Tích hợp AppLovin với Dàn xếp

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ AppLovin thông qua tính năng dàn xếp và thác nước. Bài này trình bày cách thêm AppLovin vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo cũng như cách tích hợp SDK AppLovin và bộ chuyển đổi vào iOS ứng dụng.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Bộ chuyển đổi dàn xếp AdMob cho AppLovin có các khả năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ 1
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Quảng cáo biểu ngữ (không bao gồm quảng cáo biểu ngữ MREC) chỉ được hỗ trợ trong hoạt động dàn xếp. Tính năng đặt giá thầu không hỗ trợ bất kỳ loại quảng cáo biểu ngữ nào.

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 10.0 trở lên
 • [Để đặt giá thầu]: Bộ chuyển đổi AppLovin 6.3.0.0 trở lên (nên dùng phiên bản mới nhất)
 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập AppLovin

Đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản AppLovin của bạn.

Để thiết lập AdMob đơn vị quảng cáo, bạn cần có Khóa SDK của AppLovin và Khóa báo cáo. Để tìm các mục này, hãy chuyển đến Trang tổng quan của AppLovin rồi nhấp vào thẻ Account (Tài khoản). Trong danh sách thả xuống bên dưới Account (Tài khoản), hãy chọn Keys (Khoá) để xem cả hai giá trị.

Nếu định chỉ tích hợp tính năng đặt giá thầu, bạn có thể tiếp tục định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp.

Chọn ứng dụng cho tính năng dàn xếp

Đặt giá thầu

Bạn không cần phải thực hiện bước này để tích hợp giá thầu.

Thác nước

Trên trang tổng quan của AppLovin, chọn Ứng dụng trong phần Kiếm tiền để truy cập ứng dụng bạn đã đăng ký. Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng với tính năng dàn xếp từ danh sách các ứng dụng có sẵn.

Tạo khu vực

Đặt giá thầu

Bạn không cần phải thực hiện bước này để tích hợp giá thầu.

Thác nước

Trên trang tổng quan của AppLovin, hãy chọn Zones (Khu vực) trong mục Kiếm tiền để chuyển đến mã khu vực mà bạn đã đăng ký. Nếu bạn đã tạo các vùng bắt buộc cho ứng dụng, hãy chuyển sang Bước 2. Để tạo mã khu vực mới, hãy nhấp vào Tạo khu vực.

Nhập tên của ID khu vực , chọn iOS làm Nền tảngLoại quảng cáo mong muốn.

Đối với Giá, hãy chọn CPM phẳng trong trình đơn thả xuống để chọn các quốc gia cụ thể cho vùng CPM hoặc Tối ưu hóa theo AppLovin cho vùng không phải CPM. Sau đó, hãy nhấp vào Lưu.

Sau khi tạo khu vực, bạn có thể tìm thấy mã khu vực trong cột Mã khu vực.

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm AppLovin vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn. Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có và muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và chuyển đến bước Thêm AppLovin làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái nhóm dàn xếp thành Bật, rồi nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.

Liên kết nhóm dàn xếp này với một hoặc nhiều đơn vị quảng cáo AdMob hiện có. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn:

Thêm AppLovin làm nguồn quảng cáo

Đặt giá thầu

Trong thẻ Đặt giá thầu ở mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, hãy chọn AppLovin.

Tiếp theo, hãy nhập SDK Key (Khoá SDK) thu thập được trong phần trước rồi nhấp vào Xong.

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Thác nước

Trong thẻ Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm mạng quảng cáo.

Chọn AppLovin và bật nút chuyển Optimize. Nhập Khóa báo cáo có được trong phần trước để thiết lập tính năng tối ưu hóa nguồn quảng cáo cho AppLovin. Sau đó, hãy nhập giá trị eCPM cho AppLovin rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nhập Bundle ID của ứng dụng cùng với Mã khu vựcKhoá SDK có được ở phần trước.

Quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Sau đó, để đảm bảo bạn cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng không quan trọng mạng quảng cáo nào được phân phát, hãy đánh dấu vào hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp. Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, bộ chuyển đổi AppLovin sẽ chuyển về phần thưởng được chỉ định trong trang tổng quan của AppLovin khi tạo vị trí.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi AppLovin

 • Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

  pod 'GoogleMobileAdsMediationAppLovin'
  
 • Trên dòng lệnh, hãy chạy:

  pod install --repo-update
  

Tích hợp thủ công

 • Tải phiên bản mới nhất của SDK AppLovin dành cho iOS xuống và liên kết ApplovinSDK.framework trong dự án của bạn.

