API Boyutları ve Metrikleri

Bu boyutlar ve metrikler, Analytics Data API dönüşüm hunisi raporlarında desteklenir.

Boyutlar

Herhangi bir mülk için dönüşüm hunisi raporlarında aşağıdaki boyutlar istenebilir. Bir Boyut'un ad alanında"API Adı"nı belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Segmentlerde kullanılabilir Açıklama
başarıkimliği Başarı kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki başarı kimliği. "achievement_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
adFormat Reklam biçimi Evet Reklamların nasıl göründüğünü ve nerede bulunduğunu açıklar. Genel biçimler arasında "Geçiş reklamı", "Banner", "Ödüllü" ve "Yerel gelişmiş" reklam biçimleri bulunur.
adSourceName Reklam kaynağı Hayır Reklamı yayınlayan kaynak ağ. Tipik kaynaklar arasında "AdMob Ağı", "Liftoff", "Facebook Audience Network" ve "Uyumlulaştırılmış kurum reklamları" bulunur.
adUnitName Reklam birimi Hayır Bu Reklam birimini tanımlamak için seçtiğiniz ad. Reklam birimleri, kullanıcılara reklam göstermek için uygulamalarınıza yerleştirdiğiniz kapsayıcılardır.
UygulamaSürümü Uygulama sürümü Evet Uygulamaya ait versionName (Android) veya kısa paket sürümü (iOS).
kitle kimliği Hedef kitle kimliği Hayır Bir kitlenin sayısal tanımlayıcısıdır. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
kitleAdı Kitle adı Hayır Bir Kitlenin belirtilen adı. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
brandingInterest İlgi Alanları Hayır Alışveriş dönüşüm hunisinde üst sıralarda bulunan kullanıcıların ilgi alanları. Kullanıcılar birden fazla ilgi alanı kategorisinde sayılabilir. Örneğin, "Alışveriş Tutkunları", "Yaşam Tarzları ve Hobiler/Evcil Hayvan Tutkunları" veya "Seyahat/Seyahat Tutkunları/Sahil Boyda Seyahat Edenler".
browser Tarayıcı Evet Web sitenizi görüntülemek için kullanılan tarayıcılar.
campaignId Kampanya Kimliği Hayır Pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
campaignName Kampanya Hayır Pazarlama kampanyasının adı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
karakter Karakter Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu karakteri. "character" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
şehir Şehir Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehir.
cityId Şehir kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehrin, IP adresinden elde edilen coğrafi kimliği.
grup Kohort Hayır İstekteki kohortun adı. Grup, web sitenizi veya uygulamanızı art arda birkaç gün içinde kullanmaya başlayan kullanıcı grubudur. İstekte bir kohort adı belirtilmezse, kohortlar sıfır tabanlı dizinlerine (grup_0, kohort_1 vb.) göre adlandırılır.
grupN. Gün Günlük kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate'e göre gün farkı. Örneğin, 01.03.2020 başlangıç ve bitiş tarihiyle bir kohort seçilirse 02.03.2020 tarihi için kohortNthDay 0001 olur.
grupN.Ay Aylık kohort Hayır Kohorttaki kullanıcılar için firstSessionDate'e göre ay farkı. Ay sınırları, takvim ayı sınırlarıyla uyumludur. Örneğin, Mart 2020'de başlangıç ve bitiş tarihi olan bir grup seçilirse Nisan 2020'deki herhangi bir tarih için grupNthMonth 0001 olur.
kohortN.Hafta Haftalık kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate'e göre hafta farkı. Haftalar Pazar günü başlar ve Cumartesi günü sona erer. Örneğin, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi 2020-11.08.2020-11.11.2020 olan bir kohort seçilirse 25.11.2020 ile 21.11.2020 arasındaki tarihler için kohortNthWeek değeri 0001 olur.
içerikgrubu İçerik grubu Evet Yayınlanan içerik öğeleri için geçerli olan bir kategori. "content_group" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
içerik kimliği Content ID Evet Seçilen içeriğin tanımlayıcısı. "content_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
içerikTürü İçerik türü Evet Seçilen içeriğin kategorisi. "content_type" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
country Ülke Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülke.
ülke kimliği Ülke kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülkenin, IP adresinden elde edilen coğrafi kimliği. ISO 3166-1 alfa-2 standardına göre biçimlendirilir.
date Tarih Evet Etkinliğin YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
tarihSaat Tarih + saat (YYYYAAGGss) Hayır Tarih ve saatin YYYYAAGGSS şeklinde biçimlendirilmiş değerleri.
tarihSaat Tarih saat ve dakika Hayır Tarih, saat ve dakikanın YYYYAAGGSSSS şeklinde biçimlendirilmiş değerleri.
gün Gün Evet 01 ile 31 arasında iki basamaklı bir sayı olacak şekilde ayın günü.
HaftanınGünü Haftanın günü Evet Haftanın günü. [0,6] aralığındaki değerleri haftanın ilk günü Pazar olarak döndürür.
varsayılanKanal Gruplaması Varsayılan kanal gruplaması Hayır Dönüşümün varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir sıralama.
deviceCategory Cihaz kategorisi Evet Cihaz türü: Masaüstü, Tablet veya Cep Telefonu.
cihazModeli Cihaz modeli Evet Mobil cihaz modeli (örnek: iPhone 10,6).
etkinlik adı Etkinlik adı Evet Etkinliğin adı.
dosya uzantısı Dosya uzantısı Evet İndirilen dosyanın uzantısı (ör. "pdf" veya "txt"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "file_extension" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
dosya adı Dosya adı Evet İndirilen dosyanın sayfa yolu (ör. "/menuler/yemek-menusu.pdf"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "file_name" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
ilkOturumTarihi İlk oturum tarihi Evet Kullanıcının ilk oturumunun YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
firstUserCampaignId İlk kullanıcı kampanya kimliği Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Google Ads kampanyalarını içerir.
firstUserCampaignName İlk kullanıcı kampanyası Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının adı. Google Ads ve Manuel Kampanyalar dahildir.
ilkKullanıcıVarsayılanKanal Gruplaması İlk kullanıcı varsayılan kanal gruplaması Evet Kullanıcıyı ilk kazandıran varsayılan kanal gruplaması. Varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir sıralama.
firstUserGoogleAdsAccountName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki hesap adı.
ilkKullanıcıGoogleReklamlarıReklamGrubuKimliği Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
ilkKullanıcıGoogleReklamlarıReklamGrubuAdı Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
firstUserGoogleAdsAdNetworkType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Kullanıcıyı ilk kazandıran reklam ağı. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)" sütunlarını içeren bir sıralama.
ilkKullanıcıGoogleAdsKampanyaTürü Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarları ve seçenekleri belirler. Kampanya türü, Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans'ı içeren bir numaralandırmadır. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
ilkGoogleGoogleReklamReklamKimliği Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
ilkUserGoogleAdsMüşteriKimliği Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
ilkUserGoogleAdsAnahtarKelime Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürün veya hizmeti tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
ilkUserGoogleAdsSorgusu Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran arama sorgusu.
İlkKullanıcıManuelReklamİçerikleri İlk kullanıcı manuel reklam içeriği Evet Kullanıcıyı ilk kazandıran reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
ilkUserManuelSüresi İlk kullanıcı manuel terimi Evet Kullanıcıyı ilk kazandıran terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
firstUserMedium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı Evet Kullanıcıyı web sitenize veya uygulamanıza ilk kazandıran aracı.
firstUserSource Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak Evet Kullanıcıyı web sitenize veya uygulamanıza ilk kazandıran kaynak.
ilkKullanıcıKaynakAracısı İlk kullanıcı kaynağı/aracısı Hayır "firstUserSource" ve "firstUserMedium" boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
ilkKullanıcıKaynakPlatform Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak platform Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran kaynak platform. Lütfen bu alanın UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" değerini döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" değeri yerine "(not set)" değerini döndürür.
tamSayfaUrl Tam sayfa URL Hayır Ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true adresinin tam sayfası www.example.com/store/contact-us?query_string=true kısmıdır.
