Method: apprecovery.deploy

Önceden oluşturulmuş bir uygulama kurtarma işlemini DRAFT kurtarma durumuyla dağıtın. Bu işlemin, hedeflenen tüm kullanıcılar için kurtarma işlemini etkinleştirdiğini ve durumunu ETKİN olarak değiştirdiğini unutmayın.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/appRecoveries/{appRecoveryId}:deploy

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Kurtarma işleminin dağıtıldığı uygulamanın paket adı.

appRecoveryId

string (int64 format)

Zorunlu. Dağıtılacak uygulama kurtarma işlemine karşılık gelen kimlik.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher