บันทึกประจำรุ่น

4 มิถุนายน 2024

 • ไลบรารี play-services-appsearch พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ไลบรารีนี้มี API สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างในฐานข้อมูล AppSearch ส่วนกลางที่ให้บริการโดยบริการ Google Play ซึ่งจะเปิดใช้การแชร์ข้อมูลข้ามแอปตามการกำหนดค่ารายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) ของไคลเอ็นต์ การแชร์ข้ามแอปเป็นแบบเลือกใช้และต้องกำหนดค่านักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างชัดแจ้งเมื่อใช้ AppSearch API

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appsearch:16.0.0

30 พฤษภาคม 2024

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dataconnect:16.0.0-alpha04
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.2

29 พฤษภาคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีต่างๆ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เปลี่ยน minSdkVersion เป็น 21 แล้ว
  • อัปเดตทรัพยากร Dependency ในไลบรารี play-services-base, play-services-basement และ play-services-tasks เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

  ตรวจสอบรายการไลบรารีที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในส่วน "อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่"

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:23.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pal:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.2.0

23 พฤษภาคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ [addResourceParameter] ไปยัง AuthorizationRequest.Builder เพื่ออนุญาตให้ส่งพารามิเตอร์ทรัพยากรที่กำหนดเองไปยัง Authorization API
 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-fitness ประกอบด้วยการเปิดตัว Recording API บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.2.0

13 พฤษภาคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • Vertex AI สำหรับ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01

9 พฤษภาคม 2024

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.1.0

2 พฤษภาคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ลดหมายเลขเวอร์ชันฟีเจอร์ของ beginSignIn() API เพื่อให้ใช้งานได้กับ APK บริการ Google Play เวอร์ชันเก่า

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:5.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1

17 เมษายน 2024

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-cloud-messaging มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอดใหม่ ซึ่งก็คือ setRetainProxiedNotifications เพื่อตั้งค่าว่าจะเก็บรักษาข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือนที่ใช้พร็อกซีหรือไม่
  • เพิ่มวิธีการใหม่ getProxiedNotificationData เพื่อรับข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือนผ่านพร็อกซี

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.2.0

16 เมษายน 2024

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ที่เกี่ยวข้องกับปุ่มลงชื่อเข้าใช้ด้วย One Tap, การบันทึกรหัสผ่าน และการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google
 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ที่เกี่ยวข้องกับ Google Sign-In
 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตคลาสข้อมูลคำขอและการตอบกลับให้มีการสนับสนุนโดย ByteString แทนที่จะเป็น byte[] เพื่อให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้
  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ @Nullable และ @NonNull ที่เหมาะสมในพารามิเตอร์ API แล้ว
  • เพิ่มเครื่องมือสร้างใหม่ใน PublicKeyCredentialCreationOptions ที่ยอมรับสตริง JSON

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.12
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.0.0

11 เมษายน 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.2

8 เมษายน 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Nearby SDK (play-services-nearby) มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มวิธีการใหม่ subscribeToUwbAvailability และ unsubscribeFromUwbAvailability สำหรับ UwbClient เพื่อรองรับการสมัครใช้บริการ UWB ที่พร้อมใช้งาน

  • เพิ่มเครื่องมือสร้างสำหรับ RangingControleeParameters เพื่อรองรับการเริ่มต้นคลาสนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.2.0

1 เมษายน 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-games-v2 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • นำอินเทอร์เฟซที่เลิกใช้งานแล้วออก
  • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับเครื่องมือสลับโปรไฟล์อย่างรวดเร็ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.0.0

21 มีนาคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.1

7 มีนาคม 2024

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

 • ในเดือนกันยายน 2024 ระบบจะไม่เผยแพร่ Firebase Ads SDK (อาร์ติแฟกต์ firebase-ads และ firebase-ads-lite) อีกต่อไป ให้ใช้ SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google แทน

  อาร์ติแฟกต์ของ Firebase เหล่านี้ไม่ได้ให้ไบนารีของตัวเองและเป็นเพียงรายละเอียดเพิ่มเติมของทรัพยากร Dependency เท่านั้น เราทําการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้คุณควบคุมทรัพยากร Dependency ที่เพิ่มลงในแอปได้มากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้และวิธีย้ายข้อมูลเพื่อใช้ Android SDK สำหรับโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ได้ในคำถามที่พบบ่อยนี้ในเอกสารประกอบของ Firebase

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.4
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.3

5 มีนาคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-location ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0

28 กุมภาพันธ์ 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.3

26 กุมภาพันธ์ 2024

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0

20 กุมภาพันธ์ 2024

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1

15 กุมภาพันธ์ 2024

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.11

8 กุมภาพันธ์ 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ปลั๊กอิน google-services เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Android (v4.4.1) พร้อมใช้งานแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.2
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.1

1 กุมภาพันธ์ 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-service-auth-api-phone ได้เพิ่มเวอร์ชันของทรัพยากร Dependency ของ play-services-basement จาก 18.0.1 เป็น 18.0.2

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2

22 มกราคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-location ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มการวางแนวสำหรับการอัปเดต API ให้กับ FusedLocationProviderClient
  • เพิ่ม API ใหม่สำหรับ isGoogleLocationAccuracyEnabled() ไปยัง SettingsClient แล้ว
  • เพิ่มเมธอด isBatched() ลงใน LocationRequest แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0

18 มกราคม 2024

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.1

4 มกราคม 2024

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0

26 ธันวาคม 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0

18 ธันวาคม 2023

 • TensorFlow Lite ในรุ่นเบต้าสำหรับสาธารณะบริการ C API ของ Google Play พร้อมใช้งานแล้ว

  เมื่อใช้ API นี้ คุณจะเขียนโค้ด C หรือ C++ ที่ใช้ TensorFlow Lite ในบริการ Google Play ได้

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร TensorFlow Lite ในบริการ Google Play C API

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02

14 ธันวาคม 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0-beta01

7 ธันวาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.0

6 ธันวาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.6.0

4 ธันวาคม 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-cast, play-services-cast-framework และ play-services-cast-tv มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตเป็นที่ขึ้นอยู่กับ androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-beta01 แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ MediaRouteButtons แสดงเสมอโดยค่าเริ่มต้น

  • เปลี่ยนเพื่อลดสถานการณ์ที่การค้นหาอุปกรณ์แคสต์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  • เพิ่ม CastOptions.Builder#setSessionTransferEnabled เพื่อตั้งค่าว่าแอปพลิเคชันของผู้ส่งควรแสดงอุปกรณ์แคสต์หรือไม่เมื่อเปิดใช้ตัวสลับเอาต์พุต ค่าเริ่มต้นคือ true

  • เพิ่มเวอร์ชันใหม่ของ CastButtonFactory#setUpMediaRouteButton ที่แสดงผล Tasks ที่แอปสามารถรับฟังว่าประสบความสำเร็จหรือได้รับการยกเว้น

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น SDK สำหรับผู้ส่ง Android ของ Cast

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1

16 พฤศจิกายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-pay (v16.4.0) มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เพื่อรองรับฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์

  • เพิ่ม EmoneyReadiness แล้ว

  • เพิ่ม EmoneyReadinessStatus แล้ว

  • เพิ่มวิธีการใหม่ checkReadinessForEmoney สำหรับแอปในรายการที่อนุญาตสำหรับฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของบริการ Google Play สำหรับการสนับสนุนด้านเงินอิเล็กทรอนิกส์

  • เพิ่มวิธีการใหม่ notifyEmoneyCardStatusUpdate สำหรับแอปในรายการที่อนุญาตสำหรับฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งบริการของ Google Play เกี่ยวกับการอัปเดตสถานะบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์บางรายการ

  • เพิ่มวิธีการใหม่ pushEmoneyCard สำหรับแอปในรายการที่อนุญาตเพื่อใช้ฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพุชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบริการ Google Play

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

9 พฤศจิกายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-cloud-messaging มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มวิธีการใหม่ "messageHandled" เพื่อระบุว่ามีการจัดการข้อความ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

7 พฤศจิกายน 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

30 ตุลาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

26 ตุลาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

18 ตุลาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-tagmanager และ play-services-analytics ได้อัปเดตการลงทะเบียน BroadcastReceiver สำหรับ Android U

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

16 ตุลาคม 2023

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-maps (v18.2.0) ประกอบด้วยเครื่องหมายขั้นสูงและความสามารถในการตรวจสอบความสามารถของแผนที่ การใช้งานความสามารถแผนที่จะกล่าวถึง ในคำแนะนำ 2 เรื่องที่ลิงก์กัน

  • เพิ่ม AdvancedMarkerOptions แล้ว ซึ่งใช้เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับ AdvancedMarker
  • เพิ่ม AdvancedMarker แล้ว
  • เพิ่ม PinConfig แล้ว
  • เพิ่ม Glyph แล้ว
  • เพิ่ม MapCapabilities แล้ว
  • อัปเดต GoogleMap เพื่อรวมวิธีการรับ MapCapabilities และฟังการเปลี่ยนแปลงใน MapCapabilities

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

2 ตุลาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-pay (v16.3.0) มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มวิธีการใหม่ notifyCardTapEvent สำหรับแอปในรายการที่อนุญาตเพื่อแจ้งให้บริการ Google Play ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์การแตะการ์ดบางรายการ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

25 กันยายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Nearby SDK (play-services-nearby) มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอดใหม่ ซึ่งก็คือ addControleeWithSessionParams สำหรับ UwbClient เพื่อรองรับคีย์เคส STS ที่จัดสรรแล้ว

  • เพิ่มเมธอดใหม่ reconfigureRangingInterval และ reconfigureRangeDataNtf สำหรับ UwbClient เพื่อรองรับการกำหนดค่าแบบไดนามิกสำหรับการแจ้งเตือนข้อมูลช่วงเวลาและช่วงใหม่

  • เพิ่มความสามารถเกี่ยวกับช่วงใหม่สำหรับระยะเวลาของสล็อตที่กำหนดค่าได้และช่วงเวลา โปรดดู supportedSlotDurations, supportedRangingIntervals, supportsRangingIntervalReconfigure และ hasBackgroundRangingSupport

  • เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงใหม่เพื่อกำหนดค่าระยะเวลาของสล็อต ช่วงระยะห่าง และ AoA ดู slotDuration, rangingInterval และ isAoaDisabled

  • เพิ่ม getAuthenticationStatus เพื่อดูสถานะการตรวจสอบสิทธิ์และ ConnectionInfo.Builder#setAuthenticationStatus เพื่อตั้งค่าผลลัพธ์การแฮนด์เมดการตรวจสอบสิทธิ์

  • นำ API ในการแสดง Nearby ออกแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนทดแทน

  • เลิกใช้งาน API ในข้อความ Nearby โปรดใช้ ConnectionsClient แทน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

18 กันยายน 2023

 • การอัปเดตสำคัญของไลบรารี play-services-games-v2 ที่มอบวิธีใหม่ๆ สำหรับนักพัฒนาเกมในการผสานรวมบริการเกมของ Play (PGS) เข้ากับเกมของตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PGS Recall API

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 กันยายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 กันยายน 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4
 • com.google.gms:google-services:4.4.0

13 กันยายน 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-wallet ได้เปลี่ยน PayButton API ให้กลับไปใช้เนื้อหาปุ่มแบบคงที่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้บริการ Google Play เวอร์ชันต่ำกว่า v23.21.0

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 สิงหาคม 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มไคลเอ็นต์ API ใหม่ AuthorizationClient เพื่อช่วยคุณขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใน Google ที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์

  • เลิกใช้งาน getPhoneNumber โดยไม่มีการแทนที่

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอดใหม่ toJson ซึ่งแสดงผลการแสดง JSON ของออบเจ็กต์ PublicKeyCredential
 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-wearable ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • การสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับการย้ายข้อมูลนาฬิกาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นที่สวมใส่ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 สิงหาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 สิงหาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

3 สิงหาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

1 สิงหาคม 2023

 • การอัปเดตเพื่อให้รองรับฟีเจอร์การซูมอัตโนมัติในไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 กรกฎาคม 2023

 • เราได้เลิกใช้งานไลบรารี play-services-panorama แล้วและจะยุติการให้บริการในวันที่ 30 ตุลาคม 2023 โดยไม่มีการเปลี่ยนทดแทน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 กรกฎาคม 2023

 • การเปิดตัวไลบรารี sdkcoroutines เป็นครั้งแรก ไลบรารีนี้มียูทิลิตี Coroutine ที่นักพัฒนาเลิกใช้งานสำหรับ Java SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 กรกฎาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

5 กรกฎาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 มิถุนายน 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-wallet มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเกรด Pay Button API จากรุ่นเบต้าเป็นรุ่นเสถียร
  • เปลี่ยนรูปแบบของปุ่มต่อไปนี้

   • ขนาดข้อความของปุ่มจะตรงกับขนาดของโลโก้ "GPay"
   • ระยะขอบของปุ่มถูกปรับเป็นความสูงต่ำสุดและสูงสุดของปุ่ม
   • ตอนนี้คุณกำหนดค่าความกลมของปุ่มได้แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

26 มิถุนายน 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยันแล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

20 มิถุนายน 2023

 • อัปเดตล่าสุดของ Nearby UWB SDK (play-services-nearby) มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มความสามารถเกี่ยวกับระยะใหม่สำหรับการแจ้งเตือนข้อมูลช่วงที่กำหนดค่าได้ โปรดดู supportedNtfConfigs

  • เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงใหม่เพื่อกำหนดค่าการแจ้งเตือนข้อมูลช่วง โปรดดู uwbRangeDataNtfConfig

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

15 มิถุนายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Storage for Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-tagmanager ช่วยปรับปรุงกระบวนการของเครื่องมือภายใน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่นักพัฒนาแอปเห็น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 พฤษภาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Firebase App Check
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 พฤษภาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 พฤษภาคม 2023

 • TensorFlow Lite Acceleration Service รุ่นเบต้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสำหรับ Android พร้อมใช้งานแล้ว

  เมื่อใช้ไลบรารี Acceleration Service (play-services-tflite-acceleration) คุณสามารถเรียกใช้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ML ในอุปกรณ์และกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการเร่งภาระงาน ML ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Acceleration Service

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่รวมอยู่ในTensorFlow รุ่น 2.12.0

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

2 พฤษภาคม 2023

 • การเปิดตัวบริการ Google Play เป็นครั้งแรก ไลบรารีการรู้จำข้อความ ML Kit v2 สำหรับภาษาจีน เทวนาครี ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงได้อัปเดตไลบรารี play-services-mlkit-text-recognition ที่มีอยู่แล้วด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

1 พฤษภาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 เมษายน 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-oss-licenses มีการแก้ไขเพื่อนำข้อมูลใบอนุญาตที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากไลบรารีนั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

17 เมษายน 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 เมษายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

4 เมษายน 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ไลบรารี Jetpack เพื่อรับพาสคีย์ที่มีคำขอ JSON ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 มีนาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 มีนาคม 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 มีนาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Crashlytics
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 มีนาคม 2023

 • ไลบรารีเครื่องสแกนโค้ด (play-services-code-scanner) ของบริการ Google Play พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตนี้ โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 มีนาคม 2023

 • การเปิดตัวไลบรารีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (play-services-deviceperformance) เป็นครั้งแรก

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 มีนาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-basement ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับบริการ Google Play

 • อัปเดตล่าสุดของ Nearby UWB SDK มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • แก้ไขปัญหาที่บริการ Nearby นำ UWBClient มาใช้ซ้ำเพื่อรองรับหลายเซสชัน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 มีนาคม 2023

 • โฆษณาเนทีฟใน Play Games Services (v2) ที่อัปเดตล่าสุดจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในไลบรารี GNI (play-services-gni-native-c) ไลบรารีนี้เป็นไลบรารีสนับสนุนสำหรับเครื่องมือ Wrapper ของไลบรารี

  • เพิ่มการรองรับ Callback เนทีฟ
  • มาโครตัวช่วยที่เพิ่ม

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

2 มีนาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Firebase Cloud Messaging
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 กุมภาพันธ์ 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 กุมภาพันธ์ 2023

 • อัปเดตล่าสุดของบริการ Google Play ไลบรารีเทรดจะอัปเกรด API จากสถานะเบต้าเป็นเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 กุมภาพันธ์ 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-base มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน GoogleApiAvailability ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถแสดง DialogFragment สำหรับรหัสข้อผิดพลาด ที่ส่งคืนโดย isGooglePlayServicesAvailable โดยใช้รูปแบบ ActivityResultContract
 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • การติดตั้ง Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 กุมภาพันธ์ 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

9 กุมภาพันธ์ 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การติดตั้ง Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

1 กุมภาพันธ์ 2023

 • อัปเดตล่าสุดของ Nearby UWB SDK มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มความสามารถในการกำหนดระยะใหม่เพื่อแสดงความจุของอุปกรณ์
  • minRangingInterval
  • supportedChannels
  • supportedConfigIds

  • เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงใหม่เพื่อรองรับช่วง STS ที่จัดสรรแล้ว:

  • subSessionId

  • subSessionKeyInfo

  • เปิดใช้งาน RSSI ในตำแหน่งระยะแล้ว:

  • rssi

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 มกราคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 มกราคม 2023

 • เราเลิกใช้งาน Stream Protect SDK แล้ว และจะยุติการให้บริการในปี 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 มกราคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Firebase App Check
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ปลั๊กอิน google-services เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Android (v4.3.15) พร้อมใช้งานแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ResidentKeyRequirement ซึ่งทำให้บิลด์ล้มเหลว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

18 มกราคม 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-pay มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ getPendingIntentForWalletOnWear ที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์ Wear สามารถเริ่ม UI ของ Wallet Wear ในโทรศัพท์ผ่าน PendingIntent ที่ส่งคืน

  • เพิ่ม API ใหม่ getProductName ที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

15 ธันวาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของบริการ Google Play ไลบรารี Matter จะอัปเกรด API จากสถานะเบต้าเป็นรุ่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

14 ธันวาคม 2022

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

8 ธันวาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

6 ธันวาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

5 ธันวาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

17 พฤศจิกายน 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ไลบรารี JetPack เพื่อใช้พาสคีย์ได้
  • เพิ่ม API ใหม่ใน CredentialSavingClient ที่อนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ดึงออบเจ็กต์สถานะจาก Intent ของผลการค้นหากิจกรรม
 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

11 พฤศจิกายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

3 พฤศจิกายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-location ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตทรัพยากร Dependency ที่ไม่ถูกต้องเพื่อแก้ไข SettingsClient ปัญหา

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

28 ตุลาคม 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-games มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ได้แนะนำค่าคงที่บางรายการที่ไม่รวมอยู่ในรุ่น 23.0.0 อีกครั้ง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

27 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Firebase ML

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

24 ตุลาคม 2022

 • รุ่นเบต้าเริ่มต้นของบริการเกมของ Play (v2) แบบเนทีฟ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

20 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารีบริการ TensorFlow Lite สำหรับ Play มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงความเสถียรเมื่อดาวน์โหลดโมดูลที่ไม่บังคับ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

13 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-location ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ FusedLocationProviderClient, ActivityRecognitionClient, GeofencingClient และ SettingsClient เปลี่ยนเป็นอินเทอร์เฟซแทนคลาสแล้ว ซึ่งจะช่วยบังคับใช้การใช้งานที่ถูกต้องและเพิ่มความสามารถในการทดสอบ
  • เพิ่มคลาส LocationRequest.Builder เป็นวิธีการสร้าง LocationRequest ที่ต้องการ และเลิกใช้วิธีการก่อสร้างแบบเก่าแล้ว
  • CurrentLocationRequest.Builder และ LastLocationRequest.Builder เปลี่ยนชื่อเป็น final แล้ว
  • ตอนนี้ API ที่ใช้ PendingIntent ซึ่งเรียกใช้โดย Instant App จะล้มเหลวอย่างถูกต้องแทนที่จะไม่แสดงผลลัพธ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

13 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-threadnetwork ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มการรองรับใน Android 8.0 (API ระดับ 26)

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

12 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Performance Monitoring
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

10 ตุลาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

29 กันยายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-tflite-gpu ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม TfLiteGpu.getClient(context) เพื่อให้เข้ากันได้กับ ModuleInstallClient API
  • ปรับปรุงความเสถียรของ TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context) แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

