Videos: rate

Bir videoya beğenme veya beğenmeme puanı ekleyin ya da videonun puanını kaldırın.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 50 birim kota maliyeti olur.

NOT: Bu durum, videonun resmi beğeni/beğenmeme sayısını etkilemez.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos/rate

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
id string
id parametresi, derecelendirilen veya derecelendirmesi kaldırılan videonun YouTube video kimliğini belirtir.
rating string
Kaydedilecek derecelendirmeyi belirtir.

Kabul edilebilir değerler şunlardır:
  • dislike – Kimliği doğrulanan kullanıcının videoyu beğenmediğini kaydeder.
  • like – Kimliği doğrulanan kullanıcının videoyu beğendiğini kaydeder.
  • none – Kimliği doğrulanan kullanıcının video için önceden belirlediği derecelendirmeyi kaldırır.

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem bir HTTP 204 yanıt kodu (No Content) döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) emailNotVerified Kullanıcı, derecelendirmeden önce e-posta adresini doğrulamalıdır.
badRequest (400) invalidRating İstek, rating parametresi için beklenmeyen bir değer içeriyordu.
badRequest (400) videoPurchaseRequired Kiralık videolar, yalnızca bunları kiralayan kullanıcılar tarafından değerlendirilebilir.
forbidden (403) forbidden Derecelendirmeye çalıştığınız video derecelendirilemiyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) videoRatingDisabled Derecelendirmeye çalıştığınız videonun sahibi, bu video için verilen derecelendirmeleri devre dışı bırakmış.
notFound (404) videoNotFound Derecelendirmeye çalıştığınız video bulunamıyor. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.