanılabilir. Not: Bu parametre yalnızca YouTube içerik iş ortaklarına yöneliktir.

onBehalfOfContentOwner parametresi, isteğin yetkilendirme kimlik bilgilerinin parametre değerinde belirtilen içerik sahibi adına hareket eden bir YouTube CMS kullanıcısını tanımladığını gösterir. Bu parametre, birçok farklı YouTube kanalına sahip olan ve bunları yöneten YouTube içerik iş ortakları için tasarlanmıştır. İçerik sahiplerinin, her kanal için kimlik doğrulama bilgileri sağlamak zorunda kalmadan bir kez kimlik doğrulaması yaparak tüm video ve kanal verilerine erişmelerine olanak tanır. Kullanıcının kimlik doğrulaması yaptığı CMS hesabı, belirtilen YouTube içerik sahibine bağlanmalıdır.

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "youtube#videoGetRatingResponse",
 "etag": etag,
 "items": [
  {
   "videoId": string,
   "rating": string
  }
 ]
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#videoGetRatingResponse olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
items[] list
İstek ölçütleriyle eşleşen puan listesi.
items[].videoId string
YouTube'un videoyu benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimlik.
items[].rating string
Yetkili kullanıcının videoya verdiği puan.

Bu özellik için geçerli değerler şunlardır:
 • dislike
 • like
 • none
 • unspecified

Hatalar

API, bu API yöntemine özgü hata mesajları tanımlamaz. Ancak bu yöntem, hata mesajı dokümanlarında listelenen genel API hatalarını döndürmeye devam edebilir.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.