 • Tải phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi AppLovin từ đường liên kết tải xuống trong Changelog và đường liên kết ApplovinAdapter.framework trong dự án.

 • Thêm các khung sau vào dự án của bạn:

  • AdSupport
  • AVFoundation
  • CoreGraphics
  • CoreMedia
  • CoreTelephony
  • StoreKit
  • SystemConfiguration
  • UIKit
  • WebKit
  • libz.tbd

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Bạn không cần phải có mã bổ sung để tích hợp AppLovin.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

AppLovin khuyên bạn nên sử dụng quảng cáo thử nghiệm trong quá trình phát triển nếu bạn không thể nhận quảng cáo trực tiếp.

Để bật quảng cáo thử nghiệm, hãy truy cập vào trang Quản lý ứng dụng bằng cách nhấp vào tên ứng dụng trong trang tổng quan AppLovin và chuyển đến phần Chế độ thử nghiệm. Chuyển nút Test Mode (Chế độ thử nghiệm) sang trạng thái ON (Bật).

Chế độ thử nghiệm có thể mất tới 30 phút để có hiệu lực và tự động đặt lại thành TẮT sau 2 giờ.

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

Trong phiên bản SDK 5.0.1, AppLovin đã thêm các phương thức setHasUserContentsetIsAgeRestrictedUser.

Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý đến SDK AppLovin. Bạn phải thiết lập các tùy chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo các tùy chọn đó được chuyển tiếp đúng cách đến SDK AppLovin.

Swift

import AppLovinSDK
// ...

ALPrivacySettings.setHasUserConsent(true)

Objective-C

#import <AppLovinSDK/AppLovinSDK.h>
// ...

[ALPrivacySettings setHasUserConsent:YES];

Ngoài ra, nếu người dùng được biết là thuộc danh mục giới hạn về độ tuổi, bạn có thể đặt cờ sau thành YES.

Swift

import AppLovinSDK
// ...

ALPrivacySettings.setIsAgeRestrictedUser(true)

Objective-C

#import <AppLovinSDK/AppLovinSDK.h>
// ...

[ALPrivacySettings setIsAgeRestrictedUser:YES];

Xem tài liệu về Quyền riêng tư của AppLovin để biết thêm thông tin.

Thêm AppLovin Corp. vào danh sách đối tác quảng cáo theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Làm theo các bước trong phần Cài đặt GDPR để thêm AppLovin Corp. vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong giao diện người dùng AdMob .

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

SDK AppLovin bao gồm phương thức setDoNotSell cho phép nhà xuất bản chọn không bán thông tin cá nhân.

Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này đến AppLovin SDK. Bạn phải thiết lập các tùy chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo các tùy chọn đó được chuyển tiếp đúng cách đến SDK AppLovin.

Swift

import AppLovinSDK
// ...

ALPrivacySettings.setDoNotSell(true)

Objective-C

#import <AppLovinSDK/AppLovinSDK.h>
// ...

[ALPrivacySettings setDoNotSell:YES];

Xem tài liệu về Quyền riêng tư của AppLovin để biết thêm thông tin.

Thêm AppLovin Corp. vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA

Làm theo các bước trong phần Cài đặt CCPA để thêm AppLovin Corp. vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA trong AdMob Giao diện người dùng.

Tham số mạng cụ thể

Bộ chuyển đổi AppLovin hỗ trợ muteAudio (một phần bổ sung không bắt buộc) để tắt âm thanh trên quảng cáo dạng video. Thông số này có thể được chuyển đến bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp GADMAdapterAppLovinExtras và phải được đặt trên mọi yêu cầu quảng cáo. Sau đây là cách đặt giá trị:

Swift

let request = GADRequest()
let extras = GADMAdapterAppLovinExtras()
extras.muteAudio = false
request.register(extras)

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
GADMAdapterAppLovinExtras * extras = [[GADMAdapterAppLovinExtras alloc] init];
extras.muteAudio = NO;
[request registerAdNetworkExtras:extras];

Tối ưu hoá

Việc khởi chạy SDK AppLovin ngay khi ứng dụng khởi chạy sẽ cho phép AppLovin theo dõi các sự kiện ngay khi ứng dụng khởi động.

Swift

let sdk = ALSdk.shared(withKey: "sdkKey")
sdk?.initializeSdk()

Objective-C

ALSdk *sdk = [ALSdk sharedWithKey:@"sdkKey"];
[sdk initializeSdk];

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không nhận được quảng cáo từ AppLovin, nhà xuất bản có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng GADResponseInfo.adNetworkInfoArray dưới các lớp sau: GADMAdapterAppLovin GADMAdapterAppLovinRewardBasedVideoAd GADMediationAdapterAppLovin

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi AppLovin gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
-102 đến -900, 204 SDK AppLovin trả về lỗi. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.
101 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được AppLovin hỗ trợ.
103 Ngữ cảnh rỗng.
104 Mã thông báo giá thầu AppLovin trống.
105 Đã yêu cầu nhiều quảng cáo cho cùng một khu vực. AppLovin chỉ có thể tải 1 quảng cáo tại một thời điểm cho mỗi vùng.
106 Quảng cáo chưa sẵn sàng hiển thị.
108 Bộ chuyển đổi AppLovin không hỗ trợ định dạng quảng cáo đang được yêu cầu.
-1009 đến -1, 204 SDK AppLovin trả về lỗi. Hãy xem của Unity để biết thêm thông tin chi tiết.
101 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được AppLovin hỗ trợ.
102 Thông số máy chủ AppLovin được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
103 Không hiện được quảng cáo AppLovin.
104 Đã yêu cầu nhiều quảng cáo cho cùng một khu vực. AppLovin chỉ có thể tải 1 quảng cáo tại một thời điểm cho mỗi vùng.
105 Không tìm thấy khoá SDK AppLovin.
107 Mã thông báo giá thầu trống.
108 Bộ chuyển đổi AppLovin không hỗ trợ định dạng quảng cáo đang được yêu cầu.
110 AppLovin đã gửi lệnh gọi lại tải thành công nhưng đã tải không quảng cáo.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp iOS AppLovin

Phiên bản 11.4.4.0 (Đang tiến hành)

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 11.4.4.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API didRewardUser.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.11.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.4.4.

Phiên bản 11.4.3.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 11.4.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.6.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.4.3.

Phiên bản 11.4.2.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 11.4.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.5.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.4.2.

Phiên bản 11.4.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.4.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.5.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.4.1.

Phiên bản 11.4.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.5.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.4.0.

Phiên bản 11.3.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.3.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.3.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.3.3.

Phiên bản 11.3.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.3.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.2.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.3.2.

Phiên bản 11.3.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.3.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.1.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.3.1.

Phiên bản 11.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.1.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.3.0.

Phiên bản 11.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.2.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.1.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.2.1.

Phiên bản 11.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.1.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.2.0.

Phiên bản 11.1.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.1.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.1.2.

Phiên bản 11.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.1.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.1.1.

Phiên bản 11.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.1.0.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.1.0.

Phiên bản 11.0.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 11.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 11.0.0.

Phiên bản 10.3.7.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.3.7.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.12.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.3.7.

Phiên bản 10.3.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.3.6.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS 10.0 tối thiểu.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.11.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.3.6.

Phiên bản 10.3.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.3.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.9.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.3.5.

Phiên bản 10.3.4.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 10.3.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.8.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.3.4.

Phiên bản 10.3.3.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 10.3.3.
 • Giờ đây, bộ chuyển đổi sẽ cố gắng khởi chạy SDK AppLovin trước khi yêu cầu quảng cáo.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.7.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.3.3.

Phiên bản 10.3.2.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 10.3.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.6.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.3.2.

Phiên bản 10.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.3.0.

Phiên bản 10.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.2.1.
 • Đã nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.2.1.

Phiên bản 10.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.2.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.2.0.

Phiên bản 10.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.1.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.1.1.

Phiên bản 10.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.1.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.1.0.

Phiên bản 10.0.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.0.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.2.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.2.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.0.1.

Phiên bản 10.0.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 10.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 10.0.0.

Phiên bản 6.15.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.15.2.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.15.2.

Phiên bản 6.15.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.15.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.15.1.

Phiên bản 6.15.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.15.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.15.0.

Phiên bản 6.14.11.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.14.11.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.11.

Phiên bản 6.14.10.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.14.10.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0 trở lên.
 • Thêm thuộc tính GADMediationAdapterAppLovin.SDKSettings. Nhà xuất bản hiện có thể định cấu hình chế độ cài đặt SDK AppLovin thông qua API này.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.10.

Phiên bản 6.14.9.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.14.9.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.9.

Phiên bản 6.14.8.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.14.8.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.8.

Phiên bản 6.14.7.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.14.7.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.7.

Phiên bản 6.14.6.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.14.6.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.6.

Phiên bản 6.14.5.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.14.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.66.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.5.

Phiên bản 6.14.4.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.14.4.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.66.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.66.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.4.

Phiên bản 6.14.3.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.14.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.3.

Phiên bản 6.14.2.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.14.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.14.2.

