DimensionMetadata

Bir boyutu açıklar.

JSON gösterimi
{
  "apiName": string,
  "uiName": string,
  "description": string,
  "deprecatedApiNames": [
    string
  ],
  "customDefinition": boolean,
  "category": string
}
Alanlar
apiName

string

Bu boyutun adı. Boyut'un name'inde kullanılabilir. Örneğin, eventName.

uiName

string

Bu boyutun Google Analytics kullanıcı arayüzündeki adı. Örneğin, Event name.

description

string

Bu boyutun nasıl kullanıldığı ve hesaplandığıyla ilgili açıklama.

deprecatedApiNames[]

string

Bu boyut için hâlâ kullanılabilir ancak kullanımdan kaldırılmış adlar. Bu boyut doldurulursa belirli bir süre apiName veya deprecatedApiNames seçeneklerinden biri aracılığıyla kullanılabilir. Kullanımdan kaldırma süresinden sonra boyut yalnızca apiName tarihine kadar kullanılabilir.

customDefinition

boolean

Boyut, bu mülk için özel bir boyutsa doğru değerini döndürür.

category

string

Bu boyutun ait olduğu kategorinin görünen adı. Benzer boyutlar ve metrikler birlikte sınıflandırılır.