21 กันยายน 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-games มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เลิกใช้งานฟีเจอร์การบันทึกวิดีโอแล้ว
  • ปิดการบันทึกวิดีโอผ่านบริการเกมของ Play สำหรับ Android SDK เวอร์ชัน 33 ขึ้นไป

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

20 กันยายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของ SDK ที่สวมใส่ได้ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play
  • เพิ่มการรองรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเป้าหมายเป็น Android 13
  • แทนที่ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ด้วยคำอธิบายประกอบที่มีความเป็น Nullability แบบเข้มงวด (@NonNull และ @Nullable) จากการเปลี่ยนแปลงนี้ สิ่งที่เคยทำให้เกิดคำเตือนการเว้นว่างจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อสร้างโค้ด Kotlin หรือใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ Java null

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นที่สวมใส่ได้

 • อัปเดตไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

15 กันยายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

13 กันยายน 2022

 • การเปิดตัวเวอร์ชันเบต้าครั้งแรกของบริการ Google Play ไลบรารี Matter

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

6 กันยายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play (v16.0.0) พร้อมใช้งานแล้ว ในเวอร์ชันนี้ทำให้ไลบรารี พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ไลบรารีนี้สามารถใช้เป็นทางเลือกของไลบรารี TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลนเพื่อลดขนาดแอปและรับการอัปเดตอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบของ TensorFlow

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

1 กันยายน 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest และ GetSignInIntentRequest ที่คุณสามารถใช้เพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยันแล้วจากบัญชี Google ของผู้ใช้เมื่อใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google
 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

16 สิงหาคม 2022

 • อัปเดตไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น ML Kit
 • รุ่นเบต้าเริ่มต้นของไลบรารี play-services-dtdi (v16.0.0-beta01) พร้อมใช้งานแล้ว นี่เป็นรุ่นสาธารณะครั้งแรกของ API ระหว่างอุปกรณ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

8 สิงหาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

5 สิงหาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

2 สิงหาคม 2022

 • G+ SDK (com.google.android.gms.plus) ของบริการ Google Play เลิกใช้งานแล้วในปี 2018 และหยุดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ด้วยเหตุนี้ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงได้ถูกนำออกแล้ว

1 สิงหาคม 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play (v16.0.0-beta03) พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ไลบรารีนี้สามารถใช้เป็นทางเลือกของไลบรารี TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลนเพื่อลดขนาดแอปและรับการอัปเดตอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบของ TensorFlow

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

25 กรกฎาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

18 กรกฎาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

15 กรกฎาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การรองรับโมดูลแบบไดนามิกของ Firebase
  • Firebase ML
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

14 กรกฎาคม 2022

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

6 กรกฎาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

28 มิถุนายน 2022

 • ปลั๊กอิน google-services เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Android (v4.3.13) พร้อมใช้งานแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ไลบรารีเครื่องสแกนโค้ดของบริการ Google Play รุ่นล่าสุดพร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตนี้ได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

 • อัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-base, play-services-basement และ play-services-tasks มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ OptionalModuleApi ใหม่ที่ระบุว่า API ต้องใช้คอมโพเนนต์บริการ Google Play เพิ่มเติมหรือไม่ (กล่าวคือ โมดูลที่ไม่บังคับ)
  • เพิ่มคลาส ModuleInstallClient ใหม่ที่ช่วยให้คุณส่งคำขออย่างชัดแจ้งเพื่อดาวน์โหลดโมดูลที่ไม่บังคับ เผยแพร่โมดูลที่ไม่บังคับ และตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ API ที่ต้องใช้โมดูลที่ไม่บังคับ
 • การเปิดตัวไลบรารี play-services-base-testing รุ่นแรกพร้อมใช้งานแล้ว โดยมีการทดสอบข้อมูลปลอมสำหรับ ModuleInstallClient

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

23 มิถุนายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

7 มิถุนายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

1 มิถุนายน 2022

 • ไลบรารี play-services-appindex พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ไลบรารีนี้ใช้แทนไลบรารี firebase-appindexing และรองรับกรณีการใช้งานสำหรับการแชร์เอกสารที่มีโครงสร้างในฐานะ Indexables และ UserActions กับ Google Assistant

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์เอกสารกับ Google Assistant ได้ที่พุชทางลัดแบบไดนามิกไปยัง Assistant

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

26 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีอยู่ใน TensorFlow รุ่น 2.9

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-fitness จะเลิกใช้งาน API ที่รองรับการอ่านและการเขียนข้อมูลการออกกำลังกายที่ผ่านมาเพื่อใช้ Health Connect

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

25 พฤษภาคม 2022

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

23 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ play-service-nearby (v18.2.0) มี Nearby UWB API รุ่นสาธารณะเป็นครั้งแรก

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

19 พฤษภาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

12 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

10 พฤษภาคม 2022

 • การเปิดตัวเวอร์ชันเบต้าครั้งแรกของไลบรารีเครื่องสแกนโค้ดของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

6 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Firebase App Check
  • Firebase Cloud Messaging
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

3 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-basement เพิ่มความปลอดภัยในการยืนยันลายเซ็นและแก้ไขช่องโหว่ PendingIntent ที่เปลี่ยนแปลงได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

27 เมษายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ใน CredentialClient และคลาสคำขอ/คำตอบที่เกี่ยวข้อง
 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงใน Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

14 เมษายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Cloud Messaging

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

12 เมษายน 2022

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-nearby (v18.1.0) มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ต้องใช้สิทธิ์ BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT และ BLUETOOTH_SCAN สำหรับการเชื่อมต่อใกล้เคียงจาก Android S

  • เพิ่ม Payload#setFileName() และ Payload#setParentFolder() เพื่อบันทึกไฟล์ที่ได้รับพร้อมชื่อไฟล์ที่กำหนดและเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

  • เพิ่ม VariantOfConcern เพื่ออนุญาตให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข (PHA) แนบรายละเอียดข้อกังวลที่ PHA กำหนดในการแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตัวอย่างเช่น แอปที่อาจเป็นอันตรายสามารถกำหนดคำจำกัดความต่อไปนี้

  • VariantOfConcernType.type1 ว่า "วัคซีนมีประสิทธิภาพ"

  • VariantOfConcernType.type2 ว่า "ส่งผ่านแสงสูง"

  • VariantOfConcernType.type3 ว่า "ความรุนแรงสูง"

  • VariantOfConcernType.type4 ในชื่อ "ความก้าวหน้าด้านวัคซีน"

  • ฟีเจอร์อัลตราโซนิกของข้อความใกล้เคียงที่เลิกใช้งาน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

24 มีนาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

22 มีนาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-basement ช่วยแก้ปัญหาการละเมิดเกี่ยวกับ Android 12 StrictMode

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

17 มีนาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Firebase Cloud Messaging

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

15 มีนาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

10 มีนาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

8 มีนาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

28 กุมภาพันธ์ 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

22 กุมภาพันธ์ 2022

 • อัปเดตไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น ML Kit

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

17 กุมภาพันธ์ 2022

 • ไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play รุ่นเบต้าพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วตอนนี้ ไลบรารีนี้สามารถใช้เป็นทางเลือกของไลบรารี TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลนเพื่อลดขนาดแอปและรับการอัปเดตอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบของ TensorFlow

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

11 กุมภาพันธ์ 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

1 กุมภาพันธ์ 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มี API ใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกหมายเลขโทรศัพท์ในซิมการ์ดแล้วแชร์กับแอปการโทรได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ API

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

25 มกราคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

20 มกราคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Performance Monitoring

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

10 มกราคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Block Store SDK มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มวิธีการใหม่ StoreBytesData.Builder#setShouldBackupToCloud ซึ่งช่วยให้คุณเปิดใช้การสำรองข้อมูล "บล็อกร้านค้า" ของแอปไปยังระบบคลาวด์ได้

  • เพิ่ม API ใหม่ BlockstoreClient#isEndToEndEncryptionAvailable ที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าข้อมูล Block Store ที่สำรองไว้ในระบบคลาวด์จะได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางหรือไม่

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

5 มกราคม 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารีหลายแห่ง (ดูส่วน "อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่" ด้านล่าง) รวมถึงการใช้ play-services-base และ play-services-tasks เวอร์ชันล่าสุด (v18.0.1) เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในรุ่น 9 ธันวาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

16 ธันวาคม 2021

 • การอัปเดต play-services-base และ play-services-tasks ล่าสุดช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เกิด NPE รันไทม์ (NullPointerException) เมื่อจัดการ Task<Void> ส่งผลให้เกิดโค้ด Kotlin หากใช้ไลบรารีเวอร์ชันใดก็ตามที่ระบุไว้ในรุ่น 9 ธันวาคม 2021 คุณสามารถหลีกเลี่ยง NPE แบบรันไทม์ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับ v18.0.1 ของ play-services-base และ play-services-tasks อย่างชัดเจน เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ลงในส่วน dependencies ของ build.gradle

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  ในเดือนมกราคม 2022 เราวางแผนที่จะเผยแพร่อาร์ติแฟกต์อื่นๆ เวอร์ชันใหม่ที่เปิดตัวในวันที่ 9 ธันวาคม พร้อมกับทรัพยากร Dependency ใหม่ของ POM ใน play-services-base และ play-services-tasks เวอร์ชัน 18.0.1

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  Firebase รุ่นนี้ใช้ play-services-base และ play-services-tasks เวอร์ชันล่าสุด (v18.0.1) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในรุ่น 9 ธันวาคม 2021

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

14 ธันวาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

10 ธันวาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

9 ธันวาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีหลายแห่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • มีการใช้คำอธิบายประกอบการไม่มีข้อมูลแบบเข้มงวด (@NonNull และ @Nullable) โดยก่อนหน้านี้ใช้ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable จากการเปลี่ยนแปลงนี้ สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เกิดคำเตือนค่า Null จะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อสร้างโค้ด Kotlin หรือใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ Java null การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายประกอบที่คล้ายกันจะทยอยเปิดตัวในอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms อื่นๆ รุ่นต่อๆ ไป

  ตรวจสอบรายการไลบรารีที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในส่วน "อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่"

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base, play-services-basement และ play-services-tasks ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายประกอบความสามารถในการเว้นว่างที่เข้มงวดซึ่งอธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปนี้

  • นำค่าคงที่ฟิตเนสที่เลิกใช้งานแล้วออกจากขอบเขต
  • เพิ่ม withTimeout() ยูทิลิตีใน Tasks

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

30 พฤศจิกายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

18 พฤศจิกายน 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

16 พฤศจิกายน 2021

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-cast และ play-services-cast-framework มีดังนี้

  • การปรับปรุงคิว:
  • เพิ่ม Callback itemsReorderedAtIndexes ใหม่ไปยัง MediaQueue ซึ่งจะเรียกใช้เมื่อมีการเรียงลำดับคิวใหม่
  • เพิ่มการรองรับสำหรับการเรียงลำดับคำสั่งในคิว
  • สร้างพารามิเตอร์ customData ใน `RemoteMediaClient#queueSetกระตุ้นยอดขายโหมด nullable
  • เลิกใช้งานฟีเจอร์การแสดงผลระยะไกล
  • เปลี่ยน minSdkVersion จาก 14 เป็น 16 แล้ว

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น SDK สำหรับผู้ส่ง Android ของ Cast

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

29 ตุลาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

27 ตุลาคม 2021

 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ play-services-maps มีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้วในขณะนี้ โดยรองรับใน Android API ระดับ 19 (Android 4.4, KitKat) ขึ้นไป

  การเปิดตัวนี้มีตัวแสดงผลแผนที่ใหม่ให้เลือกใช้ ซึ่งให้ประสิทธิภาพและความเสถียรที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการรองรับการจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตนี้และการอัปเดตอื่นๆ โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

11 ตุลาคม 2021

 • ไลบรารี play-services-appset พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ไลบรารีนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งาน เช่น ข้อมูลวิเคราะห์หรือการป้องกันการประพฤติมิชอบในลักษณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

  ไลบรารีนี้ประกอบด้วยวิธีจัดการรหัสชุดแอป ซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงการใช้งานหรือการดำเนินการในชุดแอปที่องค์กรเป็นเจ้าของได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือนี้

  GA รุ่นนี้ประกอบด้วยการอัปเดตต่อไปนี้ในเวอร์ชันตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  • เปลี่ยนชื่ออินเทอร์เฟซไคลเอ็นต์หลายรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่play-services-appsetเอกสารอ้างอิง API
  • ทำให้ไลบรารี play-services-appset เข้ากันได้กับรหัสชุดแอประดับนักพัฒนาแอปที่กำลังจะมาถึง คาดว่าบริการ Google Play จะเพิ่มการรองรับรหัสชุดแอปที่กำหนดขอบเขตระดับนักพัฒนาแอปเร็วๆ นี้ เราจะเผยแพร่ความสามารถนี้ในบริการ Google Play และพุชไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยไม่ต้องอัปเกรดเวอร์ชันของไลบรารี play-services-appset

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

4 ตุลาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

22 กันยายน 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

22 กันยายน 2021

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี ads-identifier มีการประกาศสิทธิ์บริการ Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID

  หากคุณใช้ ads-identifier เวอร์ชัน 17.1.0 ขึ้นไป ก็ไม่จำเป็นต้องประกาศสิทธิ์อีกครั้งในไฟล์ Manifest ของแอปเพื่อเข้าถึงรหัสโฆษณา อย่างไรก็ตาม หากแอปไม่ควรเข้าถึงรหัสโฆษณา คุณต้องนำสิทธิ์ออกโดยใช้ <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ getId()

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-pay ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ทำให้ API ทั้งหมดถูกบล็อก

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

13 กันยายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

9 กันยายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีเนทีฟของ AFS มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • แก้ไขข้อบกพร่องที่ onAdLeftApplication ไม่บันทึกการคลิกโฆษณา
  • แก้ไขข้อบกพร่องที่แอปพลิเคชันจะขัดข้องเมื่อพยายามโหลดโฆษณาโดยไม่มีการเชื่อมต่อ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

23 สิงหาคม 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

20 สิงหาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

19 สิงหาคม 2021

 • อัปเดตล่าสุดในไลบรารี Analytics มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • แก้ปัญหาที่สร้างไลบรารีโดยใช้ Android 12 เป็นเป้าหมายไม่ได้
 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี Tag Manager มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

9 สิงหาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

5 สิงหาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

28 กรกฎาคม 2021

 • เวอร์ชันตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาแอปของไลบรารี play-services-appset พร้อมใช้งานแล้ว ไลบรารีนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งาน เช่น ข้อมูลวิเคราะห์หรือการป้องกันการประพฤติมิชอบในลักษณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

  ไลบรารีนี้ประกอบด้วยวิธีจัดการรหัสชุดแอป ซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงการใช้งานหรือการดำเนินการในชุดแอปที่องค์กรเป็นเจ้าของได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือนี้

 • เอกสารอ้างอิง API ของ ads-identifier ได้รับการอัปเดตให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับรหัสโฆษณาเมื่อผู้ใช้เปิดใช้การจำกัดการติดตามโฆษณา รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ใหม่ของบริการ Google Play

  ดูรายละเอียดได้ที่ getId() ส่วนไลบรารี ads-identifier จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

22 กรกฎาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

21 กรกฎาคม 2021

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ CredentialSavingClient#saveAccountLinkingToken เพื่อช่วยคุณลิงก์บัญชีของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันกับ Google เพื่อวัตถุประสงค์ในการลิงก์บัญชี
  • เพิ่มวิธีการใหม่ BeginSignInRequest.Builder#associateLinkedAccounts เพื่อช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้ในแอปหากผู้ใช้เคยลิงก์บัญชีกับ Google ไว้ก่อนหน้านี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

9 กรกฎาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

1 กรกฎาคม 2021

 • การเปิดตัวครั้งแรกของไลบรารี play-services-pay พร้อมใช้งานแล้ว ไลบรารีนี้แทนที่ฟังก์ชัน WalletObjects ของไลบรารี play-services-wallet ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการผสานรวมนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

23 มิถุนายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

17 มิถุนายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีเนทีฟของ AFS มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตการแสดงโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ตรงกับเว็บและการแสดงตัวอย่างโฆษณา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ AFS Native SDK สำหรับ Android

  • ยกเลิกความสามารถในการขอโฆษณา SPA

 • ขณะนี้ Stream Protect SDK พร้อมใช้งานกับแอปพลิเคชัน Android TV ดาวน์สตรีมที่มีความละเอียดอ่อนต่อเวลาในการตอบสนองแล้ว SDK นี้ต้องใช้การสนับสนุนเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ และขณะนี้จะทำงานบน Chromecast พร้อม Google TV เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ SDK ของ Stream Protect

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

16 มิถุนายน 2021

 • เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้การเว้นว่างแบบเข้มงวด เราได้เพิ่มคำอธิบายประกอบ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ใน SDK หลายรายการซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้กำหนดความสามารถในการเว้นว่างอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้มีคำเตือน การละเมิดด้านความปลอดภัยที่เป็นค่าว่าง

  การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Kotlin ดีขึ้นและการตรวจสอบค่า Null แบบคงที่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแอปที่ใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบค่า Null ของ Java

  การเพิ่ม @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ที่คล้ายกันจะทยอยเปิดตัวในอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms อื่นๆ รุ่นต่อๆ ไป

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

8 มิถุนายน 2021

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-nearby (v18.0.0) มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ @NonNull และ @Nullable ในแพลตฟอร์ม API ซึ่งอาจทำลายแอป Kotlin ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้จัดการค่า null ด้วยวิธีที่ปลอดภัย (ดูเอกสารประกอบของ Kotlin เกี่ยวกับ Null-safety)

  • เปลี่ยน ConnectionsClient เป็นอินเทอร์เฟซแทนคลาส Abstract

  • เปลี่ยน ConnectionsClient#MAX_BYTES_DATA_SIZE ให้เป็นสุดท้ายแล้ว

  • เพิ่ม ConnectionInfo#getAuthenticationDigits() เพื่อรับโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ 4 หลักที่มนุษย์อ่านได้ซึ่งมอบให้กับอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่อง

  • เพิ่มการรองรับการโอนไฟล์ที่มีความละเอียดอ่อนด้วย Payload#isSensitive() และ Payload#setSensitive(boolean) เพื่อจำกัดแอปอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงไฟล์ที่แชร์

  • เพิ่มการรองรับฟีเจอร์การอัปเกรดที่รบกวนผู้ใช้ ฟีเจอร์นี้จะเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์สามารถปิดใช้ได้ด้วย AdvertisingOptions.Builder#setDisruptiveUpgrade(boolean) และ ConnectionOptions.Builder#setDisruptiveUpgrade(boolean) เพื่อป้องกันไม่ให้เครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อเดิมถูกปิดใช้งานหรือยกเลิกการเชื่อมต่อในระหว่างการอัปเกรด

  • เลิกใช้งาน Payload.File#close() และ Payload.Stream#close()

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

3 มิถุนายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

26 พฤษภาคม 2021

 • เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้การเว้นว่างแบบเข้มงวด เราได้เพิ่มคำอธิบายประกอบ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ใน SDK หลายรายการซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้กำหนดความสามารถในการเว้นว่างอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้มีคำเตือน การละเมิดด้านความปลอดภัยที่เป็นค่าว่าง

  การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Kotlin ดีขึ้น รวมถึงการตรวจสอบค่า Null แบบคงที่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแอปที่ใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ Java null ด้วย

  การเพิ่ม @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ที่คล้ายกันจะทยอยเปิดตัวในอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms อื่นๆ รุ่นต่อๆ ไป

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

14 พฤษภาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

13 พฤษภาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

11 พฤษภาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Firebase A/B Testing
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Performance Monitoring
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  รุ่นเบต้าเริ่มต้นของรายการต่อไปนี้พร้อมให้บริการแล้ว

  • Firebase App Check
  • การรองรับโมดูลฟีเจอร์แบบไดนามิกของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • มีเวอร์ชันอัปเดตของ ปลั๊กอิน google-services สำหรับ Android (v4.3.6) แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

29 เมษายน 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

27 เมษายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ play-services-maps มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบที่เป็นค่าว่าง "non-semver-breaking" ในแพลตฟอร์ม API
  • เพิ่มการประกาศต่อไปนี้ลงใน AndroidManifest.xml เพื่อรองรับการกรองระดับการเข้าถึงแพ็กเกจใน Android 11 (API ระดับ 30) ขึ้นไป หลังจากอัปเดตเป็น com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1 คุณสามารถนำบรรทัดต่อไปนี้ออกจาก AndroidManifest.xml ของคุณเองได้

