REST Resource: apprecovery

Kaynak

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

addTargeting

Bir kurtarma işlemi için hedeflemeyi kademeli olarak güncelleyin.

cancel

Yürütülmekte olan bir uygulama kurtarma işlemini iptal edin.

create

Kurtarma durumu TASLAK olan bir uygulama kurtarma işlemi oluşturun.

deploy

DRAFT kurtarma durumuna sahip, daha önce oluşturulmuş bir uygulama kurtarma işlemini dağıtın.

list

Belirli bir paket adı ve uygulama sürümüyle ilişkilendirilmiş tüm uygulama kurtarma işlemi kaynaklarını listeleyin.