Watermarks: set

YouTube'a filigran resmi yükler ve bunu bir kanal için ayarlar.

Bu yöntem medya yüklemeyi destekler. Yüklenen dosyalar şu kısıtlamalara uymalıdır:

  • Maksimum dosya boyutu: 10 MB
  • Kabul edilen Medya MIME türleri: image/jpeg, image/png, application/octet-stream

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 50 birim kota maliyeti olur.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/upload/youtube/v3/watermarks/set

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
channelId string
channelId parametresi, filigranın sağlandığı YouTube kanal kimliğini belirtir.
İsteğe bağlı parametreler
onBehalfOfContentOwner string
Not: Bu parametre yalnızca YouTube içerik iş ortaklarına yöneliktir.

onBehalfOfContentOwner parametresi, isteğin yetkilendirme kimlik bilgilerinin parametre değerinde belirtilen içerik sahibi adına hareket eden bir YouTube CMS kullanıcısını tanımladığını gösterir. Bu parametre, birçok farklı YouTube kanalına sahip olan ve bunları yöneten YouTube içerik iş ortakları için tasarlanmıştır. İçerik sahiplerinin, her kanal için kimlik doğrulama bilgileri sağlamak zorunda kalmadan bir kez kimlik doğrulaması yaparak tüm video ve kanal verilerine erişmelerine olanak tanır. Kullanıcının kimlik doğrulaması yaptığı CMS hesabı, belirtilen YouTube içerik sahibine bağlanmalıdır.

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir filigran kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem bir HTTP 204 yanıt kodu (No Content) döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) imageFormatUnsupported Sağladığınız resim desteklenmeyen bir biçimde.
badRequest (400) imageTooTall Sağladığınız resim çok uzun.
badRequest (400) imageTooWide Sağladığınız resim çok geniş.
badRequest (400) mediaBodyRequired İstek, resim içeriğini içermiyor.
forbidden (403) forbidden Filigran, belirtilen kanal için ayarlanamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş veya channelId parametresi geçersiz bir değere ayarlanmış olabilir.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.