Phiên bản 6.13.4.1

 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0 trở lên.
 • Đã ngừng hỗ trợ cho quảng cáo gốc và quảng cáo hình chữ nhật có kích thước 300x250.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.13.4.

Phiên bản 6.13.4.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.13.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.13.4.

Phiên bản 6.13.1.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 6.13.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0 trở lên.
 • Đã xoá định dạng được hỗ trợ là 728x90 cho các thiết bị iPhone.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.13.1.

Phiên bản 6.13.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.13.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0 trở lên.
 • Đã xoá định dạng được hỗ trợ là 728x90 cho các thiết bị iPhone.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.13.0.

Phiên bản 6.12.8.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.8.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.8.

Phiên bản 6.12.7.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.7.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.7.

Phiên bản 6.12.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.6.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.6.

Phiên bản 6.12.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.5.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 7.59.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.5.

Phiên bản 6.12.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.4.

Phiên bản 6.12.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.3.

Phiên bản 6.12.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.2.

Phiên bản 6.12.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.1.

Phiên bản 6.12.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.12.0.
 • Thêm các thông báo và mã lỗi bộ chuyển đổi được chuẩn hoá.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.12.0.

Phiên bản 6.11.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.11.5.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.56.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.11.5.

Phiên bản 6.11.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.11.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.1.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.11.4.

Phiên bản 6.11.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.11.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.11.3.

Phiên bản 6.11.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.11.1.
 • Khắc phục vấn đề khiến quảng cáo gốc không tải được.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.1.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.11.1.

Phiên bản 6.10.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.10.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.52.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.10.1.

Phiên bản 6.9.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.9.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.50.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.9.5.

Phiên bản 6.9.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.9.4.
 • Khắc phục lỗi video có tặng thưởng RTB không thể hiển thị ngay cả khi đã tải.
 • Sửa đổi bộ chuyển đổi không cho phép lượt tải quảng cáo trong tương lai của khu vực được tải trước đó đã bị AdMob hết thời gian chờ hoặc không do nhà xuất bản hiển thị.
 • Khắc phục sự cố quảng cáo gốc không hoạt động khi chuyển khóa SDK từ máy chủ.
 • Xác thực khoá SDK từ máy chủ, sau đó dự phòng đến Info.plist nếu khoá SDK của máy chủ không hợp lệ (ví dụ: trong trường hợp các giá trị phần giữ chỗ được gửi xuống).
 • Xác thực mã vùng tuỳ chỉnh từ máy chủ (ví dụ: trong trường hợp các giá trị phần giữ chỗ được gửi xuống).
 • Hãy xoá API vị trí.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.50.0.
 • SDK AppLovin phiên bản 6.9.4.

Phiên bản 6.8.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.8.0.
 • Đã ngừng hỗ trợ cho yêu cầu quảng cáo Cài đặt ứng dụng gốc. Ứng dụng phải sử dụng API Quảng cáo gốc hợp nhất để yêu cầu quảng cáo gốc.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.46.0 trở lên.

Phiên bản 6.6.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.6.1.
 • Khắc phục sự cố do cuộc gọi completionHandler trên một đối tượng null.
 • Đã cập nhật bộ chuyển đổi để xử lý nhiều yêu cầu quảng cáo xen kẽ.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho kích thước quảng cáo biểu ngữ linh hoạt.

Phiên bản 6.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.3.0.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API quảng cáo có tặng thưởng mới.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.41.0 trở lên.

Phiên bản 6.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.2.0.

Phiên bản 6.1.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 6.1.4.

Phiên bản 5.1.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 5.1.2.

Phiên bản 5.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 5.1.1.

Phiên bản 5.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 5.1.0.

Phiên bản 5.0.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 5.0.2.

Phiên bản 5.0.1.1

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo gốc.
 • Đặt AdMob làm nhà cung cấp tính năng dàn xếp trên SDK AppLovin.

Phiên bản 5.0.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Applovin 5.0.1.

Phiên bản 4.8.4.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK Applovin 4.8.4.

Phiên bản 4.8.3.0

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho các khu vực và biểu ngữ thông minh.

Phiên bản 4.7.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 4.7.0.

Phiên bản 4.6.1.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 4.6.1.

Phiên bản 4.6.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AppLovin 4.6.0.

Phiên bản 4.5.1.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 4.5.1.

Phiên bản 4.4.1.1

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ.

Phiên bản 4.4.1.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK AppLovin 4.4.1.

Phiên bản 4.3.1.0

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo xen kẽ.

Các phiên bản cũ

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo video có tặng thưởng.