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ข้อบกพร่องที่แก้ไข
  • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของ SDK ที่สวมใส่ได้ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นที่สวมใส่ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

20 เมษายน 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

12 เมษายน 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

8 เมษายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

5 เมษายน 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

25 มีนาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

15 มีนาคม 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

11 มีนาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

1 มีนาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Performance Monitoring

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

18 กุมภาพันธ์ 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ play-services-location มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ขณะนี้ Fused Location Provider (FLP) ระงับตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องโดยค่าเริ่มต้นแล้ว ลักษณะการทำงานเช่นนี้ทำให้ตำแหน่งมีความแม่นยำมากขึ้น โดยที่ใช้เวลาในการตอบสนองเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด นักพัฒนาแอปที่ต้องการได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นแทนที่จะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้นจะเรียกใช้เมธอด LocationRequest#setWaitForAccurateLocation() ใหม่นี้ได้

  • เพิ่มเมธอด ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() เพื่ออนุญาตให้แอปลงทะเบียน Sleep API แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

11 กุมภาพันธ์ 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

2 กุมภาพันธ์ 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base, play-services-basement และ play-services-tasks รวมการอัปเดตภายในเท่านั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

28 มกราคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

25 มกราคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

20 มกราคม 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

14 มกราคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

16 ธันวาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

8 ธันวาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารีวิสัยทัศน์ของบริการ Google Play รวมการอัปเดตภายในเท่านั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

4 ธันวาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

3 ธันวาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

25 พฤศจิกายน 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

12 พฤศจิกายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การติดตั้ง Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Performance Monitoring
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

9 พฤศจิกายน 2020

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มไคลเอ็นต์ API ใหม่ CredentialSavingClient เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของรหัสผ่านของผู้ใช้ ซึ่งใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ในภายหลังได้

  • เพิ่ม API ใหม่ SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest) เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ Google เมื่อผู้ใช้แตะปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google"

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-games มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • นำ API ผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์และแบบผลัดกันเล่นออก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

  • เปลี่ยนไคลเอ็นต์ต่อไปนี้เป็นอินเทอร์เฟซ: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClient และ VideosClient

  • นำเมธอด GoogleApiClient ที่เลิกใช้งานแล้วต่อไปนี้ getAppId, getSdkVariant และ getSettingsIntent ออก

  • การอัปเดตภายใน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

27 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase A/B Testing
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Performance Monitoring

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

23 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • SDK ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

20 ตุลาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

19 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base และ play-services-basement มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ป้องกันข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่ง NoSuchElementException เป็นครั้งคราวเมื่อยกเลิกการเชื่อมโยงบริการ

  • ส่ง GooglePlayServicesIncorrectManifestValueException หรือ GooglePlayServicesMissingManifestValueException แทน IllegalStateException เมื่อ AndroidManifest.xml ไม่มีแท็กข้อมูลเมตาที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริการ Google Play ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับวิธีสร้างแอป

 • การอัปเดตล่าสุดของบริการ Google Play Fitness มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ขณะนี้สิทธิ์การเขียนอนุญาตให้แอปอ่านข้อมูลที่เขียนไว้ได้เท่านั้น หากต้องการอ่านข้อมูลที่เขียนโดยแอปอื่นๆ จากแพลตฟอร์ม Google Fit ต่อไป ให้อัปเดตโค้ดเพื่อขอขอบเขตสิทธิ์การอ่านสำหรับประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ มีขอบเขตของตัวเอง

  • ข้อมูลการนอนหลับมีขอบเขตของตัวเองและประเภทข้อมูลใหม่ ดู TYPE_SLEEP_SEGMENT และ SleepStages

  • เลิกใช้งาน FitnessActivities#SLEEP และสลีปประเภทอื่นๆ โปรดใช้ SleepStages ใหม่แทน

  • เมื่อทำงานกับ SessionsClient ตอนนี้คุณต้องระบุประเภทเซสชันที่แอปของคุณต้องการเข้าถึง โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมจาก FitnessOptions

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Google Fit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

7 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth-api-phone ได้เพิ่ม SMS Code Browser API ใหม่

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

6 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • SDK ลิงก์แบบไดนามิกของ Cloud Firestore และ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Performance Monitoring

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

30 กันยายน 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

23 กันยายน 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

11 กันยายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)
  • SDK การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

10 กันยายน 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

8 กันยายน 2020

1 กันยายน 2020

 • การอัปเดตไลบรารีวิสัยทัศน์ของบริการ Google Play ได้แก่

  • แก้ไข SecurityException จาก Vision Library เมื่อไม่มีการติดตั้งบริการ Google Play
  • การอัปเดตภายใน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

28 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-games มีการแก้ไข LeaderboardsClient

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

27 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)
  • Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), Cloud Storage สำหรับ Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase และ SDK ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

20 สิงหาคม 2020

 • มีการอัปเดตฟีเจอร์ภายในเล็กน้อยให้กับคลังการรับรู้เกี่ยวกับบริการ Google Play

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

18 สิงหาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้การเว้นว่างที่เข้มงวด เราได้เพิ่มคำอธิบายประกอบ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ซึ่งก่อนหน้านี้ SDK ของ base และ basement ไม่ได้กำหนดความสามารถในการเว้นว่างอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Kotlin ได้ดีขึ้น รวมถึงการตรวจสอบ null แบบคงที่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่ใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ Java null การเพิ่ม @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ที่คล้ายกันจะทยอยเปิดตัวในรุ่นอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms

  • เมื่อเรียก API ไม่สำเร็จเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างแอปกับบริการ Google Play ConnectionResult ที่ล้มเหลวจะเข้าถึงได้จาก Status ของ ApiException

  • ในบางกรณีที่อุปกรณ์ไม่มีบริการ Google Play ที่ถูกต้อง การเรียก API จะล้มเหลวเร็วขึ้นแทนที่จะต้องรอการตอบรับจากผู้ใช้

  • เพิ่ม GoogleApiAvailability#getErrorDialog โอเวอร์โหลดใหม่ที่ยอมรับ Fragment

  • เลิกใช้งานวิธี Tasks#call เพื่อใช้ TaskCompletionSource แทน

  • การอัปเดตภายในสำหรับ API บริการ Google Play อื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

17 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-games จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
  • เพิ่ม loadFriends แล้ว
  • เพิ่ม getCompareProfileIntent แล้ว
  • เพิ่ม getCompareProfileIntentWithAlternativeNameHints ซึ่งใช้ประโยชน์จากชื่อเล่นเพื่อเพิ่มบริบทให้กับผู้เล่นทั้ง 2 คน
  • เพิ่ม getCurrentPlayer ซึ่งจะเรียกข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรแกรมเล่นที่ลงชื่อเข้าใช้
  • นำ COLLECTION_SOCIAL ออกแล้ว
  • เพิ่ม COLLECTION_FRIENDS แล้ว
  • เพิ่ม getCurrentPlayerInfo ซึ่งดึงคุณสมบัติของโปรแกรมเล่นที่ลงชื่อเข้าใช้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

14 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Firebase Crashlytics และ Firebase ML SDK
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

10 สิงหาคม 2020

 • บริการฟิตเนสของ Google Play รุ่นล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน DataType ต่อไปนี้
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • นำ DataType ที่เลิกใช้งานแล้วต่อไปนี้ออก
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • นำเมธอด DataSource#getDataQualityStandards (และค่าคงที่ที่เกี่ยวข้อง), DataSource#getName และ DataSource.Builder#setName ที่เลิกใช้งานแล้วออก
  • เพิ่มเมธอด DataReadRequest#aggregate(DataSource) และ DataReadRequest#aggregate(DataType) เพื่อให้รวบรวมข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  • เลิกใช้งานเมธอด DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) และ DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType) ที่มีอยู่

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

30 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging, รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase และ SDK การติดตั้ง Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

29 กรกฎาคม 2020

 • เพิ่ม Cast Receiver SDK ใหม่สำหรับแอป Android TV SDK ทำให้แอป Android TV เป็นไปตามโปรโตคอลของ Cast เพื่อให้แอปทำงานเป็นแอปตัวรับสัญญาณ โปรดดูรายละเอียดที่บันทึกประจำรุ่นของ Cast Android Sender SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

20 กรกฎาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

17 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

16 กรกฎาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean) แล้ว สำหรับผู้ใช้ที่เลือกรับ ระบบจะเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติระหว่างการลงชื่อเข้าใช้ด้วย One Tap โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้ดำเนินการ (เช่น แตะปุ่ม "ดำเนินการต่อ")

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

8 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)
  • SDK ของ Firebase Cloud Messaging และรหัสอินสแตนซ์ของ Firebase

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

6 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การทดสอบ A/B ของ Firebase, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

18 มิถุนายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase, SDK ของฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

4 มิถุนายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK และ SDK การติดตั้ง Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

1 มิถุนายน 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • แก้ไขข้อบกพร่องเพื่ออัปเดตสตริงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของบริการ Google Play อย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนภาษา
  • แก้ไขข้อบกพร่องสำหรับเงื่อนไขการแข่งขันเมื่อเริ่มต้นไคลเอ็นต์ที่ใช้ GoogleApi จากเทรดหลักด้วย Activity
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการที่ซ้ำ Task รายการ
  • การอัปเดตภายในสำหรับ API บริการ Google Play อื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

21 พฤษภาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Cloud Messaging, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, การติดตั้ง Firebase และ SDK ของรหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

7 พฤษภาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Cloud Messaging, การติดตั้ง Firebase และ SDK ของรหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

29 เมษายน 2020

 • การเปิดตัวครั้งแรกของไลบรารี play-services-recaptcha พร้อมใช้งานแล้ว โดยจะรองรับฟีเจอร์ 2 อย่างต่อไปนี้สำหรับทั้งโทรศัพท์ Android และทีวีที่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 16 ขึ้นไป

  • reCAPTCHA Enterprise API ซึ่งให้คะแนนไคลเอ็นต์เป็นตัวเลข ซึ่งระบุโอกาสที่ ผู้ใช้จะมีตัวตนจริงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือการผสานรวมนี้

  • reCAPTCHA 2FA API ซึ่งให้ลูกค้าสามารถตั้งคำถามผู้ใช้ด้วยการยืนยันทางอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือการผสานรวมนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

23 เมษายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, การรับส่งข้อความในแอป Firebase, การติดตั้ง Firebase, รหัสอินสแตนซ์ Firebase, Firebase ML Kit, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

16 เมษายน 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และ Firebase Ads SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

9 เมษายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, ML Kit สำหรับ Firebase และ Firebase Performance Monitoring SDK
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle และ ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

3 เมษายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Cloud Messaging, การติดตั้ง Firebase และรหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

1 เมษายน 2020

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มไคลเอ็นต์ API ใหม่ SignInClient เพื่อช่วยคุณตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับแอป ซึ่งรวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ที่มีอยู่หรือการลงชื่อสมัครใช้ผู้ใช้ใหม่ ปัจจุบันเรารองรับข้อมูลรับรอง 2 ประเภท ได้แก่ โทเค็นรหัส และชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

30 มีนาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, การติดตั้ง Firebase และรหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

26 มีนาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • play-services-basement อ้างอิงเมธอดใน androidx-core:core:1.2.0 ดังนั้นแพตช์นี้จะอัปเดตทรัพยากร Dependency ตามนั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

19 มีนาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบที่เป็นค่าว่าง "non-semver-breaking" ลงในแพลตฟอร์ม API

  ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable จะแสดงผล @NonNull Task เพื่อให้คอมไพเลอร์ Kotlin แสดงผลเป็นค่าว่าง ไม่ใช่ประเภทแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์ Activity ที่ส่งไปยังพารามิเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ทําเครื่องหมาย @NonNull (แม้ว่าจะไม่ใช่ค่า Null ก็ตาม) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงไม่ทําให้โค้ด Kotlin ที่ส่งผ่านใน Activity? เสียหาย

  • การอัปเดตภายในสำหรับคลังบริการ Google Play อื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

18 มีนาคม 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

17 มีนาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics, Firebase Cloud Messaging, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, การติดตั้ง Firebase, รหัสอินสแตนซ์ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

12 มีนาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

10 มีนาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน U2F API ผู้ใช้ U2F API ควรย้ายข้อมูลไปยัง FIDO2 API U2F API จะรองรับได้จนถึงปี 2020 และจะถูกนำออกในปี 2021
  • เปิดเผยวิธีการใหม่ใน Fido2ApiClient สำหรับการลงทะเบียนและลงนาม วิธีการเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน
  • เพิ่มการรองรับคำขอลงชื่อเข้าใช้ในส่วนขยาย UserVerificationMethod เท่านั้น ระบบไม่รองรับส่วนขยายสำหรับคำขอลงทะเบียน
  • เพิ่มการรองรับสำหรับเมธอด IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable
  • เปิดเผย PublicKeyCredential เป็นการตอบกลับระดับบนสุด ตามข้อกำหนดของ WebAuthn

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

9 มีนาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วย

  • ตอนนี้ไลบรารีส่วนขยาย Kotlin สำหรับ Firebase Android SDK จำนวนมากไม่ใช่เวอร์ชันเบต้าแล้ว ไลบรารี ktx เหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าถึง Firebase Android API ได้โดยใช้ไวยากรณ์ Kotlin แบบระบุตัวตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารี ktx เหล่านี้ในเอกสารอ้างอิง Android -- Kotlin
 • อัปเดตล่าสุดของปลั๊กอิน Gradle ใบอนุญาต OSS ได้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

3 มีนาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK ของ Firebase Cloud Messaging และรหัสอินสแตนซ์ของ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • บริการ Google Play SMS Verification APIs เพิ่มสิทธิ์ใหม่สำหรับการปกป้องผู้รับ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ SmsRetriever

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

2 มีนาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

27 กุมภาพันธ์ 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  การอัปเดตนี้ยังรวมรุ่นเริ่มต้นสำหรับการติดตั้ง Firebase SDK ไว้ด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

24 กุมภาพันธ์ 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

14 กุมภาพันธ์ 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

3 กุมภาพันธ์ 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics
  • Firebase A/B Testing, การจัดทำดัชนีแอป Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), Cloud Storage สำหรับ Firebase, Firebase Realtime Database และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ไลบรารีการรับรู้สำหรับบริการ Google Play เวอร์ชัน 18.0.0 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบดังต่อไปนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

14 มกราคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase และ SDK การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  การอัปเดตนี้ยังรวมรุ่นเบต้าเริ่มต้นสำหรับ Firebase Crashlytics ด้วย

  • Firebase Crashlytics SDK และ Firebase Crashlytics SDK สำหรับการรายงานข้อขัดข้อง NDK
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase Crashlytics

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

13 มกราคม 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

18 ธันวาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • SDK การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และการกำหนดค่าระยะไกล
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

9 ธันวาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกล
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

5 ธันวาคม 2019

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-cast และ play-services-cast-framework มีดังนี้

  • เพิ่ม setMediaSessionEnabled เพื่อเปิดและปิดใช้เซสชันสื่อที่สร้างโดย Cast SDK
  • เปลี่ยนวิธีแสดงการแจ้งเตือนสื่อระหว่างเซสชันการแคสต์แล้ว หากเปิดใช้การแจ้งเตือนสื่ออยู่ การแจ้งเตือนจะแสดงในระหว่างเซสชันการแคสต์เสมอ ซึ่งก่อนหน้านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อแอปอยู่ในเบื้องหลัง
  • เปลี่ยนคลาสบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อเพื่อใช้อินเทอร์เฟซ Parcelable

22 พฤศจิกายน 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

19 พฤศจิกายน 2019

 • การอัปเดตไลบรารี com.google.android.gms:play-services-games ได้แก่ การเลิกใช้งาน API ผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์และผลัดกันเล่น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

11 พฤศจิกายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

5 พฤศจิกายน 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

25 ตุลาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • SDK ใน Cloud Firestore
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

16 ตุลาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • Cloud Firestore, ML Kit สำหรับ Firebase, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

15 ตุลาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

10 ตุลาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

26 กันยายน 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Storage for Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, Firebase ML Kit และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle ของ Firebase App Distribution
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

25 กันยายน 2019

 • แก้ไขข้อบกพร่องสำหรับความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์ API สำหรับไลบรารี play-services-basement

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

13 กันยายน 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore SDK (v21.1.1)
  • Firebase Bill of Materials (BoM) (เวอร์ชัน 22.2.1)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ปัญหา - เราได้รับรายงานว่า Firebase Android SDK สำหรับ Cloud Firestore รุ่น 21.1.0 สามารถทริกเกอร์ข้อยกเว้นที่ตรวจไม่พบได้ ปัญหานี้จึงส่งผลต่อ Firebase BoM เวอร์ชัน 22.2.0 ด้วย โปรดอัปเดตเป็น Cloud Firestore SDK หรือ Firebase BoM เวอร์ชันถัดไปเพื่อรับวิธีแก้ไข

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

11 กันยายน 2019

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-cast และ play-services-cast-framework มีดังนี้

  • เพิ่มช่อง MediaError ใน RemoteMediaClient.MediaChannelResult ซึ่งใช้เข้าถึงรหัสข้อผิดพลาดโดยละเอียดสำหรับคำสั่งสื่อที่ล้มเหลวได้
  • MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD และ MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD เลิกใช้งานแล้ว แอปควรใช้ MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT และ MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS แทน
  • เพิ่มทรัพยากร Dependency ใหม่บน com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0 แล้ว

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่น SDK สำหรับผู้ส่ง Android ของ Cast

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

9 กันยายน 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase, Firebase ML Kit, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

6 กันยายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

29 สิงหาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

28 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • SDK ของ Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์) และ Firebase ML Kit
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

27 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดต Wallet SDK ของบริการ Google Play ได้แก่

  • การนำ Android Pay API ที่เลิกใช้งานแล้วและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องออก

   • คลาส com.google.android.gms.wallet.Cart
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • ช่อง com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • ช่อง com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • อินเทอร์เฟซ com.google.android.gms.wallet.Payments
   • แพ็กเกจ com.google.android.gms.wallet.fragment
  • การเลิกใช้งานเมธอดที่ไม่ใช่ JSON ในออบเจ็กต์ Google Pay API รวมถึงเครื่องมือสร้างที่ไม่ใช่ JSON โปรดใช้ API แบบ JSON ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของ Google Pay API แทนสัญลักษณ์ที่เลิกใช้งานแล้ว

   • คลาส com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • คลาส com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • เมธอด com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

22 สิงหาคม 2019

 • ปลั๊กอิน google-services สำหรับ Android (v4.3.1) พร้อมใช้งานแล้ว รุ่นนี้จะนำการเรียก API ที่เลิกใช้งานแล้วออก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • รุ่น 18.0.0 ของบริการ Google Play และ Fitness มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ที่อิงตาม GoogleApiClient ต่อไปนี้
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • นำ DataType ที่เลิกใช้งานแล้วต่อไปนี้ออก
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • นำวิธี fromLocationRequest ที่เลิกใช้งานแล้วออกจาก SensorRequest
  • เพิ่มเครื่องมือสร้างสำหรับ DataPoint และ DataSet

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

16 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging และ Firebase ML Kit SDK
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

14 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดตไลบรารี com.google.android.gms:play-services-games มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก IllegalArgumentException ใน onSnapshotOpened

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

7 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-base และ play-services-basement ประกอบด้วย

 • การอัปเดตไลบรารี com.google.android.gms:play-services-awareness ประกอบด้วยการเลิกใช้งานเมธอดต่อไปนี้จาก Awareness#SnapshotClient

  รุ่นนี้แก้ปัญหาความเข้ากันได้กับรุ่น com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0 ที่อธิบายไว้ในบันทึกประจำรุ่นวันที่ 2 กรกฎาคม 2019 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้ Jetpack com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0 ไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่ควรใช้รุ่น com.google.android.gms:play-services-awareness:**17.0.0**

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

1 สิงหาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

24 กรกฎาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), SDK ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase, Cloud Storage สำหรับ Firebase, Cloud Firestore และ Firebase ML Kit SDK
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

23 กรกฎาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

12 กรกฎาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK ของ Analytics, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Storage for Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase และ ML Kit
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

10 กรกฎาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

9 กรกฎาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

2 กรกฎาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับ com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

27 มิถุนายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

24 มิถุนายน 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และ SDK ของรหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

20 มิถุนายน 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

17 มิถุนายน 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของบริการ Google Play และ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • การย้ายข้อมูลจากไลบรารีการสนับสนุนของ Android ไปยังไลบรารี Jetpack (AndroidX) ไลบรารีจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในแอป

   • อัปเกรด com.android.tools.build:gradle เป็น v3.2.1 หรือใหม่กว่า
   • อัปเกรด compileSdkVersion เป็น 28 ขึ้นไป
   • อัปเดตแอปเพื่อใช้ Jetpack (AndroidX) โดยทำตามวิธีการในการย้ายข้อมูลไปยัง AndroidX
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

31 พฤษภาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK ใน Cloud Firestore
  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

28 พฤษภาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงใน Cloud Firestore, การรับส่งข้อความในแอป, ML Kit และ Performance Monitoring SDK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

21 พฤษภาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

16 พฤษภาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

7 พฤษภาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Google Analytics สำหรับ Firebase, การจัดทำดัชนีแอป Firebase, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), Firebase Cloud Messaging, Cloud Storage สำหรับ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase, คำเชิญของ Firebase, Firebase ML Kit, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase, การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase, การทดสอบ A/B ของ Firebase และ SDK ของรหัสอินสแตนซ์ Firebase

  • ปลั๊กอิน Firebase Gradle

  • การเรียกเก็บเงินของ Firebase (BoM)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

29 เมษายน 2019

 • เวอร์ชันบริการ Google Play ของ Places SDK สำหรับ Android เลิกใช้งานแล้ว โปรดดูคำแนะนำในการย้ายข้อมูลสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนไปใช้ Places SDK แบบคงที่ใหม่สำหรับ Android

อัปเดต: ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2019 เราได้เลิกใช้งานอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms:play-services-places หากต้องการใช้ Places SDK สำหรับ Android ต่อไป ให้อัปเดตเป็น Places SDK สำหรับ Android เวอร์ชันที่รองรับ เวอร์ชันที่รองรับ จะแสดงอยู่ในบันทึกประจำรุ่น

23 เมษายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

15 เมษายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

9 เมษายน 2019

 • อัปเดต InstantApps SDK เพื่อเพิ่มเมธอดใหม่ในการตรวจสอบว่าสามารถเปิด InstantApps ในอุปกรณ์นั้นๆ ได้หรือไม่ areInstantAppsEnabledForDevice()

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

5 เมษายน 2019

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงรหัสอินสแตนซ์, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Cloud Messaging, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ไลบรารี Cloud Firestore รุ่นเบต้าที่มีส่วนขยาย Kotlin พร้อมให้บริการแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK ฉบับล่าสุด

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

2 เมษายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

27 มีนาคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่อไปนี้

  • รหัสอินสแตนซ์ Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase ML Kit และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase Gradle

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

21 มีนาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

18 มีนาคม 2019

 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์บริการ Google Play สำหรับ Cronet พร้อมใช้งานแล้ว Cronet เป็นไลบรารีเครือข่ายประสิทธิภาพสูง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแสดงการดำเนินการของเครือข่ายโดยใช้ Cronet ไลบรารีของไคลเอ็นต์ของบริการ Google Play สำหรับ Cronet ทำให้แอปใช้สำเนาล่าสุดของ Cronet ที่โหลดจากบริการ Google Play ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

15 มีนาคม 2019

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของ Firebase Core, Google Analytics สำหรับ Firebase, คำเชิญของ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase และ SDK ของไคลเอ็นต์ Cloud Functions for Firebase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ตอนนี้ Firebase Bill of Materials (BoM) มีให้บริการเป็นฟีเจอร์ทดลองแล้ว การใช้ฟีเจอร์ Gradle ของ Bill of Materials (BoM) กับ Firebase ช่วยให้คุณ ตั้งค่าเวอร์ชันของแพลตฟอร์ม Firebase โดยรวมได้ หากต้องการเพิ่ม SDK ลงใน แอปโดยใช้ BoM ของ Firebase โปรดไปที่ เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android ของคุณ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

13 มีนาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

12 มีนาคม 2019

 • เลิกใช้งาน Games.GamesOptions และ Games.Builder แล้ว
 • เพิ่ม SnapshotMetadata.getSnapshotId วิธีแล้ว
 • นำคำขอ/Gifts and Quests API ออก ดูประกาศก่อนหน้า

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

11 มีนาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ครั้งล่าสุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

26 กุมภาพันธ์ 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรหัสอินสแตนซ์, Cloud Firestore, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase และ Firebase Cloud Messaging SDK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • แก้ไขปัญหาในการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google ที่บางครั้งทำให้แอปขัดข้องโดยมีข้อผิดพลาด Android ไม่ตอบสนอง (ANR) เมื่อแอปได้รับข้อความ
 • แก้ไขปัญหาในรหัสอินสแตนซ์ที่การตอบกลับคำขอโทเค็นทำได้ช้า หรือในบางกรณีทำให้คำขอหมดเวลา

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

7 กุมภาพันธ์ 2019

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของ Firebase AB Testing, คำเชิญของ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase, Cloud Firestore และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • การอัปเดตบริการ Google Play ล่าสุดเพิ่มโฆษณาเนทีฟ AFS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู AFS Native SDK สำหรับ Android บันทึกประจำรุ่น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

6 กุมภาพันธ์ 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

31 มกราคม 2019

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของ ML Kit สำหรับ Firebase, Firebase Core, Google Analytics สำหรับ Firebase และ SDK โฆษณา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

30 มกราคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

25 มกราคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Realtime Database, Cloud Firestore และ SDK การรับส่งข้อความในแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

10 มกราคม 2019

ใบอนุญาต OSS

 • การอัปเดตไลบรารีใบอนุญาต OSS ล่าสุดช่วยให้อัปเดตข้อมูลใบอนุญาต OSS ผ่านการอัปเดตบริการ Google Play ได้

ไลบรารีหลักของบริการ Google Play

 • play-services-base และ play-services-basement ได้รับวิธีการใหม่ๆ มากมายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในห้องสมุดอื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

9 มกราคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

22 ธันวาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

19 ธันวาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

18 ธันวาคม 2018

 • อัปเดต FIDO2 API ตามข้อกำหนดล่าสุดของ WebAuthn แล้ว นักพัฒนาแอปสามารถใช้ FIDO2 APIS เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสูงได้ด้วยตัวตรวจสอบสิทธิ์ 2 ประเภท ได้แก่ Authenticator U2F ภายนอก และ Authenticator "แบบฝัง" ที่รองรับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้
 • นำเครื่องมือสร้างออกจาก Fido2ApiClient และ Fido2PrivilegedApiClient ควรสร้างอินสแตนซ์ชั้นเรียนเหล่านี้ผ่านไฟล์แบบคงที่ใน Fido
 • เปลี่ยนชื่อ MakeCredentialOptions และ BrowserMakeCredentialOptions เป็น PublicKeyCredentialCreationOptions และ และ BrowserPublicKeyCredentialCreationOptions ตามลำดับ
 • เพิ่ม RequestOptions ด้วยสมาชิก AuthenticationExtensions ที่ช่วยให้ผู้โทรกำหนดลักษณะการทำงานของฝั่งไคลเอ็นต์ได้เมื่อทำการลงทะเบียนหรือดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ ปัจจุบันรองรับเฉพาะ FidoAppIdExtension เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการรองรับส่วนขยายอื่นๆ มากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน
 • เพิ่มเครื่องมือสร้างสำหรับ AuthenticatorSelectionCriteria แล้ว
 • เปลี่ยนเครื่องมือสร้างสำหรับ PublicKeyCredentialRequestOptions, BrowserPublicKeyCredentialRequestOptions
 • นำเครื่องมือสร้างสำหรับออบเจ็กต์ระดับการตอบสนองของ API ออก AuthenticatorAttestationResponse, AuthenticatorAssertionResponse, AuthenticatorErrorResponse
 • เพิ่มการแจกแจงอัลกอริทึม RSA และ EC2 จากรีจิสทรี COSE เพื่อใช้ใน PublicKeyCredentialParameters
 • เพิ่ม AttestationConveyancePreference ซึ่งระบุระดับการปรับให้ยากต่อการอ่าน (Obfuscation) ของออบเจ็กต์เอกสารรับรองที่ส่งคืนในพิธีการลงทะเบียน
 • เปลี่ยนชื่อและจัดโครงสร้าง TokenBindingIdValue เดิมเป็น TokenBinding แล้ว
 • เสริมและ/หรืออัปเดตโครงสร้างข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงถึงฉบับร่างของ WebAuthn WD11 เช่น อัปเดตช่อง "User id" ใน PublicKeyCredentialUserEntity เป็น byte[] แทนที่จะเป็น String โปรดอย่าลืมอัปเดต การใช้งานให้สอดคล้องกัน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

13 ธันวาคม 2018

 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ Cast SDK อาจพยายามเริ่มเซสชันต่อหากผู้ส่งรายอื่นหยุดเซสชันนั้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของการแจ้งเตือนที่เกิดในอุปกรณ์ที่ใช้ Android O ขึ้นไป เมื่อแอปการแคสต์อยู่ในเบื้องหลัง
 • แก้ไขข้อบกพร่องที่การแจ้งเตือนสื่อของ Cast อาจไม่ตอบสนองหลังจากที่แอปแคสต์หยุดทำงาน
 • ย้ายชุดอาร์ติแฟกต์ไปยัง maven.google.com เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับที่เก็บ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

ย้ายอาร์ติแฟกต์ไปยัง maven.google.com แล้ว

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

6 ธันวาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

3 ธันวาคม 2018

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase, คำเชิญของ Firebase, การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase, SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase และ SDK ของ Google Ads สำหรับ Firebase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

29 พฤศจิกายน 2018

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของ Firebase App Invites, Firebase Ml Kit และ Firebase Performance Monitoring SDK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

13 พฤศจิกายน 2018

ปัญหาที่ทราบของรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2018

ไลบรารีบางแห่งในรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2018 มีปัญหาในทรัพยากร Dependency ของ POM ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาจแสดงเป็นปัญหา dex Merge เมื่ออัปเดตเวอร์ชันทรัพยากร Dependency บางเวอร์ชัน (แม้ว่าจะใช้ strict-version-matcher-plugin ก็ตาม) หากต้องการแก้ไข ให้อัปเดตเป็น Recommended Minimum Version ดังนี้

คลัง เวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบ เวอร์ชันขั้นต่ำที่แนะนำ
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

12 พฤศจิกายน 2018

โฆษณา

 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ชุดค่าผสม play-services-ads และ firebase-analytics บางรายการ (เช่น ads:17.1.0 และ analytics:16.0.5) ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ duplicate entry ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ firebase-analytics ร่วมกับเวอร์ชัน 17.1.1 ของไลบรารีโฆษณา (เช่น com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) ต้องใช้ com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

9 พฤศจิกายน 2018

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการอัปเดต Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, ฐานข้อมูล Firebase และ Firebase Storage SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

5 พฤศจิกายน 2018

 • อัปเดตล่าสุดของปลั๊กอิน Gradle ใบอนุญาต OSS ได้เข้ารหัสข้อความใบอนุญาตด้วย UTF-8 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์บางคนพบเจอ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

2 พฤศจิกายน 2018

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการแก้ไขข้อบกพร่องและการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการตอบสนองของสตาร์ทอัพที่ลดลงสำหรับ Google Analytics สำหรับ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

โฆษณา

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

25 ตุลาคม 2018

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของ Cloud Firestore, การรับส่งข้อความในแอป และ SDK การตรวจสอบประสิทธิภาพ รวมถึงปลั๊กอิน Gradle สำหรับบริการของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

18 ตุลาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

16 ตุลาคม 2018

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงใน Firebase Messaging, Firebase IID, Firebase ML, Firebase Vision, การกำหนดค่า Firebase และ Firebase Auth SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

ไลบรารีหลักของบริการ Google Play

 • play-services-basement ได้รับวิธีการใหม่ๆ มากมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในห้องสมุดอื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

9 ตุลาคม 2018

 • เปลี่ยนโครงสร้างภายในโค้ดทรัพยากร Dependency ของปลั๊กอินเวอร์ชัน-Matcher ที่เข้มงวด เพื่อแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดีขึ้นเมื่อพบเวอร์ชันอาร์ติแฟกต์ที่ขัดแย้งกัน ตอนนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะมีชื่อโปรเจ็กต์และชื่อทรัพยากร Dependency ภายในโปรเจ็กต์ เพื่อช่วยให้คุณระบุได้ว่าทรัพยากร Dependency ที่ประกาศรายการใดทำให้เกิดข้อผิดพลาด
 • แก้ไขข้อบกพร่องในปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันหลายโมดูลและเวอร์ชันแบบขนาน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

5 ตุลาคม 2018

โฆษณา

 • เพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับแท็ก <meta-data> ใน AndroidManifest.xml ดังนี้
 • โฆษณาเนทีฟ: NativeAppInstallAd, NativeContentAd และ API ที่เชื่อมโยงเลิกใช้งานแล้วเพื่อใช้ UnifiedNativeAd ดูโฆษณาเนทีฟขั้นสูงแบบรวมสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ API ใหม่
 • โฆษณาเนทีฟ: เพิ่มฟีเจอร์ "ซ่อนโฆษณานี้"
 • โฆษณาเนทีฟ: บันทึกคำเตือนที่ไม่เป็นอันตราย: "UnconfirmedClickListener ต้องไม่เป็น null ขณะที่ตั้งค่า ClickConfirmingView" ไว้แล้ว" ถูกนำออกแล้ว
 • โฆษณาที่มีการให้รางวัล: การเรียกใช้ destroy() จะทำให้ผู้ฟังเป็นโมฆะ
 • เลิกใช้งานเมธอดต่อไปนี้ใน AdRequest.Builder
 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ onRewardedVideoCompleted() ไม่เริ่มทำงานในโปรแกรมจำลอง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

2 ตุลาคม 2018

การอัปเดตฟีเจอร์เล็กน้อยของไลบรารีหลัก

 • มีการอัปเดตฟีเจอร์ภายในเล็กน้อยสำหรับไลบรารีหลักบางรายการ (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) ที่ไลบรารีบริการ Google Play อื่นๆ ใช้
 • มีการผ่อนปรนการพึ่งพากันอย่างเคร่งครัดระหว่างไลบรารีหลักเพื่อให้ใช้เวอร์ชันย่อยและเวอร์ชันแพตช์แยกกันได้ ก่อนหน้านี้ไฟล์ POM ของไลบรารีเหล่านี้ระบุทรัพยากร Dependency ในเวอร์ชันที่แน่นอน ซึ่งทำให้ความละเอียดของทรัพยากร Dependency ซับซ้อน
 • การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร Dependency หลักเกี่ยวกับไลบรารีทำให้ต้องเผยแพร่ชุดไลบรารีแบบเต็มที่มีการอัปเดตเวอร์ชันในทรัพยากร Dependency ของ POM ไลบรารีที่ไม่ใช่แกนหลักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกใดๆ ยกเว้นการอัปเดตการขึ้นต่อกันของทรานซิทีฟ
 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงภายใน firebase-database และ firebase-firestore

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • ไลบรารีต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ด

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • ไลบรารีต่อไปนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ด แต่มีเพียงการอัปเดตทรัพยากร Dependency ของ POM เท่านั้น รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นตามเวอร์ชันแพตช์ ยกเว้นเมื่อไลบรารีอยู่ต่ำกว่าเวอร์ชัน 16.0.0 ไลบรารีที่ต่ำกว่า 16.0.0 ได้เพิ่มเป็น 16.0.0 ตามหมายเหตุของวันที่ 23 พฤษภาคมดังนี้

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

26 กันยายน 2018

รุ่น 16.0.0 ของบริการ Google Play Fitness ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใหม่ 2 ประเภทและข้อมูลที่รวบรวมได้แต่ละประเภท ดังนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

25 กันยายน 2018

อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงความพร้อมใช้งานสำหรับ SDK อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นที่สวมใส่ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

18 กันยายน 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

5 กันยายน 2018

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของ Firebase Common, ฐานข้อมูล Firebase, รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase, การรับส่งข้อความของ Firebase และ Firebase Storage SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

แคสต์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

23 สิงหาคม 2018

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API ใน Firebase Core, Google Analytics สำหรับ Firebase, รายงานข้อขัดข้องของ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase และ Firebase Invites SDK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

22 สิงหาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

16 สิงหาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

15 สิงหาคม 2018

Wallet บริการ Google Play 16.0.0 รุ่นใหม่ที่มีสิ่งต่อไปนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

อัปเดต 13 สิงหาคม 2018

 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใน Cloud Firestore v17.0.5
 • นำเมธอด API ที่เปิดเผยอย่างไม่ถูกต้องและใช้งานไม่ได้ออก Credential#getGeneratedPassword ใน play-services-auth

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

13 สิงหาคม 2018

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase, Firebase ML Kit, Cloud Firestore สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • แก้ไขปัญหาใน SignIn API ที่มีการแสดงรหัสสถานะที่ไม่ถูกต้องเมื่อผู้ใช้ยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

2 สิงหาคม 2018

แคสต์

 • แก้ไข IllegalStateException ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคำขอการค้นหาหมดเวลาใน RemoteMediaPlayer และ RemoteMediaClient นี่คือการถดถอยที่พบใน 15.0.0 ไคลเอ็นต์ควรอัปเดตเป็น 16.0.1 หรือใหม่กว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

1 สิงหาคม 2018

 • ปลั๊กอิน Gradle ใบอนุญาต OSS เวอร์ชันล่าสุดได้รับการจัดแพ็กเกจใหม่เป็นรหัสกลุ่ม com.google.android.gms และเปลี่ยนชื่อ oss-licenses-plugin แล้ว ระบบจะเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวต่อไปภายใต้รหัสและชื่อกลุ่มใหม่นี้ นับจากนี้ไป นอกจากนี้ยังได้รับการทำให้เป็นโอเพนซอร์สบน GitHub ด้วย

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

30 กรกฎาคม 2018

 • เพิ่มเมธอด InstantApps.showInstallPrompt() ซึ่งแสดงกล่องโต้ตอบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งแอป Instant ปัจจุบันได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

27 กรกฎาคม 2018

Cloud Firestore

แคสต์

 • การอัปเดตล่าสุดของ Cast ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง API ใน CastDevice และการปรับปรุงการแจ้งเตือนสื่อของ CAF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Cast Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

12 กรกฎาคม 2018

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับ Cloud Functions สำหรับ Firebase และ Cloud Firestore สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

10 กรกฎาคม 2018

แก้ไขข้อบกพร่องของไลบรารีใบอนุญาต OSS

 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้ไม่สามารถรองรับธีมแอปที่ไม่มีแถบการดำเนินการ
 • รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องตาม SemVer แต่มีการเพิ่มเวอร์ชันหลักตามหมายเหตุเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 ด้านล่าง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

28 มิถุนายน 2018

Firebase

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับ Firebase Cloud Messaging และรหัสอินสแตนซ์ Firebase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

27 มิถุนายน 2018

ปลั๊กอินตัวจับคู่เวอร์ชันเข้มงวดที่สร้างเป็นโอเพนซอร์ส

21 มิถุนายน 2018

Firebase

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับคำเชิญของ Firebase และ Firestore สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

14 มิถุนายน 2018

Firebase

 • การอัปเดต Firebase ครั้งล่าสุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง API สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, การจัดทำดัชนีแอป Firebase และ Firebase Core ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

23 พฤษภาคม 2018

นำช่วงของเวอร์ชันออกแล้ว

เริ่มตั้งแต่รุ่น 15.0.0 ของบริการ Google Play และ Firebase มีการกำหนดทรัพยากร Dependency ระหว่างไลบรารีโดยใช้ช่วงเวอร์ชันใน POM ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำซ้ำบิลด์ของโปรเจ็กต์ที่ใช้ไลบรารีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ความละเอียดการขึ้นต่อกันของ Gradle จะพยายามใช้เวอร์ชันคอนกรีตสูงสุดที่มีในที่เก็บ ทำให้มีเวอร์ชัน Dependency เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรเจ็กต์

การใช้ช่วงเวอร์ชันเป็นข้อผิดพลาดและได้รับการแก้ไขแล้ว บริการ Google Play และทรัพยากร Dependency ของ Firebase จะไม่ใช้ช่วงเวอร์ชันอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ไฟล์ POM ของไลบรารีที่เผยแพร่อยู่แล้วมีช่วงอยู่แล้ว ดังนั้น การอัปเดตไลบรารีในอนาคตทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นนอกช่วงทรัพยากร Dependency ของไลบรารีที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้

เช่น

 • หาก play-services-bar มีการขึ้นต่อกันกับ play-services-foo ที่มีช่วง [15.0.0, 16.0.0) รุ่นใหม่ของ play-services-foo ต้องขึ้นต้นด้วย 16.0.0 อยู่นอกช่วงนี้
 • play-services-bar รุ่นต่อๆ ไปจะประกาศข้อกำหนด"ซอฟต์" สำหรับ play-services-foo เวอร์ชันเดียว
 • play-services-foo รุ่นต่อๆ ไปจะเป็นไปตาม SemVer

Firebase

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับ Cloud Firestore, Cloud Storage, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และแมชชีนเลิร์นนิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • ตอนนี้ Firebase ต้องใช้ไฟล์ App Gradle เพื่อแสดง com.google.firebase:firebase-core เป็นทรัพยากร Dependency อย่างชัดเจนเพื่อให้บริการ Firebase ทำงานได้ตามที่คาดไว้

8 พฤษภาคม 2018

Firebase

 • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเพิ่มการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase และการเปิดตัว ML Kit สำหรับ Firebase เวอร์ชันเบต้า อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

2 พฤษภาคม 2018

Firebase

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วย Firebase Analytics, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Cloud Messaging, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, รายงานข้อขัดข้องของ Firebase และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ตลอดจนหมายเลขเวอร์ชันอิสระ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

การอัปเดตบริการ Google Play

 • ตอนนี้ไลบรารีบริการ Google Play หลัง 15.0.0 จะมีหมายเลขเวอร์ชันอิสระตามหลัง SemVer การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คอมโพเนนต์แต่ละรายการมีการอัปเดตบ่อยขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ปลั๊กอิน Google Services Gradle ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 3.3.0 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดเวอร์ชัน หากคุณไม่ได้ใช้ปลั๊กอินนี้ ซึ่งเป็นปลั๊กอินแบบสแตนด์อโลน com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin ก็ได้รับการเผยแพร่โดยมีฟังก์ชันการสนับสนุนเวอร์ชันเดียวกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการกำหนดเวอร์ชัน

12 เมษายน 2018 - เวอร์ชัน 15.0.0

ปัญหาที่ทราบของเวอร์ชัน 15.0.0

 • หากใช้ปลั๊กอิน Android สำหรับ Gradle เวอร์ชัน 2.2.0 หรือต่ำกว่า คุณอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัปเดตปลั๊กอินเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ไฮไลต์จากเวอร์ชัน 15.0.0

การอัปเดตบริการ Google Play

 • ปลั๊กอิน com.google.gms.oss.licenses.plugin Gradle เวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งานแล้ว โปรดอัปเดตเนื่องจากเวอร์ชันล่าสุดนี้ใช้งานได้กับบริการ Google Play 15.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น นี่เป็นปลั๊กอินเวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ Android Studio 2.x ตั้งแต่เวอร์ชันถัดไป ปลั๊กอินจะสนับสนุน Android Studio 3.x เท่านั้น

 • การอ้างอิงถึงคลาส com.google.android.gms.R ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยการอ้างอิงเฉพาะคอมโพเนนต์ เช่น com.google.android.gms.ads.R หากใช้ชั้นเรียนเหล่านี้ในโค้ดโดยตรง คุณอาจต้องอัปเดตรหัสเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้

 • ตั้งแต่เวอร์ชัน 15.0.0 เป็นต้นไป จะไม่มี Javadoc ออฟไลน์ที่อัปเดตแล้วอีกต่อไป (อาร์ติแฟกต์ของบริการ Google Play ใน SDK Manager ของ Android Studio)

 • ตั้งแต่ 15.0.0 เป็นต้นไป จะไม่มีเป้าหมายชื่อแทน play-services เพื่อดึงคอมโพเนนต์ของบริการ Google Play ทั้งหมดอีกต่อไป ซึ่งเราแนะนำมาสักพักแล้ว

โฆษณา

 • เพิ่มคลาส UnifiedNativeAd ซึ่งสามารถมีโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอปหรือโฆษณาแบบคอนเทนต์
 • อัปเดต API ของโฆษณาเนทีฟขั้นสูงให้รองรับ UnifiedNativeAd ดังนี้

การตรวจสอบสิทธิ์

 • เพิ่มค่าคงที่ KEY_EXTRA_ACCOUNT_TYPE ลงในคลาส AccountTransfer ซึ่งจะช่วยให้แพ็กเกจรู้ว่าควรจัดการประเภทบัญชีใด

แคสต์

 • เลิกใช้งานคลาส AppVisibilityListener
 • เลิกใช้งานคลาส RemoteMediaClient.Listener แล้ว โปรดใช้ชั้นเรียน RemoteMediaClient.Callback ใหม่แทน
 • แก้ไขข้อขัดข้องใน TracksChooserDialogFragment รวมถึงทำการเปลี่ยนแปลงหลายรายการในเครื่องมือสร้างและผู้สร้าง
 • เปิดตัว API ของ MediaQueue เพื่อใช้แทนกลไกคิวสื่อที่มีอยู่ ใช้คลาส MediaQueueRecyclerViewAdapter และ MediaQueueArrayAdapter ใหม่เพื่อเข้าถึง MediaQueue ในมุมมองนักรีไซเคิลและมุมมองรายการตามลำดับ
 • ตอนนี้การแตะการแจ้งเตือนบนรีโมตคอนโทรลของ Cast จะนำผู้ใช้ไปยังแอป Google Home หรือแอปแคสต์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแอป Cast รองรับการเข้าร่วมเซสชันโดยอัตโนมัติหรือไม่
 • ข้อมูลอัปเดตจากฝ่ายสนับสนุน Google Ads
  • API ผู้ส่งการแคสต์รองรับการโหลดโฆษณา VAST แล้ว
  • เพิ่มปุ่ม "ข้ามโฆษณา" และองค์ประกอบ UI ข้อความนับถอยหลัง
 • เพิ่มเวอร์ชันของ CastContext.getSharedInstance() ที่ไม่ต้องใช้ Context เป็นพารามิเตอร์
 • แก้ไขข้อขัดข้องของ IllegalStateException ใน CAF แล้ว
 • เพิ่ม DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED ลงใน CastStatusCodes สำหรับ PendingResult แล้ว
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google Cast release notes

Firebase

ฟิตเนส

การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google

เกม

Instant Apps

ใกล้เคียงกับพื้นที่ของคุณ

 • เลิกใช้งานสถานะภายในที่เกี่ยวข้องกับ NearbyConnections

Wallet

28 มีนาคม 2018 - เวอร์ชัน 12.0.1

ปัญหาที่แก้ไขแล้วใน 12.0.1:

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด Android Lint ปลอมซึ่งอ้างว่า GoogleSignIn และ CredentialsClient เกิดขึ้นเป็นการภายในเท่านั้น
 • เพิ่ม minSdkVersion ที่ขาดหายไปในอาร์ติแฟกต์ใบอนุญาตเพื่อป้องกันการรวมสิทธิ์ READ_PHONE_STATE และ READ_EXTERNAL_STORAGE โดยอัตโนมัติ
 • กู้คืนชื่อแพ็กเกจที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอาร์ติแฟกต์ใบอนุญาตที่ลิงก์รันไทม์ ซึ่งส่งผลต่อปัญหาความเข้ากันได้ของระบบบิลด์บางรายการ (เช่น Ionic Pro)
 • กู้คืนชื่อช่องบางช่องที่มีการปรับให้ยากต่อการอ่าน (Obfuscate) ใน 12.0.1 ซึ่งได้แก่ เมธอด value() ของคำอธิบายประกอบ @PropertyName ใน firebase-firestore และ firebase-database

20 มีนาคม 2018 - เวอร์ชัน 12.0.0

ปัญหาที่ทราบในเวอร์ชัน 12.0.0

 • -ทรัพยากร Dependency ของ POM ใบอนุญาตไม่มีชุด minSdkVersion / targetSdkVersion ซึ่งหมายความว่า targetSdkVersion ที่บอกเป็นนัยคือ 1 การดำเนินการนี้จะเพิ่มสิทธิ์ READ_PHONE_STATE และ READ_EXTERNAL_STORAGE สำหรับแอปที่ใช้เวอร์ชัน 12.0.0
 • -ทรัพยากร Dependency ของ POM ใบอนุญาตทำให้เกิดปัญหา "ไลบรารีมากกว่า 1 รายการที่มีชื่อแพ็กเกจ "com.google.android.gms.license"" ใน Ionic Pro
 • คำอธิบายประกอบ @PropertyName สำหรับ firebase-database และ firebase-firestore มีเมธอด value() ที่ปรับให้ยากต่อการอ่าน (Obfuscate) ซึ่งหมายความว่าแอปจะไม่สร้างหากคุณใช้งาน @PropertyName
 • คำอธิบายประกอบทำให้เกิดข้อผิดพลาด Lint ปลอมซึ่งอ้างว่ามี GoogleSignIn และ CredentialsClient เกิดขึ้นภายในเท่านั้น คุณจึงไม่ต้องสนใจสิ่งเหล่านี้

เราจะออกรุ่น 12.0.1 ที่อัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในเร็วๆ นี้

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 12.0.0:

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด trackViews() ลงในชั้นเรียน NativeAdMapper แล้ว เมธอดนี้จะแทนที่เมธอด trackView() ที่เลิกใช้งานแล้วของคลาสเดียวกัน
 • การตรวจสอบสิทธิ์

 • การแคสต์

  • ปรับปรุงการรองรับ Google Ads
   • เพิ่มเมธอด setAdBreakClips() และ setAdBreaks() ลงในคลาส MediaInfo.Builder เพื่อระบุวิธีส่งข้อมูลช่วงพักโฆษณาและคลิปในคำขอโหลดสื่อ
   • อัปเดตคลาส AdBreakInfo.Builder และเพิ่มคลาส AdBreakClipInfo เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวิธีการส่งคลิปและช่วงพักโฆษณาแบบใหม่
  • เพิ่มการรองรับสำหรับ Voice Cast API ใหม่
   • เพิ่มเมธอด setCredentials() และ setCredentialsType() ลงในคลาส MeadiaLoadOptions.Builder และเมธอด getCredentials() และ getCredentialsType() ไปยังคลาส MediaLoadOptions เมธอดนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าและรับข้อมูลเข้าสู่ระบบเฉพาะแอปพลิเคชันด้วยคำขอโหลด
   • เพิ่มเมธอด getEntity() ลงในชั้นเรียน MediaInfo แล้ว เอนทิตีแสดง Deep Link สําหรับการโหลดสื่อจาก Google Assistant
  • แก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้การเรียกใช้ CastContext.getSharedInstance() ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เวอร์ชันเก่าทำให้เกิดข้อขัดข้อง เวอร์ชันบริการ Google Play ที่ล้าสมัยยังคงทำให้เมธอดไม่สำเร็จ ไคลเอ็นต์จึงควรตรวจหาเวอร์ชันที่เหมาะสม
 • Fido

  • Fast Identity Online 2.0 (Fido2) API พร้อมให้บริการแก่พาร์ทเนอร์ที่ทดลองใช้ก่อนเปิดตัวแล้ว เนื่องจาก API ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ก่อนเปิดตัว คุณจึงทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือน อย่าพึ่งพา API นี้จนกว่าจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปมากกว่า ทั้งนี้เพื่อให้แอปมีความเสถียร
 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Cloud Messaging, Firestore และฟังก์ชัน Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • Instant Apps

  • เพิ่ม API ของ Launcher ใหม่เพื่อตรวจสอบ URL ที่ระบุและเปิดใช้ Instant App หากพบ URL ดังกล่าว
 • ตำแหน่ง

  • เพิ่มคลาส ActivityTransition เพื่อช่วยให้แอปแยกความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆ ที่ผู้ใช้ทำ เช่น การเดิน การวิ่ง หรือการขับรถ
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ BoundsMode เพื่ออนุญาตให้เมธอด getAutocompletePredictions() เปิดใช้การค้นหาที่มีข้อจำกัดด้านขอบเขต
 • Maps

  • เพิ่มคลาส StreetViewSource ซึ่งจะช่วยให้คุณจำกัดการค้นหา Street View ไว้เฉพาะผลการค้นหากลางแจ้งเท่านั้นได้
  • ดูรายการฟีเจอร์ทั้งหมด การแก้ไขข้อบกพร่อง และบันทึกอื่นๆ ได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Maps Android API
 • ใกล้เคียง

18 ธันวาคม 2017 - เวอร์ชัน 11.8.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.8.0:

 • การตรวจสอบสิทธิ์

 • การแคสต์

  • ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในชั้นเรียน UIMediaController
   • เมื่อเชื่อมโยงการดูกับ UIMediaController ตัวควบคุมจะบันทึก Listener ที่เรียกใช้วิธีการจัดการเหตุการณ์แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ตามความเหมาะสม
   • ลบล้างเมธอดการจัดการเหตุการณ์ข้างต้นเพื่อปรับแต่งลักษณะการทำงาน
   • ปรับปรุงเอกสารประกอบเพื่อชี้แจงการติดตั้งใช้งาน UIMediaController
   • สลับการแสดงปุ่มเปิด/ปิดการปิดเสียงเพื่อแสดงไอคอนลำโพงเมื่อเปิดเสียงและไอคอนลำโพงที่มีเครื่องหมายกากบาทเมื่อปิดเสียง
  • Cast SDK สำหรับ Android รองรับ Instant App แล้ว
 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเพิ่มการจัดทำดัชนีแอปของ Firebase, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Cloud Messaging และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • ตำแหน่ง

  • เพิ่มค่าคงที่ KEY_VERTICAL_ACCURACY ซึ่งระบุความแม่นยำแนวตั้งโดยประมาณของตำแหน่งหนึ่งๆ
 • Wallet

  • อัปเดตวิธี isReadyToPay() เพื่อให้มีตัวเลือกในการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีวิธีการชำระเงินอยู่แล้ว
 • สวมใส่ได้

  • อัปเดต API ที่สวมใส่ได้สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและไม่ต้องใช้โค้ดสำเร็จรูปในการใช้งานน้อยลง

   • เพิ่มคลาส CapabilityClient และวิธีการ Wearable.getCapabilityClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ CapabilityApi เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่โหนดในเครือข่าย Wear มีให้
   • เพิ่มคลาส ChannelClient และวิธีการ Wearable.getChallenClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ ChannelApi เพื่อเป็นวิธีส่งและรับข้อมูลจากโหนดที่สวมใส่ได้
   • เพิ่มคลาส DataClient และวิธีการ Wearable.getDataClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ DataApi เพื่อเป็นวิธีอ่านและเขียนรายการและเนื้อหาข้อมูล
   • เพิ่มคลาส MessageClient และวิธีการ Wearable.getMessageClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ MessageApi เพื่อเป็นวิธีส่งข้อความไปยังโหนดอื่นๆ
   • เพิ่มคลาส NodeClient และวิธีการ Wearable.getNodeClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ NodeApi เป็นวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับโหนดที่เชื่อมต่อ
  • การเรียก API จะแสดงผล Task<ResultType> แทน PendingResult<ResultWrapper>

  • ChannelClient.ChannelCallback มาแทนที่ ChannelApi.ChannelListener

  • WearableOptions.Builder.setLooper() แทนที่ GoogleApiClient.Builder.setHandler() เพื่อตั้งค่าชุดข้อความสำหรับ Callback ของผู้ฟังในคลาสไคลเอ็นต์ API ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้รุ่นล่าสุด โปรดดูหน้าบันทึกประจำรุ่นของ Android Wear

ปัญหาที่แก้ไขแล้วในเวอร์ชัน 11.8.0

ตอนนี้อินสแตนซ์ GoogleApi รายการที่สร้างด้วย Context ในแอปที่มี targetSdkVersion 26 จะแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตบริการ Google Play โดยอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบนั้นจากเวอร์ชัน 11.6.0

27 พฤศจิกายน 2017 - เวอร์ชัน 11.6.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.6.2 มีดังนี้

6 พฤศจิกายน 2017 - เวอร์ชัน 11.6.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.6 มีดังนี้

 • โฆษณา

 • การตรวจสอบสิทธิ์

  • อัปเดต Auth API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและไม่ต้องใช้โค้ดสำเร็จรูปในการใช้งานน้อยลง
   • เพิ่มชั้นเรียน CredentialsClient และ Credentials แล้ว CredentialsClient จะระบุจุดแรกเข้าในการขอข้อมูลเข้าสู่ระบบและระบุว่าลงชื่อเข้าใช้สำเร็จหรือไม่โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
   • เพิ่มชั้นเรียน GoogleSignInClient และ GoogleSignIn แล้ว GoogleSignInClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับการโต้ตอบกับ Google Sign In API
  • เพิ่มเมธอด GoogleAuthUtil.requestGoogleAccountsAccess() แล้ว วิธีนี้จะช่วยให้ผู้โทรใน Android O เห็นบัญชี Google ทั้งหมดที่ติดตั้งในอุปกรณ์ หากผู้ใช้ให้ความยินยอม
  • เพิ่มเมธอด AuthCredentialsOptions.Builder.forceEnableSaveDialog() แล้ว วิธีนี้แก้ปัญหาในอุปกรณ์ Android O และอุปกรณ์อื่นๆ ที่บางครั้งกล่องโต้ตอบการยืนยันการบันทึก Auth.Api.Credential ไม่แสดงขึ้นเพื่อใช้กล่องโต้ตอบการบันทึกของบริการป้อนข้อความอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ วิธีการที่เพิ่มเพื่อลบล้างลักษณะการทำงานเริ่มต้นดังกล่าว
 • การรับรู้

  • อัปเดต Aware API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจะจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติ และต้องใช้โค้ดสำเร็จรูปน้อยลง
 • การแคสต์

 • ไดรฟ์

 • Firebase

 • ฟิตเนส

  • อัปเดต Fitness API สำหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและไม่ต้องใช้โค้ดแบบ Boilerplate ในการใช้งาน
   • เพิ่มคลาส BleClient และวิธีการ Fitness.getBleClient() แล้ว BleClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับการสแกน อ้างสิทธิ์ และใช้อุปกรณ์บลูทูธพลังงานต่ำใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส ConfigClient และวิธีการ Fitness.getConfigClient() แล้ว ConfigClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงประเภทข้อมูลที่กำหนดเองและการตั้งค่าใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส GoalsClient และวิธีการ Fitness.getGoalsClient() แล้ว GoalsClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการอ่านการออกกำลังกาย Goal ที่สร้างโดยผู้ใช้ใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส HistoryClient และวิธีการ Fitness.getHistoryClient() แล้ว HistoryClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับการแทรก ลบ และอ่านข้อมูลใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส RecordingClient และวิธีการ Fitness.getRecordingClient() แล้ว RecordingClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับเปิดใช้การรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ในพื้นหลังพลังงานต่ำและเปิดอยู่ตลอดเวลาใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส SensorsClient และวิธีการ Fitness.getSensorsClient() แล้ว SensorsClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับการเปิดเผยข้อมูลการออกกำลังกายต่างๆ ในเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ รวมถึงการส่งการถ่ายทอดสดให้ผู้ฟัง
   • เพิ่ม CLA SessionsClient และเมธอด getSessionsClient SessionsClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสร้างและจัดการกิจกรรมของผู้ใช้ Session ใน Google Fit
 • เกม