Dönüşüm HunisiAdımı Adım Hayır Dönüşüm hunisi adımına atanan açıklayıcı ad. Örneğin, istekteki üçüncü dönüşüm hunisi adımında "ad = Satın alma" ifadesini belirtmek "3" sonucunu verir. Satın alma":
Dönüşüm HunisiAdımıYeniGelişim Yeni-mevcut Hayır Kullanıcı, önceki dönüşüm hunisi adımında bulunan dönüşüm hunisi adımlarında devam ediyor. Aksi takdirde söz konusu kullanıcı yenidir. Bu boyut yalnızca açık dönüşüm hunileri için anlamlıdır ve iki değer döndürür: "yeni" ve "sürekli".
dönüşüm hunisiSonrakiSonrakiİşlem Dönüşüm hunisinde sonraki işlem Hayır Sonraki işlem, geçerli adımı tamamladıktan sonra elde edilen ve bir sonraki adımı tamamlamak da dahil olmak üzere bir sonraki boyut değeridir. Örneğin, istenen bir sonraki işlem boyutu "eventName" ise bu boyut, i. adıma ulaştıktan sonra bir sonraki etkinliğin adını döndürür. Sıradaki adım, 1. adıma ulaşan etkinliği ve i+1. adıma ulaşan etkinliği içerir.
Google AdsHesapAdı Google Ads hesap adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan Google Ads'deki hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
googleAdsReklamGrubuKimliği Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu kimliği.
googleAdsReklamGrubuAdı Google Ads reklam grubu adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu adı.
GoogleAdsAdNetworkType Google Ads reklam ağı türü Hayır Dönüşümün reklamcılık ağı türü. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)" sütunlarını içeren bir sıralama.
googleAdsKampanya Türü Google Ads kampanyası türü Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarları ve seçenekleri belirler. Kampanya türü, Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans'ı içeren bir numaralandırmadır. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
googleAdsReklam Kimliği Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
Google AdsMüşteri Kimliği Google Ads müşteri kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanyanın Google Ads'deki müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
googleAdsAnahtarKelime Google Ads anahtar kelime metni Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürün veya hizmeti tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
GoogleAdsSorgusu Google Ads sorgusu Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan arama sorgusu.
grup kimliği Grup kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu grubu kimliği. "group_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
BarındırıcıAdı Ana makine adı Evet Bir URL'nin alt alan ve alan adlarını içerir. Örneğin, www.example.com/iletisim.html'nin Ana Makine Adı www.example.com'dur.
saat Saat Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği iki haneli saat. Bu boyut, 0-23 arasında değişir ve mülkünüzün saat dilimine göre raporlanır.
Dönüşüm Etkinliği Dönüşüm etkinliği Evet Etkinlik bir dönüşümse "true" dizesi. Etkinlikler, toplama sırasında dönüşüm olarak işaretlenir. Bir etkinliğin dönüşüm işaretinde yapılan değişiklikler bundan sonra geçerli olur. Herhangi bir etkinliği Google Analytics'te dönüşüm olarak işaretleyebilirsiniz.Bazı etkinlikler (ör. first_open, satın alma) varsayılan olarak dönüşüm şeklinde işaretlenir. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/9267568 adresine bakın.
öğe satış ortaklığı Ürün ilişkilendirmesi Hayır Belirli bir öğeyle ilişkili satış ortağının (varsa iş ortağı/tedarikçi firma) adı veya kodu. "Satış ortağı" öğe parametresi tarafından doldurulur.
itemBrand (öğeMarkası) Öğe markası Hayır Öğenin marka adı.
itemCategory (öğe kategorisi) Öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için öğe kategorisi Giyim'dir.
öğeKategorisi2 2. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 2. öğe kategorisi Erkek'tir.
öğeKategorisi3 3. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 3. öğe kategorisi Yaz'dır.
öğeKategorisi4 4. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 4. öğe kategorisi Gömlekler'dir.
itemCategory5 5. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 5. öğe kategorisi Tişörtler'dir.
itemId (öğe kimliği) Öğe kimliği Hayır Öğenin kimliği.
itemListId Öğe listesi kimliği Hayır Öğe listesinin kimliği.
itemListName Öğe listesi adı Hayır Öğe listesinin adı.
itemName [öğeAdı] Öğe adı Hayır Öğenin adı.
itemPromotionCreativeName Öğe promosyonu reklam öğesi adı Hayır Öğe promosyonu reklam öğesinin adı.
itemPromotionId Öğe promosyonu kodu Hayır Öğe promosyonunun kimliği.
itemPromotionName Öğe promosyonu adı Hayır Öğe promosyonunun adı.