  • อัปเดต Games API สําหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและไม่ต้องใช้โค้ดแบบ Boilerplate ในการใช้งานน้อยลง
   • เพิ่มคลาส AchievementsClient และวิธีการ Games.getAchievementsClient() แล้ว AchievementsClient มีจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานของรางวัลพิเศษ
   • เพิ่มคลาส EventsClient และวิธีการ Games.getEventsClient() แล้ว EventsClient มีจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานของเหตุการณ์
   • เพิ่มคลาส GamesClient และวิธีการ Games.getGamesClient() แล้ว GamesClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของเกม
   • เพิ่มคลาส GamesMetadataClient และวิธีการ Games.getGamesMetadataClient() แล้ว GamesMetadataClient ระบุจุดแรกเข้าของเมธอด API เพื่อเรียกข้อมูลเมตาของเกม
   • เพิ่มคลาส InvitationsClient และวิธีการ Games.getInvitationsClient() แล้ว InvitationsClient มีจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันคำเชิญ
   • เพิ่มคลาส LeaderboardsClient และวิธีการ Games.getLeaderboardsClient() แล้ว LeaderboardsClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานของลีดเดอร์บอร์ด
   • เพิ่มคลาส NotificationsClient และวิธีการ Games.getNotificationsClient() แล้ว NotificationsClient มีจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับการแจ้งเตือน
   • เพิ่มคลาส PlayerStatsClient และวิธีการ Games.getPlayerStatsClient() แล้ว PlayerStatsClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่ให้จุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API เพื่อเรียกสถิติผู้เล่น
   • เพิ่มคลาส PlayersClient และวิธีการ Games.getPlayersClient() แล้ว PlayersClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับผู้เล่น
   • เพิ่มคลาส RealTimeMultiplayerClient และวิธีการ Games.getRealTimeMultiplayerClient() แล้ว RealTimeMultiplayerClient มีจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์
   • เพิ่มคลาส SnapshotsClient และวิธีการ Games.getSnapshotsClient() แล้ว SnapshotsClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับ Shapshot
   • เพิ่มคลาส TurnBasedMultiplayerClient และวิธีการ Games.getTurnBasedMultiplayerClient() แล้ว TurnBasedMultiplayerClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับผู้เล่นหลายคนแบบผลัดกันเล่น
   • เพิ่มคลาส VideosClient และวิธีการ Games.getVideosClient() แล้ว VideosClient ระบุจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับวิดีโอ
  • จุดแรกเข้าของ API ที่เลิกใช้งาน: Achievements, Events, GamesMetadata, Invitations, Leaderboards, Notifications, Stats, Players, RealTimeMultiplayer, RealTimeMultiplayer, SnapshotsTurnBasedMultiplayerVideos
 • ตำแหน่ง

  • แก้ไขปัญหา FusedLocationProviderClient ที่ทำให้เกิดข้อขัดข้องเป็นครั้งคราวเมื่ออัปเดตบริการ Google Play
  • เลิกใช้งานคลาส AddPlaceRequest เมธอด GeoDataApi.addPlace() และ GeoDataClient.addPlace() เราจะนำ AddPlaceRequest ออกในวันที่ 30 มิถุนายน 2018
 • ใกล้เคียง

  • อัปเดต Nearby API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติ และต้องใช้โค้ดสำเร็จรูปน้อยลง
   • เพิ่มคลาส ConnectionClient และวิธีการ Nearby.getConnectionsClient() แล้ว ConnectionClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับการโฆษณาและค้นพบแอปและบริการใกล้เคียง รวมถึงสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว
   • เพิ่มคลาส MessagesClient และวิธีการ Nearby.getMessagesClient() แล้ว MessagesClient ทำหน้าที่เป็นจุดแรกเข้าสำหรับการเผยแพร่ข้อความง่ายๆ และสมัครรับข้อความเหล่านั้นจากอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
  • เพิ่มเมธอด Connections.cancelPayload() ซึ่ง Payload อยู่ระหว่างดำเนินการหรือจากปลายทางระยะไกล
 • Wallet

  • getPaymentMethodTokenizationParameters และ getTransactionInfo ไม่ใช่ช่องที่ต้องกรอกอีกต่อไป หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ Google Payment API จะไม่ส่งคืนโทเค็นที่เรียกเก็บเงินได้ หลีกเลี่ยงการตั้งค่าช่องเหล่านี้ในขั้นตอนที่ผู้ใช้พยายามเปลี่ยนเฉพาะตัวเลือกโดยไม่ได้ทำการซื้อ (เช่น ในการตั้งค่าการชำระเงินของแอป)
  • เปลี่ยนเมธอด resolveTask() เพื่อเพิ่ม Fragment ชั่วคราวในกิจกรรม ตรวจสอบว่ากิจกรรมสามารถดำเนินธุรกรรม Fragment ได้โดยไม่เสียสถานะก่อนเรียกใช้เมธอด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากจะมีการเรียก resolveTask() ภายใน Listener การคลิกปุ่ม

ปัญหาที่ทราบในเวอร์ชัน 11.6.0

อินสแตนซ์ GoogleApi รายการที่สร้างด้วย Context ในแอปที่มี targetSdkVersion 26 จะไม่แจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตบริการ Google Play โดยอัตโนมัติ ลองใช้ GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้แทน

3 ตุลาคม 2017 - เวอร์ชัน 11.4.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.4.2:

 • Cloud Firestore
  • Cloud Firestore รุ่นเบต้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปซึ่งพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว Cloud Firestore เป็นฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นและรองรับการปรับขนาดสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บ และเซิร์ฟเวอร์จาก Firebase และ Google Cloud Platform เครื่องมือนี้ทำหน้าที่ซิงค์ข้อมูลของคุณในแอปไคลเอ็นต์ต่างๆ ผ่าน Listener แบบเรียลไทม์และให้การสนับสนุนแบบออฟไลน์เพื่อให้คุณสร้างแอปที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ซึ่งทำงานได้โดยไม่คำนึงถึงเวลาในการตอบสนองของเครือข่ายหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase Cloud Firestore ยังมีความสามารถในการปรับขนาดระดับองค์กรและการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Firebase และ Google Cloud Platform อื่นๆ รวมถึง Cloud Functions อย่างราบรื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud Firestore ได้ที่บล็อก Firebase หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Cloud Firestore ทันที โปรดไปที่quickstart

กันยายน 2017 - เวอร์ชัน 11.4.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.4

 • โฆษณา

 • Analytics

  • เพิ่มชั้นเรียนใหม่ AnalyticsJobService คลาสนี้ให้การรองรับความเข้ากันได้สำหรับ Android O และ Analytics จะใช้สำหรับการอัปโหลดข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อใช้คลาสนี้ โดยระบบจะเพิ่มคลาสนี้ให้โดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ Analytics
  • เลิกใช้งานเมธอด getContext() ของคลาส AnalyticsService แล้ว
  • เลิกใช้งานคลาส CampaignTrackingService
 • การตรวจสอบสิทธิ์

  • ตอนนี้ตัวเลือกคำแนะนำจะส่งผลลัพธ์ของ ACTIVITY_RESULT_NO_HINTS_AVAILABLE เมื่อผู้ใช้ไม่มีข้อมูลคำแนะนำที่บันทึกไว้
 • การรับรู้

 • การแคสต์

  • เพิ่มชั้นเรียนใหม่ PrecacheManager คลาสนี้มีวิธีการแคชเนื้อหาที่ผู้ใช้ตั้งใจจะแคชล่วงหน้าเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการโหลด
  • เพิ่มเมธอด getPrecacheManager() ลงในคลาส CastContext เพื่อให้แอปรับอินสแตนซ์ของคลาส PrecacheManager
  • เพิ่ม startSession(Intent) ไปยังชั้นเรียน SessionManager แล้ว เรียกใช้วิธีการนี้เพื่อเข้าร่วมเซสชันการแคสต์เมื่อแอปผู้ส่งเปิดขึ้นโดย Intent แบบไม่เจาะจงปลายทาง

  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึกประจำรุ่นของ Cast API

 • ทั่วไป

  • เพิ่มเมธอด checkApiAvailability() ลงในชั้นเรียน GoogleApiAvailability แล้ว เมธอดนี้จะส่งคืนงานที่ตรวจสอบแบบไม่พร้อมกันว่า API ที่ระบุใช้งานได้หรือไม่ หากอย่างน้อย 1 รายการที่ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่างานจะล้มเหลวโดยมี AvailabilityException ซึ่งคุณค้นหาความพร้อมใช้งานของ API แต่ละรายการได้
 • ไดรฟ์

  • นำ cancelPendingActions() ออกจากอินเทอร์เฟซของ DriveApi แล้ว
 • Firebase

 • Maps

 • ใกล้เคียง

  • ตอนนี้การเชื่อมต่อ Nearby ต้องใช้สิทธิ์ BLUETOOTH, BLUETOOTH_ADMIN, ACCESS_WIFI_STATE และ CHANGE_WIFI_STATE แล้ว
 • ใบอนุญาต Oss

  • เพิ่มการรองรับไฮเปอร์ลิงก์ในเนื้อหาใบอนุญาต
  • เพิ่มเมธอด setActivityTitle() ลงในชั้นเรียน OssLicensesMenuActivity ซึ่งช่วยให้ตั้งชื่อกิจกรรมที่กำหนดเองได้ง่ายขึ้น เลิกใช้วิธีการตั้งค่าชื่อก่อนหน้านี้
 • Wallet

  • เปิดตัว Google Payment API ใหม่ที่กำหนดไว้ในคลาส PaymentsClient ความแตกต่างที่น่าสนใจมีดังนี้

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Payment API ใหม่

สิงหาคม 2017 - เวอร์ชัน 11.2.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.2

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 11.2.2 ในรุ่นนี้

  • แก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android
  • เพิ่มเมธอด loadAd() ใหม่ที่จะนำออบเจ็กต์ PublisherAdRequest ไปยังคลาส RewardedVideoAd
  • ไลบรารีใบอนุญาต OSS ใหม่ทำให้การแสดงใบอนุญาตสำหรับทรัพยากร Dependency ในบริการ Google Play และไลบรารีอื่นๆ ง่ายขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือรวมประกาศโอเพนซอร์ส
 • ตอนนี้ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play พร้อมให้บริการผ่าน maven.google.com แล้ว

  การขึ้นต่อกันพร้อมให้บริการจาก maven.google.com โดยตรงแล้ว คุณอัปเดตสคริปต์บิลด์ Gradle ของแอปเพื่อใช้ที่เก็บนี้ได้ด้วยการกำหนดค่าบิลด์ดังนี้

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่บล็อกโพสต์ที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เก็บ Google Maven ได้ที่เพิ่มทรัพยากร Dependency ของบิลด์ในเอกสารประกอบของ Android

 • การรองรับเวอร์ชัน SDK ใน 11.2

  เมื่อคุณอัปเกรดทรัพยากร Dependency ของบริการ Play ของแอปเป็นเวอร์ชัน 11.2.0 ขึ้นไป คุณต้องอัปเดต build.gradle ของแอปเพื่อระบุ compileSdkVersion เป็น 26 เป็นอย่างน้อย (Android O) ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลง วิธีการทำงานของแอป คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดต targetSdkVersion หากคุณอัปเดต compileSdkVersion เป็น 26 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในตัวสร้างโดยมีข้อความต่อไปนี้ที่อ้างถึงไลบรารีการสนับสนุนของ Android

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  คุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้ด้วยการอัปเกรดทรัพยากร Dependency ของไลบรารีการสนับสนุนเป็นเวอร์ชัน 26.0.0 ขึ้นไป

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด loadAds() ลงในคลาส AdLoader ซึ่งช่วยให้แอปโหลดโฆษณาที่ไม่ซ้ำหลายรายการในคำขอเดียวได้
 • การตรวจสอบสิทธิ์

  • เพิ่มชั้นเรียน WorkAccountClient แล้ว ชั้นเรียนนี้มีวิธีจัดการวงจรของบัญชี Android for Work
  • เพิ่มแพ็กเกจ accounttransfer แพ็กเกจนี้มี API ที่ Authenticator ใช้สำหรับบัญชีการเปิดเครื่อง
  • Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F) API พร้อมใช้งานแล้ว แพลตฟอร์มนี้รองรับคีย์ความปลอดภัยแบบอุปกรณ์จริง U2F แก่แอปและเว็บไซต์ตามมาตรฐานของ FIDO Alliance ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เริ่มต้นใช้งาน FIDO U2F และ com.google.android.gms.fido
 • การแคสต์

  • เพิ่มคลาสใหม่ NotificationActionsProvider เพื่อรองรับการทำงานของการแจ้งเตือนสื่อที่กำหนดเอง
 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเพิ่มการจัดทำดัชนีแอป ฐานข้อมูล ลิงก์แบบไดนามิก และพื้นที่เก็บข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • Instant Apps

  • เพิ่ม InstantAppsClient เป็นจุดแรกเข้าหลักใหม่
  • เพิ่ม API คุกกี้ PackageManagerCompat เพื่อเก็บข้อมูล Instant App จำนวนเล็กน้อยระหว่างเซสชันต่างๆ
 • สถานที่

  • เพิ่มชั้นเรียน GeoDataClient แล้ว ชั้นเรียนนี้จะให้สิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลสถานที่และข้อมูลทางธุรกิจในท้องถิ่นของ Google
  • เพิ่มชั้นเรียน PlaceDetectionClient แล้ว ชั้นเรียนนี้จะให้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว และให้โอกาสในการรายงานตำแหน่งของอุปกรณ์ในสถานที่เฉพาะ (เช่น การเช็คอิน)
  • เพิ่ม getGeoDataClient() และ getPlaceDetectionClient() ลงในคลาส Places แล้ว
 • Wallet

  • ระบบได้นำวิธีการและคลาสที่เลิกใช้งานแล้วออกหลายรายการ

มิถุนายน 2017 - เวอร์ชัน 11.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.0

 • อัปเดตบริการ Google Play เป็น 11.0.4 รุ่นนี้แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ใน Firebase Cloud Messaging และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android

 • อัปเดตบริการ Google Play เป็น 11.0.2 แล้ว รุ่นนี้แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ใน รายงานข้อขัดข้องของ Firebase และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android

 • บริการ Google Play อัปเดตเป็น 11.0.1 แล้ว รุ่นนี้แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อแอปที่ใช้ rxjava

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay() และ OnVideoStart() ลงในคลาส VideoController.VideoLifecycleCallbacks แล้ว
  • เพิ่มความสามารถในการเปิดใช้โหมดสมจริงในโฆษณาแบบเต็มหน้าจอโดยเพิ่มเมธอด setImmersiveMode() ในคลาส PublisherInterstitialAd และ RewardedVideoAd
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ OnPublisherAdViewLoadedListener และคลาส PublisherAdViewOptions และ PublisherAdViewOptions.Builder สำหรับใช้กับ AdLoader สำหรับคำขอโฆษณาเนทีฟบวกแบนเนอร์
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ OnImmersiveModeUpdatedListener ที่ไม่บังคับซึ่งอะแดปเตอร์สื่อกลางสามารถนำไปใช้เพื่อรับทราบข้อมูลการอัปเดตโหมดสมจริง
  • เพิ่มเมธอด getMediationAdapterClassName() ลงในคลาส RewardedVideoAd แล้ว
 • คำเชิญแอป

  • เลิกใช้งานคลาส AppInvite แล้ว โปรดใช้ FirebaseDynamicLinks#getInstance() เป็นจุดแรกเข้าหลักสำหรับเข้าถึงข้อมูลลิงก์แบบไดนามิกและใช้ FirebaseAppInvite#getInvitation() แทนเพื่อรับข้อมูลคำเชิญแอป
 • การรับรู้

  • เพิ่มค่าคงที่ลงในคลาส TimeFence เพื่อระบุประเภทบริบทใหม่ให้กับ Snapshot API และ Fence API
  • เพิ่มความสามารถในการสร้างกรอบเวลาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาท้องถิ่นของอุปกรณ์
  • เพิ่มความสามารถในการสร้างกรอบเวลาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงกรอบเวลาที่ระบุตามเวลาท้องถิ่นของพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก
 • ข้อมูลระบุตัวตน

  • เพิ่ม SmsRetriever API ที่ช่วยให้คุณเรียกดูข้อความ SMS ที่ส่งไปยังแอปของคุณได้โดยไม่ต้องขอสิทธิ์จากผู้ใช้ในการอ่านข้อความ SMS ทั้งหมดที่ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SMS Retriever API
 • การแคสต์

  • อินเทอร์เฟซ Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener เลิกใช้งานแล้ว คลาส RemoteMediaPlayer เลิกใช้งานแล้วด้วย สำหรับวิธีการอัปเดตแอป โปรดดูย้ายข้อมูลแอปผู้ส่ง Android จาก Cast SDK v2 ไปยัง Cast SDK v3
  • เมธอด bindTextViewToSmartSubtitle() พร้อมใช้งานในคลาส UIMediaController แล้ว
 • API ทั่วไป

  • ตอนนี้เมธอด getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() ในคลาส GoogleApiAvailability เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน ApiException และ ResolvableApiException แล้ว คลาสเหล่านี้มีข้อยกเว้นสำหรับออบเจ็กต์งานเมื่อเรียกใช้บริการ Google Play ไม่สำเร็จ
  • เพิ่มชั้นเรียน GoogleApi แล้ว ไคลเอ็นต์ API ที่อิงตามคลาสนี้จะจัดการการเชื่อมต่อระหว่างแอปของคุณกับบริการ Google Play
  • เพิ่มชั้นเรียน Response แล้ว คลาสนี้แสดงผลลัพธ์ของการเรียกใช้เมธอด API ในบริการ Google Play โดยใช้คลาสย่อยของ GoogleApi
 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์โทรศัพท์ และการปรับปรุงหลายอย่างในการจัดทำดัชนีแอปและลิงก์แบบไดนามิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • เกม

  • ตอนนี้เมธอด getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers() และ loadMoreInvitablePlayers() ในคลาส Players เลิกใช้งานแล้ว
  • ตอนนี้ระบบจะเลิกใช้งานเมธอด loadInvitations() ในคลาส Invitations
  • ตอนนี้เมธอด getSelectOpponentsIntent() ในคลาส RealTimeMultiplayer และ TurnBasedMultiplayer เลิกใช้งานแล้ว
  • เราเลิกใช้งานอินเทอร์เฟซ GameRequest, OnRequestReceivedListener และ Requests แล้ว นอกจากนี้ เราได้เลิกใช้งานชั้นเรียน GameRequestBuffer และ GameRequestEntity แล้ว สำหรับวิธีการอัปเดตแอป โปรดดูการตรวจสอบสิทธิ์ของ Play Games การใช้ Google Sign-In API
 • Instant Apps

  • Android Instant Apps API พร้อมใช้งานในบริการ Google Play แล้ว Android Instant Apps ช่วยให้ผู้ใช้ Android เรียกใช้แอปของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Android Instant Apps
 • ตำแหน่ง

  • เพิ่มชั้นเรียน FusedLocationProviderClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดแรกเข้าหลักสำหรับการโต้ตอบกับผู้ให้บริการ Fused Location ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายนอกเหนือจาก GPS ในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์อย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุด
  • เพิ่มชั้นเรียน GeofencingClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดแรกเข้าหลักสำหรับการโต้ตอบกับ API การกำหนดเขตพื้นที่เสมือน
  • เพิ่มเมธอด getFusedLocationProvider() และ getGeofencingClient() ลงในคลาส LocationServices แล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน LocationSettingsResponse แล้ว ชั้นเรียนนี้จะส่งคืนเป็นการตอบกลับเมื่อตรวจสอบการตั้งค่าระบบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วโดยใช้เมธอด checkLocationSettings()
  • เพิ่มชั้นเรียน SettingsClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดเข้าถึงหลักสำหรับการโต้ตอบกับ API การตั้งค่าตำแหน่งที่ช่วยตรวจสอบและกำหนดการตั้งค่าระบบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของอุปกรณ์
 • ใกล้เคียง

  • ตอนนี้ API การเชื่อมต่อ Nearby มีความสามารถดังต่อไปนี้
   • การสื่อสารระหว่างเครื่องแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบโดยใช้บลูทูธ, BLE และฮอตสปอต Wi-Fi
   • การโฆษณาและการค้นพบพร้อมกัน
   • การเข้ารหัส (พร้อมการตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่บังคับ)
   • รองรับเพย์โหลดข้อมูลไบต์สูงสุด 32 KB
   • รองรับเพย์โหลดข้อมูลไฟล์ (จำกัดตามพื้นที่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์) และเพย์โหลดข้อมูลสตรีมโดยไม่มีขีดจำกัดขนาดเพย์โหลด
  • เพิ่มชั้นเรียน AdvertistingOptions แล้ว คลาสนี้จะมีตัวเลือกสำหรับการเรียกเมธอด startAdvertising()
  • เพิ่มชั้นเรียน ConnectionInfo แล้ว ชั้นเรียนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อที่เริ่มขึ้นแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน ConnectionLifecycleCallback แล้ว คลาสนี้เป็นผู้ฟังสำหรับเหตุการณ์ในวงจรที่เชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อกับปลายทางระยะไกล
  • เพิ่มชั้นเรียน ConnectionResolution แล้ว คลาสนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเรียกใช้เมธอด onConnectionInitiated()
  • เพิ่มชั้นเรียน DiscoveredEndpoints แล้ว คลาสนี้จะให้ข้อมูล เกี่ยวกับปลายทางเมื่อพบ
  • เพิ่มชั้นเรียน DiscoveryOptions แล้ว คลาสนี้จะมีตัวเลือกสำหรับการเรียกเมธอด startDiscovery()
  • เพิ่มชั้นเรียน EndpointDiscoveryCallback แล้ว คลาสนี้เป็นผู้ฟัง ที่มีการเรียกใช้ระหว่างการค้นหาปลายทาง
  • เพิ่มชั้นเรียน Payload, PayloadCallback, Payload.File และ Payload.Stream แล้ว คลาสเหล่านี้หมายถึงข้อมูล ตัวฟังข้อมูล ข้อมูลในไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ และสตรีมข้อมูล เพิ่มอินเทอร์เฟซ PayloadTransferUpdate.Status ที่เกี่ยวข้องด้วย
  • เพิ่มชั้นเรียน Strategy แล้ว คลาสนี้จะกำหนดข้อกำหนดการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์และข้อจำกัดเกี่ยวกับโทโพโลยีของการเชื่อมต่อ
  • ขณะนี้ระบบเลิกใช้งานชั้นเรียน Connections.ConnectionRequestListener และ Connections.ConnectionResponseCallback แล้ว โปรดใช้คลาส ConnectionLifecycleCallback แทน
  • เลิกใช้งานคลาส Connections.EndpointDiscoveryListener แล้ว โปรดใช้คลาส EndpointDiscoveryCallback แทน
  • อินเทอร์เฟซ Connections.MessageListener เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้คลาส PayloadCallback แทน
  • ตอนนี้คลาส ConnectionsStatusCodes มีรหัสสถานะใหม่หลายรายการ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์
 • ความปลอดภัย

  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดแรกเข้าหลักสำหรับ SafetyNet ซึ่งมีความสามารถดังต่อไปนี้
   • ให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์
   • ยืนยันผู้ใช้โดยใช้ reCAPTCHA API
   • ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงแอปที่อาจเป็นอันตราย
   • ให้การท่องเว็บอย่างปลอดภัยภายในแอป
   • ตรวจหาภัยคุกคามที่ทราบซึ่งเชื่อมโยงกับ URI ที่เจาะจง
  • เพิ่มชั้นเรียน HarmfulAppsData และชั้นเรียน SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse ที่เกี่ยวข้องแล้ว คลาสเหล่านี้หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับแอปที่อาจเป็นอันตราย เราได้เลิกใช้งานคลาส SafetyNetApi.HarmfulAppsResult ที่เกี่ยวข้องเพื่อไปใช้วิธีการเหล่านี้แล้ว
  • เพิ่มเมธอด getClient(Context) และ getClient(Activity) ไปยังคลาส SafetyNet วิธีการเหล่านี้จะแสดง SafetyNetClient ที่ใช้เข้าถึง SafetyNet API ทั้งหมด วิธีการเหล่านี้จะแทนที่ช่อง API และ SafetyNetAPI ของชั้นเรียน SafetyNet ซึ่งตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetApi.AttestationResponse แล้ว ชั้นเรียนนี้ให้ผลการทดสอบจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ของ Android ชั้นเรียนนี้มาแทนชั้นเรียน SafetyNetApi.AttestationResult และ SafetyNet.SafeBrowsingResult ซึ่งตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse แล้ว คลาสนี้มีโทเค็นการตอบกลับของผู้ใช้ reCAPTCHA คลาสนี้แทนที่คลาส SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult ซึ่งตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse แล้ว คลาสนี้ให้ Response ที่ให้ไว้เมื่อแอปเรียกใช้เมธอด lookupUri() คลาสนี้จะแทนที่คลาส SafetyNetApi.SafeBrowsingResult ซึ่งตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มคลาส SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse และเพิ่มค่าคงที่ใหม่ในคลาส VerifyAppsConstants ชั้นเรียนเหล่านี้รองรับ Verify Apps API
 • Wallet

  • เพิ่มชั้นเรียน InstrumentInfo.CardClass แล้ว คลาสนี้ระบุว่าบัตรเป็น บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรแบบชำระเงินล่วงหน้า

พฤษภาคม 2017 - เวอร์ชัน 10.2.6

 • การจัดทำดัชนีแอป

  นับตั้งแต่ SDK ของบริการ Google Play รุ่น 10.0 รุ่น API การจัดทำดัชนีแอปได้ย้ายข้อมูลไปยัง API การจัดทำดัชนีแอป Firebase ใหม่ เราเลิกใช้งาน API การจัดทำดัชนีแอปเดิมโดยสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถใช้ในแอปที่สร้างด้วย SDK 10.2.6 ได้อีกต่อไป

 • Firebase

  การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพเวอร์ชันเบต้าและการปรับปรุงหลายรายการในฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึง Cloud Messaging และ Test Lab ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

เมษายน 2017 - เวอร์ชัน 10.2.4

มีนาคม 2017 - เวอร์ชัน 10.2.1

 • ตัวอย่าง Android O สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 1

  รุ่นนี้มีการอัปเดตเพื่อความเข้ากันได้กับ Android O เวอร์ชันตัวอย่าง 1 สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การอัปเดตที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงภายในของไลบรารีการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google (GCM) และ Firebase Cloud Messaging (FCM) และการเปลี่ยนแปลงวงจรการรับประกันของ GCM และ FCM Callback เป็น 10 วินาที หลังจากนั้น Android O จะถือว่าการเรียกกลับดังกล่าวมีสิทธิ์สำหรับการสิ้นสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อความ GCM และ FCM บน Android O โปรดดู บล็อก Firebase

กุมภาพันธ์ 2017 - เวอร์ชัน 10.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 10.2

 • การเลิกใช้งาน Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread)

  บริการ Google Play 10.2.x เป็นรุ่นแรกที่ไม่มีการสนับสนุน สำหรับ Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread) อย่างเต็มรูปแบบอีกต่อไป แอปที่พัฒนาโดยใช้ SDK รุ่น 10.2.x ขึ้นไปต้องมีระดับ API ของ Android ขั้นต่ำที่ 14 และไม่สามารถติดตั้งในอุปกรณ์ที่ใช้ API ระดับต่ำกว่า 14 หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสร้าง APK หลายรายการเพื่อขยายการรองรับ Android Gingerbread ของแอป โปรดดูที่บล็อกของนักพัฒนาแอป Android

 • โฆษณา

  • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับเนื้อหาวิดีโอในโฆษณาเนทีฟขั้นสูงแบบคอนเทนต์และ โฆษณาเนทีฟที่แสดงผลแบบกำหนดเองของ DoubleClick for Publishers (DFP)
  • เพิ่มเมธอด destroy() ลงในอินเทอร์เฟซ NativeCustomTemplateAd แล้ว
  • เพิ่มเมธอด getVideoController(), setVideoOptions และ getVideoOptions() ลงในคลาส PublisherAdView
  • เพิ่มชั้นเรียน AdChoicesView
  • เพิ่มเมธอด getAdChoicesContent() และ setAdChoicesContent() ลงในคลาส NativeAdMapper
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter สำหรับอะแดปเตอร์วิดีโอที่มีการให้รางวัลซึ่งสามารถเริ่มต้นหน่วยโฆษณาหลายหน่วยพร้อมกันได้
 • Smart Lock สำหรับรหัสผ่าน

  ปรับปรุงลักษณะการทํางานของโทเค็นรหัสด้วย Smart Lock ตอนนี้แอปต้องขอโทเค็นอย่างชัดเจนด้วยการเรียกใช้ setIdTokenRequested(true) นอกจากนี้ แอปยังระบุค่า audience และ nonce สำหรับโทเค็นได้โดยใช้เมธอด setServerClientId() และ setIdTokenNonce() ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการอัปเดตข้อมูลอ้างอิง API ต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอด getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId() และ isIdTokenRequested() ลงในคลาส CredentialRequest
  • เพิ่มเมธอด setIdTokenRequested() และ setServerClientId() ลงในคลาส CredentialRequest.Builder แล้ว
  • เพิ่มเมธอด getIdTokenNonce(), getServerClientId() และ isIdTokenRequested() ลงในคลาส HintRequest
  • เพิ่มเมธอด setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested() และ setServerClientId() ลงในคลาส HintRequest.Builder
 • การรับรู้

  • เพิ่มเมธอด Fence API เพื่อขยายช่วงตัวเลือกการกำหนดรั้วเวลาสําหรับนักพัฒนาแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TimeFence.aroundTimeInstant() และ TimeFence.inTimeInterval()
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ Snapshot API เพื่อรับช่วงเวลาเชิงความหมายสำหรับเวลาและตำแหน่งปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชั้นเรียนของ SnapshotAPI.getTimeIntervals(), TimeIntervalsResult() และ TimeIntervals()
 • Google Sign-In

  เพิ่มความสามารถให้นักพัฒนาเกมใช้ Google Sign-in API เพื่อลดความซับซ้อนของการตรวจสอบสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อินเทอร์เฟซ GoogleSignInOptionsExtension, คลาส GoogleSignInOptions และวิธี GoogleSignInOptions.Builder.addExtension() ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมการตรวจสอบสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในเกมได้ที่การเปิดใช้การเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการเกมของ Google Play

 • Google Fit

  เพิ่มประเภทข้อมูลสุขภาพใหม่ๆ ที่ให้คุณเขียนข้อมูลสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้นในแพลตฟอร์ม Google Fit ซึ่งรวมถึงข้อมูลความดันโลหิต น้ำตาลกลูโคสในเลือด ความอิ่มตัวของออกซิเจน ตำแหน่งของร่างกาย อุณหภูมิร่างกาย และข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชั้นเรียน HealthDataTypes และ HealthDataFields

 • Maps

  รุ่นนี้นำเสนอการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับเส้นประกอบและโครงร่างของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม

  • คุณสามารถจัดเก็บวัตถุข้อมูลไว้กับวัตถุเรขาคณิตได้แล้ว เช่น เรียกใช้ setTag() เพื่อเพิ่มออบเจ็กต์ข้อมูลลงในเส้นประกอบ
  • ดูรายการฟีเจอร์ทั้งหมด การแก้ไขข้อบกพร่อง และหมายเหตุอื่นๆ ได้ที่บันทึกประจำรุ่นสำหรับ Maps Android API
 • ใกล้เคียง

  เพิ่มคลาส AudioBytes ลงใน Nearby messages.audio API เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ส่งหรือรับข้อมูลโดยใช้เสียงอัลตราซาวด์

 • Firebase

  การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการปรับปรุงหลายอย่างในฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึง Analytics, การตรวจสอบสิทธิ์, ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์, พื้นที่เก็บข้อมูล, Test Lab สำหรับ Android, รายงานข้อขัดข้อง และลิงก์แบบไดนามิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

พฤศจิกายน 2016 - เวอร์ชัน 10.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 10.0

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 10.0.1

  รุ่นนี้แก้ไขค่า minSdkVersion ที่ขาดหายไปใน play-services-location.aar ซึ่งทำให้สิทธิ์ WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE และ READ_PHONE_STATE ที่ไม่ต้องการรวมอยู่ในไฟล์ Manifest ของแอป

 • การเลิกใช้งาน Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread)

  บริการ Google Play 10.0.x เป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์สำหรับ Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread) แอปที่พัฒนาโดยใช้ SDK รุ่นต่อๆ ไปหลังจากเวอร์ชัน 10.0.x จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Google Play ในอุปกรณ์ Android Gingerbread ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ รวมถึงการสร้าง APK หลายรายการเพื่อขยายการรองรับ Android Gingerbread ของแอป โปรดดูที่บล็อกของนักพัฒนาแอป Android

 • การแคสต์

  Cast API รุ่นเดือนพฤศจิกายนมีฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักพัฒนาแอป ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • เมธอดใหม่ getVideoInfo() ในคลาส MediaStatus ได้รับอินสแตนซ์ปัจจุบันของ VideoInfo ซึ่งระบุความละเอียดของการแสดงผลแบบ 4K
  • เมธอดใหม่ CastContext.getCastState() จะแสดง CastState ที่เก็บสถานะเซสชันปัจจุบัน เช่น ระบุว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่และมีการสร้างเซสชันขึ้นแล้ว
  • แอตทริบิวต์ปุ่ม@drawableใหม่เปิดใช้การปรับแต่งรูปแบบปุ่มใน ตัวควบคุมขนาดเล็ก และตัวควบคุมแบบขยาย
  • ตอนนี้ ImagePicker มีแฮนเดิล onPickImage ที่ใช้คลาส ImageHints ตามสัดส่วนภาพที่คาดไว้
  • เมธอดใหม่ CastContext.getMergedSelector() จะแสดง MediaRouteSelector
  • มีการเพิ่มคลาสช่วงพักโฆษณาใหม่ 2 คลาสดังนี้ AdBreakClipInfo มีข้อมูลคงที่เกี่ยวกับคลิปช่วงพักโฆษณา และ AdBreakStatus เก็บข้อมูลสถานะ
  • เมื่อผู้ใช้แคสต์ อุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกันจะได้รับการแจ้งเตือนบนรีโมตคอนโทรลแบบติดหนึบเพื่อควบคุมการเล่นด้วย
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้และดูหมายเหตุเพิ่มเติมได้ที่ Cast SDK รุ่นเดือนพฤศจิกายน
 • ตำแหน่ง

  • การปรับปรุงการสแกนบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
 • ใกล้เคียง

 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องในฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย รวมถึงความพร้อมใช้งานของ Firebase App Indexing API ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

ตุลาคม 2016 - เวอร์ชัน 9.8

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.8

 • โฆษณา

 • การแคสต์

  Cast API v3.3 มีฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่อไปนี้

  • เมื่อเล่นโฆษณา หน้าตาของแถบเลื่อนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเบลอภาพโปสเตอร์พื้นหลัง
  • เพิ่มความสามารถในการปรับแต่งสไตล์ของตัวควบคุมขนาดเล็ก
  • เพิ่มคลาส ImageHints ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับออบเจ็กต์ ImagePicker เกี่ยวกับประเภทและขนาดของรูปภาพที่จะเลือกให้แสดงใน UI
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้ได้ที่ Cast SDK v3.3
 • พอดี

  • ตอนนี้ Fit มี Goals API ที่ช่วยให้แอปของคุณอ่านเป้าหมายการออกกำลังกายที่ผู้ใช้แอป Google Fit สร้างขึ้นสำหรับ Android ได้
 • Google Sign-In

  • เพิ่มความสามารถสำหรับผู้ใช้ในการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวในแอปที่ใช้ Credentials API
 • ใกล้เคียง

 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องในฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

กันยายน 2016 - เวอร์ชัน 9.6

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.6

 • บริการ Google Play อัปเดตเป็น 9.6.1 แล้ว รุ่นนี้มีการแก้ไขค่า minSdkVersion ที่ขาดหายไปใน play-services-location.aar ซึ่งทำให้สิทธิ์ WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE และ READ_PHONE_STATE ที่ไม่ต้องการรวมอยู่ในไฟล์ Manifest ของแอป

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด API การวินิจฉัยผู้เผยแพร่โฆษณาซึ่งก็คือ openDebugMenu ลงในคลาส MobileAds เพื่อให้ผู้เผยแพร่โฆษณาโฆษณาในเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ใช้ฟังก์ชันการแก้ปัญหาและการแสดงตัวอย่างแบบเดียวกับที่มีให้บริการสำหรับโฆษณาบนเดสก์ท็อป
 • การแคสต์

  Cast API v3.2 มีฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่อไปนี้

  • โหมดโฆษณา: นำตัวควบคุมและการควบคุมการแจ้งเตือนไปไว้ในโหมดที่จะปิดใช้การควบคุมขณะที่แสดงโฆษณา
  • โหมดถ่ายทอดสด: ตอนนี้สตรีมวิดีโอและสตรีมเสียงแบบสดมีปุ่มเล่น/หยุดแทนปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้ได้ที่ Cast SDK v3.2
 • Maps

  • ขอแนะนำการจัดรูปแบบแผนที่แบบกำหนดเอง: ตอนนี้คุณสามารถจัดรูปแบบแผนที่เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ (หรือแม้แต่ซ่อน) สถานที่ต่างๆ เช่น ถนน สวนสาธารณะ ธุรกิจ และอื่นๆ ได้แล้ว
  • ขณะนี้จุดที่น่าสนใจของธุรกิจ (POI) จะปรากฏบนแผนที่โดยค่าเริ่มต้น จุดที่น่าสนใจของธุรกิจหมายถึงธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม คุณสามารถซ่อนรายการเหล่านี้ได้โดยใช้การจัดรูปแบบแผนที่ที่กำหนดเอง
  • สำหรับรายละเอียดและหมายเหตุสำคัญ โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Maps Android API
 • สถานที่

  • เพิ่มเมธอด setCountry เพื่อจำกัดขอบเขตของคำขอเติมข้อความอัตโนมัติใน Places ไปยังประเทศเดียว
 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องในฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

สิงหาคม 2016 - เวอร์ชัน 9.4

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.4

 • Google Sign-In

  • ตอนนี้ GoogleSignInAccount ได้รวมเมธอด getFamilyName() และ getGivenName() เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงชื่อครอบครัวและชื่อผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 • Google Plus

  เลิกใช้งาน Plus.API (รวมถึง Plus.PeopleApi และ Plus.AccountApi) แล้ว วิดเจ็ต UI ของ Google+ ทั้งหมด เช่น การแชร์และปุ่ม "+1" จะยังคงมีการสนับสนุนต่อไป

  • หากต้องการผสานรวมกับ Google Sign-In ให้เปลี่ยนไปใช้ GoogleSignInApi
  • หากแอปของคุณต้องการข้อมูลโซเชียลและข้อมูลโปรไฟล์ที่ครอบคลุมมากขึ้น โปรดไปที่ Android Contacts Provider หรือ People API แบบข้ามแพลตฟอร์ม หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายแอปผ่านกราฟโซเชียลของฐานผู้ใช้ของแอป ให้ใช้คำเชิญของ Firebase

  โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุการเลิกใช้งาน Plus.API

 • การแคสต์

  ตอนนี้ Cast API v3 มีฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่อไปนี้

  • อินเทอร์เฟซ ControlButtonsContainer กำหนดคอนเทนเนอร์สำหรับปุ่มควบคุม
  • คลาส ExpandedControllerActivity จะมีการติดตั้งใช้งานส่วนใหญ่สำหรับตัวควบคุมแบบขยายซึ่งเป็นรีโมตคอนโทรลแบบเต็มหน้าจอ
 • สถานที่

 • Maps

  • เพิ่มชุด Listener การเปลี่ยนกล้องแบบใหม่สำหรับเหตุการณ์เริ่มต้น ต่อเนื่อง และสิ้นสุดของกล้อง
  • เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บและเรียกออบเจ็กต์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมาย
  • เพิ่มความสามารถในการตั้งค่าระดับการซูมต่ำสุดและสูงสุดที่ต้องการ
  • เพิ่มความสามารถในการจำกัดขอบเขตภายในที่ผู้ใช้เลื่อนและเลื่อนได้
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Google Maps Android API ฉบับล่าสุด
 • ความปลอดภัย

  • Google Safe Browsing API ช่วยให้แอปของคุณระบุได้ว่า URI เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันที่อาจเป็นอันตรายหรือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมที่อาจเกิดขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตรวจสอบ URL ด้วย Google Safe Browsing API
 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องในฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase

มิถุนายน 2016 - เวอร์ชัน 9.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.2

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 9.2.1 รุ่นนี้แก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ proguard.txt ที่มากับรุ่น 9.2.0 ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้

  • ในโปรเจ็กต์ Android ที่ใช้เครื่องมือย่อทรัพยากร Gradle จะเกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • ในโปรเจ็กต์ Android ที่ใช้ Jack Toolchain จะมีข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด setAdChoicesPlacement ลงในคลาส NativeAdOptions.Builder แล้ว ผู้เผยแพร่แอปใช้วิธีนี้เพื่อระบุตำแหน่งของไอคอนตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ ในโฆษณาเนทีฟได้
  • ปรับปรุงการเล่นโฆษณาวิดีโอโดยแก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ
 • การรับรู้