itemVaryant Öğe varyantı Hayır Bir ürünün belirli bir varyasyonu. Beden için XS, S, M, L veya renk için Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah. "item_variant" parametresi tarafından doldurulur.
landingPage Açılış sayfası Evet Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilen sayfa yolu + sorgu dizesi.
language Dil Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı. Örneğin, İngilizce
dilKodu Dil kodu Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı (ISO 639). Örneğin, "en-us"
seviye Seviye Evet Oyuncunun oyundaki seviyesi. "level" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
Bağlantı Sınıfları Bağlantı sınıfları Evet Giden bir bağlantının HTML sınıfı özelliği. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "center" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_classes" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
bağlantıAlanı Bağlantı alanı Evet Giden bağlantının hedef alanı. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "youtube.com" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_domain" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
bağlantı kimliği Bağlantı kimliği Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın HTML kimliği özelliği. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "socialLinks" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
BağlantıMetni Bağlantı metni Evet İndirilen dosyanın bağlantı metni. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_text" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkUrl Bağlantı URL'si Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın tam URL'si. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "https://www.youtube.com/results?search_query=analytics" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_url" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
manuelReklamİçerikleri Kullanım kılavuzu reklam içeriği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
manuelSüre Kullanım kılavuzu terimi Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
medium Aracı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen aracı.
method Yöntem Evet Bir etkinliğin tetiklenme yöntemi. "method" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
dakika Dakika Hayır Etkinliğin günlüğe kaydedildiği iki dakikalık dakika. Bu boyut, 0-59 arasında değişir ve mülkünüzün saat dilimine göre raporlanır.
mobilCihazMarkası Cihaz markası Evet Üretici ya da marka adı (örneğin: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
mobileDeviceMarketingName Cihaz Evet Markalı cihaz adı (örnek: Galaxy S10 veya P30 Pro).
mobilCihazModeli Mobil modeli Evet Mobil cihazın model adı (ör. iPhone X veya SM-G950F).
ay Ay Evet Etkinliğin gerçekleştiği ay; 01 ile 12 arasında iki basamaklı bir tam sayı.
yeniVsReturne Yeni/geri gelen Evet Yeni kullanıcıların önceki 0 oturumu, geri gelen kullanıcıların ise 1 veya daha fazla oturumu var. Bu boyut iki değer döndürür: "yeni" veya "geri gelen".
. Gün N. gün Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen gün sayısı.
. Saat N. saat Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen saat sayısı. Başlangıç saati 0.000'dir.
. dakika N. dakika Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen dakika sayısı. Başlangıç dakikası 0.000'dır.
. Ay N. ay Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen ay sayısı. Başlangıç ayı 0000'dır.
. Hafta N. hafta Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen hafta sayısını temsil eden sayı.
. Yıl N. yıl Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen yıl sayısı. Başlangıç yılı 0000'dır.
operatingSystem İşletim sistemi Evet Uygulamanıza veya web sitenize gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemleri. Windows ve Android gibi masaüstü ve mobil işletim sistemlerini de içerir.
işletim sistemi sürümü OS sürümü Evet Web sitenize veya uygulamanıza gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemi sürümleri. Örneğin, Android 10'un sürümü 10, iOS 13.5.1'in sürümü 13.5.1'dir.
operatingSystemWithVersion İşletim sistemi ve sürümü Evet İşletim sistemi ve sürüm. Örneğin, Android 10 veya Windows 7.
orderCoupon Sipariş kuponu Evet Sipariş düzeyindeki kuponun kodu.
giden Giden Evet Bağlantı, bir siteye mülkün alanının bir parçası değilse "true" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "outbound" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sayfa konumu Sayfa konumu Evet Ziyaret edilen web sayfaları için protokol, ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true adresinin pageLocation bölümü https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir. "page_location" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sayfaYolu Sayfa yolu Hayır URL'nin ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adı ve sorgu dizesi arasındaki kısmı. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pagePath kısmı /store/contact-us.
pagePathPlusQueryString Sayfa yolu + sorgu dizesi Evet URL'nin ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adını izleyen kısmı. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pagePathPlusQueryString kısmı /store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
Yönlendiren Sayfaya yönlendiren Evet Ana makine adı ve yol dahil tam yönlendirme URL'si. Bu yönlendiren URL, kullanıcının önceki URL'sidir ve bu web sitesinin alan adı veya diğer alan adları olabilir. "page_referrer" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageTitle Sayfa başlığı Evet Sitenizde kullanılan web sayfası başlıkları.
YüzdeKaydırıldı Kaydırılan kısmın yüzdesi Evet Kullanıcının sayfayı aşağı kaydırdığı yüzde (ör. "90"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "percent_scrolled" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
platform Platform Evet Uygulamanızın veya web sitenizin yayınlandığı platform (ör. web, iOS veya Android). Bir raporda yayının türünü belirlemek için hem platform hem de akış kimliğini kullanın.
platformCihazKategorisi Platform/cihaz kategorisi Evet Web sitenizin veya mobil uygulamanızın çalıştığı platform ve cihaz türü. (örnek: Android / mobil)
region Bölge Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği coğrafi bölge. Kullanıcının IP adresinden elde edilir.
screenResolution Ekran çözünürlüğü Evet Kullanıcı ekranının çözünürlüğü. Örneğin, 1920x1080.
searchTerm Arama terimi Evet Kullanıcı tarafından aranan terim. Örneğin, kullanıcı '/bir-sayfa.html?q=bir-terim'i ziyaret ederse, bu boyut 'bir-terim' değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "search_term" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
segmentlere ayır Segment Hayır Segment, Analytics verilerinizin bir alt kümesidir. Örneğin, tüm kullanıcı grubunuz içinde belirli bir ülkedeki veya şehirdeki kullanıcılar segment oluşturabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Segment oluşturucu'ya bakın. Segment boyutu, istekte 1 tabanlı ön ek ile segmente atanan adı döndürür (yani ilk segment, istekte "Ücretli Trafik" olarak adlandırılırsa bu segment "1" olur). "Ücretli Trafik"). İstekte segment adları belirtilmezse segmentler 1 tabanlı adla (ör. "1. Segment', '2. Segment").
sessionCampaignId Oturum kampanya kimliği Hayır Bir oturumun pazarlama kampanyası kimliği. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki Manuel Kampanyaları ve Kampanyaları içerir.
sessionCampaignName Oturum kampanyası Evet Bir oturumun pazarlama kampanyası adı. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki Manuel Kampanyaları ve Kampanyaları içerir.
oturumVarsayılanKanal Gruplaması Oturum için varsayılan kanal gruplaması Evet Oturumun varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir sıralama.
oturumGoogle AdsHesapAdı Oturumla ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Google Ads'de oturuma yol açan Hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
oturumGoogle AdsReklamGrubuKimliği Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Bir oturuma ait Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
sessionGoogleAdsAdGroupName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Google Ads'de bir oturum için Reklam Grubu Adı.
oturumGoogle AdsReklamAğıTürü Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Oturuma yol açan reklamcılık ağı. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)" sütunlarını içeren bir sıralama.
oturumGoogleAdsCampaignType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Bu oturuma neden olan Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarları ve seçenekleri belirler. Kampanya türü, Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans'ı içeren bir numaralandırmadır. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
oturumGoogleAdsCreativeId Oturumla ilişkili Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Web sitenizde veya uygulamanızda oturum sağlayan Google Ads reklam öğesinin kimliğidir. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
oturumGoogle AdsMüşteri Kimliği Oturumla ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Google Ads'de oturumla sonuçlanan Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
oturumGoogleAdsAnahtar Kelime Oturumla ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Oturuma yol açan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürün veya hizmeti tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
oturumGoogle AdsSorgu Oturumla ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Hayır Oturuma yol açan arama sorgusu.
sessionManualAdContent Oturum manuel reklam içeriği Evet Oturuma yol açan reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
oturumManuelSüresi Oturum manuel terimi Evet Oturumla sonuçlanan terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
sessionMedium Oturum aracısı Evet Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan aracı.
oturumSa360ReklamGrubuAdı Oturumla ilgili SA360 reklam grubu adı Hayır Search Ads 360'ta bu oturuma neden olan Reklam Grubu adı.
oturumSa360KampanyaAdı Oturumla ilgili SA360 kampanyası Hayır Search Ads 360'ta bu oturumu tetikleyen kampanya adı.
oturumSa360Reklam Öğesi Biçimi Oturumla ilgili SA360 reklam öğesi biçimi Hayır Search Ads 360'ta bu oturumu sağlayan reklam öğesinin türü. Örneğin, "Duyarlı arama ağı reklamı" veya "Genişletilmiş metin reklam". Daha fazla bilgi edinmek için GA4 Trafik Kaynağı Boyutları başlıklı makaleyi inceleyin.
oturumSa360Arama MotoruHesapKimliği Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı kimliği Hayır SA360'taki bu oturuma neden olan arama motoru hesabının kimliği.
oturumSa360Arama MotoruHesapAdı Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı adı Hayır SA360'ta bu oturuma neden olan arama motoru hesabının adı.
oturumSa360EngineAccountType Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı türü Hayır Search Ads 360'ta bu oturuma neden olan arama motoru hesabının türü. Örneğin, "google ads", "bing" veya "baidu".
oturumSa360Anahtar Kelime Oturumla ilgili SA360 anahtar kelime metni Hayır Search Ads 360'tan bu oturumun gerçekleşmesini sağlayan arama motoru anahtar kelimesi.
oturumSa360Aracı Oturumla ilgili SA360 aracısı Hayır Search Ads 360'tan bu oturumun gerçekleşmesini sağlayan arama motoru anahtar kelimesi. Örneğin, "tbm".
oturumSa360Sorgusu Oturumla ilgili SA360 sorgusu Hayır Search Ads 360'tan bu oturumu tetikleyen arama sorgusu.
sessionSa360Kaynak Oturumla ilgili SA360 kaynağı Hayır Bu oturuma neden olan Search Ads 360 trafiğinin kaynağı. Örneğin, "example.com" veya "google".
sessionSource Oturum kaynağı Evet Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan kaynak.
sessionSourceMedium Oturum kaynağı/aracısı Hayır "sessionSource" ve "sessionMedium" boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
oturumKaynakPlatform Oturum kaynak platformu Hayır Oturumun kampanyasının kaynak platformu. Lütfen bu alanın UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" değerini döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" değeri yerine "(not set)" değerini döndürür.
gönderim katmanı Gönderim katmanı Hayır Satın alınan öğenin teslimatı için seçilmiş gönderim katmanı (ör. Kara yolu, Hava yolu, Ertesi gün). "shipping_tier" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
İmzalanan KullanıcıKimliği Kullanıcı kimliğiyle oturum açıldı Evet Kullanıcı User-ID özelliğiyle oturum açtıysa "yes" (evet) dizesi. User-ID hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/analytics/answer/9213390 adresine göz atın.
source Kaynak Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen kaynak.
kaynakAracı Kaynak / aracı Hayır "kaynak" ve "aracı" boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
kaynakPlatform Kaynak platform Hayır Dönüşüm etkinliği kampanyasının kaynak platformu. Lütfen bu alanın UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" değerini döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" değeri yerine "(not set)" değerini döndürür.
akış kimliği Akış kimliği Evet Uygulamanızın veya web sitenizin sayısal veri akışı tanımlayıcısı.
yayınAdı Akış adı Evet Uygulamanızın veya web sitenizin veri akışı adı.
testVeriFiltresiAdı Test verileri filtre adı Hayır Test durumundaki veri filtrelerinin adı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/10108813 adresine göz atın.
işlem kimliği İşlem kimliği Evet E-ticaret işleminin kimliği.
BirleştirilmişSayfaYolEkranı Sayfa yolu ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
BirleştirilmişSayfaEkranı Sayfa yolu + sorgu dizesi ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu ve sorgu dizesi (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
birleşikEkranSınıfı Sayfa başlığı ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
Birleştirilmiş Ekran Adı Sayfa başlığı ve ekran adı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran adı (uygulama).
userAgeBracket Yaş Evet Kullanıcıların yaş grupları.
userGender Cinsiyet Evet Kullanıcının cinsiyeti.
VideoSağlayıcı Video sağlayıcısı Evet Videonun kaynağı (ör. "youtube"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_provider" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoBaşlığı Video başlığı Evet Videonun başlığı. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_title" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
video URL'si Video URL'si Evet Videonun URL'si. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_url" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sanalPara Birimi Adı Sanal para birimi adı Evet Kullanıcının etkileşimde bulunduğu sanal para biriminin adı. Diğer bir deyişle, oyunda mücevher satın alma veya satın alma. "virtual_currency_name" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
görünür Gösteriliyor Evet İçerik görünürse "true" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "visible" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hafta Hafta Evet Etkinliğin gerçekleştiği hafta; 01 ile 53 arasında iki basamaklı bir sayı. Her hafta pazar başlar. 1 Ocak her zaman 1. haftadır. Yılın ilk ve son haftasında, çoğu yıl 7 günden daha kısa bir süre bulunur. Yılın ilk ve son haftalarından başka haftalar her zaman 7 gün içerir. 1 Ocak Pazar günü ile yılın ilk haftası ve önceki yılın son haftası 7 gün sürer.
yıl Yıl Evet Etkinliğin gerçekleştiği dört haneli yıl (ör. 2020).

Özel Boyutlar

Data API, etkinlik ve kullanıcı kapsamlı özel boyutlar hakkında raporlar oluşturabilir. Özel boyutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyutlar ve metrikler raporlaması ve Özel kullanıcı özellikleri bölümlerini inceleyin. Özel boyutlar, bir API raporu isteğinde boyutun parametre adına ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, etkinlik kapsamlı Özel Boyut için "achievement_id" parametre adına sahip bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "customEvent:achievement_id" ekleyin. Mülk bu etkinlik kapsamlı özel boyutu kaydetmediyse bu API isteği başarısız olur.

Etkinlik kapsamlı Özel Boyut Ekim 2020'den önce kaydedildiyse bu boyut, etkinlik adıyla birlikte bir API isteğinde belirtilmelidir. Örneğin, etkinlik kapsamındaki Özel Boyut için "achievement_id" parametre adına, "level_up" etkinlik adına sahip "customEvent:achievement_id[level_up]" ifadesini ekleyin. Analytics, Ekim 2020'de Özel parametre raporlamasını Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrik raporlaması ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Boyutlar için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Boyutları listelemek için Meta Veri API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Burada bir Meta Veri API yöntemini kullanma örneğini görebilirsiniz.

Genel API Adı Segmentlerde kullanılabilir Açıklama
customEvent:parameter_name Evet Parametre_adi için etkinlik kapsamlı Özel Boyut
customEvent:parameter_name[event_name] Evet Ekim 2020'den önce tescil edildiyse parameter_name için etkinlik kapsamlı Özel Boyut
customUser:parametre_adı Evet Parametre_adi için kullanıcı kapsamlı Özel Boyut

Özel Kanal Grupları

Data API, özel kanal grupları hakkında raporlar oluşturabilir. Özel kanal grupları hakkında daha fazla bilgi için GA4'teki özel kanal gruplarıyla ilgili bu makaleyi inceleyin. Özel Kanal Grupları, boyutun kapsamı ve kanal grubu kimliğine göre API raporu isteğinde belirtilir. Örneğin, 9432931 kimliğine sahip Oturum kapsamlı Özel Kanal için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "sessionCustomChannelGroup:9432931" ifadesini ekleyin. Mülkün bu kimliğe sahip özel bir kanalı yoksa bu API isteği başarısız olur.

Aşağıda, Özel Kanal Gruplarına ilişkin genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Kanal Gruplarını listelemek için Meta Veri API yöntemini sorgulayabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
sessionCustomChannelGroup:özel_kanal_kimliği Bu oturumu sağlayan özel kanal.
firstUserCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu kullanıcıyı ilk kazandıran özel kanal.
customChannelGroup:özel_kanal_kimliği Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan özel kanal.

Metrikler

Aşağıdaki metrikler, herhangi bir mülkün dönüşüm hunisi raporlarında yer alabilir.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
etkinKullanıcı Etkin kullanıcı sayısı Sitenizi veya uygulamanızı ziyaret eden farklı kullanıcıların sayısı.
huniAdımıVazgeçme Oranı Vazgeçme oranı Bu adımda dönüşüm hunisini terk eden kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,412 değeri, kullanıcıların% 41,2'sinin dönüşüm hunisini bu adımda terk ettiği anlamına gelir.
Dönüşüm hunisiAdımları Ayrılmalar Bu adımda dönüşüm hunisini terk eden kullanıcıların tam sayısı.
dönüşüm hunisiAdım Tamamlama Oranı Tamamlanma oranı Dönüşüm hunisinin bu adımını tamamlayan kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,588 değeri, kullanıcıların% 58,8'inin bu dönüşüm hunisi adımını tamamladığı anlamına gelir.