  Aware API จะรวมสัญญาณตำแหน่งและบริบท 7 รายการไว้ใน API เดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างแอปด้วยฟีเจอร์ตามบริบทที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรของระบบน้อยที่สุด ซึ่งประกอบด้วย API 2 ชุด ได้แก่

  • Snapshot API อนุญาตให้แอปรับค่าปัจจุบันของสัญญาณใดก็ได้จาก 7 สัญญาณ
  • Fence API อนุญาตให้แอปตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของผู้ใช้
 • การแคสต์

  Cast API v3 มีฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • การจัดการสถานะเซสชัน
  • เชื่อมต่อ ยกเลิกการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อตรรกะอีกครั้ง
  • การใช้งาน UX และ UI
  • รองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภทมากขึ้น
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้ได้ที่ Google Cast SDK เวอร์ชัน 3
 • Firebase

  • การอัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องในฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase
 • Google Fit

  • การปรับปรุงการนับจำนวนก้าวใน Android Wear เพื่อให้การวัดจำนวนก้าว ทั้งหน้าปัดและแอปบนหน้าปัดสอดคล้องกัน และคงที่ด้วย HistoryApi#readDailyTotal
  • ฟังการอัปเดตข้อมูลด้วย HistoryApi#registerDataUpdateListener() เพื่อให้แอปของคุณอัปเดตแคชข้อมูลภายในเมื่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้รับการอัปเดตโดยแอปอื่น
  • เพิ่มประเภทข้อมูลน้ำใหม่ที่ใช้วัดการใช้น้ำ
 • ตำแหน่ง

  • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงด้านต่างๆ รวมถึงการจัดการแบตเตอรี่ และการจดจำกิจกรรม
 • Maps

  • เมธอด MarkerOptions.zIndex() ใหม่จะกำหนดลำดับสแต็กของเครื่องหมายโดยสัมพันธ์กับเครื่องหมายอื่นๆ บนแผนที่
  • คุณสามารถกำหนดตัวเพิ่มความโปร่งใสให้กับการวางซ้อนของชิ้นส่วนแผนที่ได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูแผนที่ฐานที่อยู่ใต้ชิ้นส่วนที่วางซ้อน
  • ตอนนี้คุณสามารถทำให้แวดวงคลิกได้ได้ง่ายขึ้นแล้ว แล้วใช้ OnCircleClickListener เพื่อฟังเหตุการณ์การคลิก
  • สำหรับรายละเอียดและหมายเหตุสำคัญ โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ Maps Android API
 • การมองเห็นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • แก้ปัญหาเกี่ยวกับบริการที่การตรวจจับบาร์โค้ดและการตรวจจับใบหน้าของ Mobile Vision ต้องใช้แล้ว ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ฟังก์ชัน การตรวจจับบาร์โค้ดและใบหน้าได้อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Mobile Vision
  • เพิ่ม API ข้อความ: การรู้จำอักขระด้วยภาพสำหรับข้อความตัวอักษรละติน (อังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส ฯลฯ) ในรูปภาพ Text API จะแสดงผลโครงสร้างองค์กรของข้อความ (ย่อหน้า บรรทัด คำ) และตัวข้อความเอง
 • ใกล้เคียง

  • เพิ่มการแจ้งเตือน Nearby เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับบีคอนและอุปกรณ์อัจฉริยะที่อยู่ใกล้เคียง
  • Nearby.Messages จะสแกนหาบีคอนของ Eddystone และ iBeacons ได้ในเบื้องหลัง ซึ่งจะปลุกแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ขึ้นมาเมื่อพบบีคอนที่ตรงกับตัวกรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Nearby.Messages
  • รุ่นนี้ยกเลิกข้อกำหนดที่ว่าไคลเอ็นต์ใช้ Proximity Beacon API เพื่อจัดการบีคอน ขณะนี้ Nearby จะส่งกลับโฆษณา BLE ที่แยกวิเคราะห์แล้วโดยตรง ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถใช้โซลูชันของตนเองในการตีความโฆษณาเหล่านั้น
  • ขณะนี้การประมาณระยะทางและข้อมูล RSSI กลับไปเป็นไคลเอ็นต์บีคอนเบื้องหน้าแล้ว

พฤษภาคม 2016 - เวอร์ชัน 9.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.0

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 9.0.2 บริการ Google Play เวอร์ชัน 9.0.2 พร้อมให้บริการแล้ว รุ่นนี้ได้แก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ซึ่ง FirebaseAuthApi ไม่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์บางเครื่อง ข้อผิดพลาด FirebaseApiNotAvailableException จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นพยายามใช้ API การตรวจสอบสิทธิ์

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 9.0.1

  บริการ Google Play เวอร์ชัน 9.0.1 พร้อมให้บริการแล้ว รุ่นนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้ในเวอร์ชัน 9.0.0

  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการคอมไพล์การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนด้วย ContextCompat.getNoBackupFilesDir()
  • แก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการแสดงโฆษณา AdMob ในอุปกรณ์ที่ไม่มี APK ของบริการ Google Play เมื่อแอปของคุณใช้กระบวนการหลังการประมวลผล ProGuard
 • Firebase

  Firebase มอบเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาแอป ขยายฐานผู้ใช้ และสร้างรายได้จากโฆษณาในแอป ในรุ่นนี้ Firebase API พร้อมให้บริการในบริการ Google Play และรวมผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Firebase Analytics, พื้นที่เก็บข้อมูลของ Firebase, การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase, รายงานข้อขัดข้องของ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase, และการแจ้งเตือน Firebase

  ดูรายการไลบรารีที่ใช้ได้กับฟีเจอร์ต่างๆ ของ Firebase ได้ที่ไลบรารี Firebase ฟีเจอร์ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Firebase ใน SDK เวอร์ชัน 9.0 ของบริการ Google Play

  • คำเชิญแอป (ปัจจุบันคือคำเชิญของ Firebase) ยังคงใช้งานได้ที่ com.google.android.gms.appinvite แต่นับจากนี้ไปคุณควรใช้ com.google.firebase:firebase-invites

  • Firebase Cloud Messaging สร้างขึ้นและปรับปรุง Google Cloud Messaging API คุณสามารถใช้การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google กับ com.google.android.gms.gcm ต่อไปได้ แต่เราขอแนะนำให้อัปเกรดเป็น com.google.firebase:firebase-messaging

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Firebase ได้ที่ https://firebase.google.com/

 • โฆษณา

  • ตอนนี้ API ผู้เผยแพร่โฆษณาวิดีโอที่มีการให้รางวัลมีการรองรับเหตุการณ์ที่กำหนดเองแล้ว
  • ตอนนี้วิดีโอเนทีฟแบบเร่งด่วนมี API ที่ควบคุมวิธีแสดงวิดีโอ รวมถึงการระบุสถานะปิดเสียงเริ่มต้นและ Callback เมื่อวิดีโอเล่นจบแล้ว
  • โฆษณาที่กำหนดเองในเครือข่ายการค้นหาที่อัปเดตสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ช่วยให้นักพัฒนาแอปสร้างรายได้จากกิจกรรมการค้นหาในแอปด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องสูงโดยอิงตามคำค้นหาของผู้ใช้ การอัปเดตครั้งนี้ทำให้โซลูชันการสร้างรายได้ในแอปเทียบเท่ากับโซลูชันที่มีให้ใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตอนนี้นักพัฒนาแอปสามารถเข้าถึงส่วนขยาย เลย์เอาต์ ตัวเลือกการระบุแหล่งที่มา การเรียกกลับ และไอคอนโฆษณาที่กำหนดเองอย่างเต็มรูปแบบ
  • ขณะนี้ MobileAds API รองรับการตั้งค่าปริมาณโฆษณาวิดีโอที่ต้องการโดยใช้ setAppVolume() และยังปิดเสียงโฆษณาวิดีโอโดยใช้ setAppMuted() ได้ด้วย
  • เราเลิกใช้งานเมธอด MobileAds initialize(android.content.Context, java.lang.String) แล้ว เราจึงเลิกใช้งานเมธอด initialize(android.content.Context) แทน
  • ตอนนี้อินเทอร์เฟซ MediationNativeListener มีเมธอด onAdImpression() ที่เครือข่ายโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเรียกใช้ได้เมื่อบันทึกการแสดงผล
 • ใกล้เคียง

  • ลดความซับซ้อนของ UI ความยินยอม Nearby และรูปแบบสิทธิ์
   • แอปใดก็ตามที่มีสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งแบบละเอียดจะสแกนหาบีคอน BLE ได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติม
   • กล่องโต้ตอบการเลือกใช้จะแสดงต่อผู้ใช้เมื่อแอปเรียกใช้เมธอด GoogleAPIClient connect()
 • เกม

  • อัปเดต SDK ของไคลเอ็นต์เพื่อปรับปรุง Player Stat API ด้วยการคาดการณ์ใหม่ 2 แบบ ได้แก่ การคาดการณ์การใช้จ่ายของผู้เล่นในอีก 28 วันข้างหน้า และการคาดการณ์ความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นจะเป็นผู้เล่นที่ใช้จ่ายเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95
  • อัปเดต SDK ของไคลเอ็นต์เพื่อทำให้ API การบันทึกวิดีโอพร้อมใช้งานในวงกว้าง
 • การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google

 • การมองเห็นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • ตอนนี้บริการที่จำเป็นสำหรับ Mobile Vision ได้ถูกปิดใช้งานแล้วเนื่องจากปัญหาด้านบริการนั้น ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ใช้การตรวจจับใบหน้าหรือบาร์โค้ดใช้ฟีเจอร์เหล่านั้น เราไม่แนะนำให้เพิ่มฟีเจอร์ Mobile Vision ใหม่ลงในแอปจนกว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข
  • สำหรับแอปที่ใช้ฟีเจอร์ Mobile Vision อยู่แล้ว ให้ตรวจสอบ FaceDetector.isOperational() หรือ BarcodeDetector.isOperational() เพื่อยืนยันความพร้อมของตัวตรวจจับก่อนใช้ตัวตรวจจับใบหน้าหรือตัวตรวจจับบาร์โค้ด
 • การตรวจสอบสิทธิ์

  GoogleAuthUtil ได้ย้ายไปที่การแยก -auth API ใน SDK บริการ Google Play แล้ว หากแอปใช้ GoogleAuthUtil.getToken() คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  หากต้องการเข้าถึง REST API บน Android ให้รวมการแยก -auth ไว้ในไฟล์build.gradle ของคุณ

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  ไม่เช่นนั้น เราขอแนะนำให้คุณย้ายข้อมูลแอปไปใช้ Google Sign-In API เพื่อรวมการปรับปรุงล่าสุดด้านความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้ใช้ไว้ในแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ Google Sign-In

ปัญหาที่ทราบในเวอร์ชัน 9.0.0

หากแอปใช้ AdMob และใช้การประมวลผลหลังการใช้ ProGuard ด้วย แอปจะไม่สามารถ แสดงโฆษณาไปยังอุปกรณ์ที่ไม่มี APK ของบริการ Google Play เว้นแต่คุณจะปรับการกำหนดค่า ProGuard หรืออัปเดตแอปให้ใช้ SDK ของบริการ Google Play เวอร์ชัน 9.0.1 หากต้องการให้โฆษณาแสดงในอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่อัปเดตแอปไปใช้ SDK เวอร์ชัน 9.0.0 ของบริการ Google Play ให้เพิ่มตัวเลือก Keep ต่อไปนี้ลงในไฟล์การกำหนดค่า ProGuard

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

ธันวาคม 2015 - เวอร์ชัน 8.4

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 8.4

 • Google Maps

  • การเปิดตัวครั้งนี้ขอแนะนำ Listener เหตุการณ์ใหม่จำนวนมาก
  • คุณเปิดหรือปิดใช้ความสามารถในการคลิกได้ของเส้นประกอบ รูปหลายเหลี่ยม และการวางซ้อนพื้นได้โดยเรียกใช้ setClickable(boolean) ในออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ รายละเอียดมีอยู่ในบันทึกประจำรุ่นของ Google Maps
 • Google สถานที่

 • การลงชื่อเข้าใช้ Google

  • เมื่อผู้ใช้เพิกถอนการเข้าถึงของแอปด้วยการตั้งค่า Google > แอปที่เชื่อมต่อ บริการ Google Play จะเริ่มบริการเพิกถอน เพื่อล้างสถานะลงชื่อเข้าใช้ที่แคชไว้
  • คุณสามารถกำหนดค่าออบเจ็กต์ GoogleSignInOptions เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีในโดเมน Google Apps ของคุณเท่านั้นโดยใช้เมธอดเครื่องมือสร้าง setHostedDomain
  • ระบบได้นำ Callback onUploadServerAuthCode และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องออกแล้ว หากต้องการโทเค็นเพื่อการเข้าถึงสำหรับแบ็กเอนด์ ให้ใช้เมธอด requestServerAuthCode และ getServerAuthCode ดูรายละเอียดได้ที่การเปิดใช้การเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • ประวัติ Google Fit

  • ตอนนี้ Google Fit History API มีเมธอดใหม่ ซึ่งก็คือ updateData ที่ช่วยให้อัปเดตข้อมูลที่เก็บไว้ใน Google Fit ได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้ updateData คุณไม่จำเป็นต้องลบจุดข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งทับซ้อนกับจุดข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการเพิ่มลงใน Google Fit อีกต่อไป ข้อขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติด้วยการลบจุดข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งทับซ้อนกับจุดข้อมูลใหม่
 • การรับส่งข้อความใกล้เคียง

 • คำเชิญแอป

  • ตอนนี้คุณสามารถรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแอปเมื่อส่งคำเชิญตามอีเมล ซึ่งได้แก่ รูปภาพที่กำหนดเอง ข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่กำหนดเองสำหรับปุ่มติดตั้งคำเชิญ และ HTML ที่กำหนดเองสำหรับอีเมลคำเชิญ
 • Vision API

 • บริการตำแหน่ง

  • ปรับปรุงความแม่นยำเมื่อใช้ Wi-Fi หรือเสาสัญญาณมือถือเพื่อระบุตำแหน่ง

ปัญหาที่ทราบ

 • โปรแกรมจำลองสำหรับ Android Wear เวอร์ชันล่าสุดยังไม่พร้อมให้บริการ

พฤศจิกายน 2015 - เวอร์ชัน 8.3

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 8.3

 • Google Sign In - API ใหม่ GoogleSignIn API ใหม่ทำให้การผสานรวมฟังก์ชันพื้นฐานของบัญชี Google เข้ากับแอปของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงบางส่วนมีดังนี้
  • ตอนนี้คุณเปลี่ยนสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของ GoogleApiClient ได้โดยไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่ออีกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SIGN_IN_MODE_OPTIONAL และ SIGN_IN_MODE_REQUIRED
  • ลดความซับซ้อนในการผสานรวมเมื่อตรวจสอบสิทธิ์กับเซิร์ฟเวอร์
  • ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของระบบในการรับบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้อีกต่อไป
  • ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ที่ออกแบบใหม่
 • บริการตำแหน่ง
  • การปรับปรุงแบตเตอรี่สำหรับ Fused Location Provider
  • เมธอด flushLocations() ใหม่ช่วยให้คุณแสดงผลสถานที่ตั้งแบบกลุ่มได้ทันที แทนที่จะต้องรอให้กลุ่มเกิดขึ้น
 • การวัดผลแอปพลิเคชัน - รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์สำหรับการรวบรวมสถิติที่ไม่ระบุตัวตนในเหตุการณ์การซื้อในแอป
  • คำเชิญแอป - วิธี AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() ใหม่จะตั้งค่า ResultCallback ที่ใช้เปิดกิจกรรม Deep Link ได้
 • การปรับปรุงเบ็ดเตล็ด - มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมากมายในบริการ Google Play ซึ่งรวมถึง
  • เมธอด AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies ใหม่ช่วยให้แอปที่เลือกใช้โปรแกรม Designed for Families สามารถระบุได้ว่าคำขอโฆษณาหนึ่งๆ ควรแสดงผลโฆษณาที่เป็นไปตาม "ออกแบบเพื่อครอบครัว" หรือไม่
  • สามารถใช้ ResolvingResultCallbacks เพื่อเริ่มการแก้ปัญหาที่แสดงผลโดยการเรียก API โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องมีการโต้ตอบของผู้ใช้
  • CastRemoteDisplayLocalService จะแสดง Callback ใหม่ onServiceCreated ที่จะถูกเรียกเมื่อมีการสร้างบริการในพื้นที่
  • คุณใช้เมธอด GoogleApiClient.dumpAll() เพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของปัญหาในวงจรได้
  • ตอนนี้คุณเขียนโปรแกรม setAutoFocusEnabled() บน CameraSource ได้แล้ว
  • ตอนนี้ DataApi ให้คุณระบุความเร่งด่วนของรายการที่จะซิงค์กับอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้โดยใช้เมธอด PutDataRequest.isUrgent() แล้ว
  • Credentials API ได้ย้ายไปยังไลบรารี -auth จาก -base คุณอาจต้องเพิ่ม compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการคอมไพล์

ปัญหาที่ทราบ

 • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด "พบ com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0 แต่จำเป็นต้องใช้เวอร์ชัน 8.1.0" เมื่อใช้ปลั๊กอิน google-services โปรดอัปเกรดปลั๊กอิน google-services เป็น 1.5.0-beta2 ขึ้นไป

กันยายน 2015 - เวอร์ชัน 8.1

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 8.1

 • เพิ่มการรองรับโมเดลสิทธิ์ของ Marshmallow
 • API สถิติผู้เล่นของ Play Games - API ใหม่ที่ให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ของผู้เล่นให้เหมาะกับกลุ่มผู้เล่นเฉพาะกลุ่มได้ตลอดวงจรของเกม กลุ่มผู้เล่นจะอิงตามความคืบหน้าของผู้เล่น การใช้จ่าย และการมีส่วนร่วม
 • Google Maps Android API - การสนับสนุนใหม่สำหรับโหมดแอมเบียนท์สำหรับแอปที่สวมใส่ได้ โหมดแอมเบียนท์นั้นใช้สำหรับแอปที่เปิดตลอดเวลา และจะเปิดใช้งานเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้แอปอย่างต่อเนื่อง
 • คำเชิญแอป - ตอนนี้คุณปรับแต่งคำเชิญทางอีเมลที่ส่งจากแอปได้แล้ว
 • API ข้อความใกล้เคียง - แอปของคุณจะได้รับการติดต่อกลับเมื่อการเผยแพร่หรือการสมัครใช้บริการด้วย Nearby เปิดใช้งานอยู่หมดอายุ
 • Google Places API - เพิ่ม 3 วิธีการใหม่ใน AutocompletePrediction ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงส่วนหลักและส่วนรองของคำอธิบายสถานที่ รวมถึงข้อความแบบเต็มของคำอธิบายได้อย่างง่ายดาย วิธีการเหล่านี้จะแทนที่ getDescription() และ getMatchedSubstrings() ซึ่งตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึกประจำรุ่นของ Google Places API สำหรับ Android
 • การวัดผลของแอปพลิเคชัน - รุ่นนี้เพิ่มแพ็กเกจการวัดผลซึ่งมีฟีเจอร์สำหรับการรวบรวมสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ของแอปพลิเคชัน เช่น เมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เว้นแต่จะได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณอาจเลือกไม่ใช้การรายงานสถิติเหล่านี้อย่างถาวรได้โดยการเพิ่มทรัพยากรต่อไปนี้ลงในแอปพลิเคชันของคุณ

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • ตอนนี้ GoogleApiClient, PendingResult และ OptionalPendingResult เป็นคลาส Abstract แทนที่จะเป็นอินเทอร์เฟซ ลายเซ็นของ PendingResult.setResultCallback เปลี่ยนจาก setResultCallback(ResultCallback<R> callback) เป็น setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback) ระบบได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่เทียบเท่ากับ setResultCallback ที่ยอมรับพารามิเตอร์ระยะหมดเวลา หากเคยใช้อินเทอร์เฟซเหล่านี้โดยตรงมาก่อน คุณจะต้องขยายคลาส Abstract แทน หากคุณใช้คลาสเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ เราขอแนะนำให้ใช้คลาสยูทิลิตีที่มีให้ PendingResults ซึ่งสามารถให้ Result ที่ถูกยกเลิกหรือพร้อมใช้งานทันที

สิงหาคม 2015 - เวอร์ชัน 7.8

ดูสรุปของไฮไลต์ของฟีเจอร์ในบริการ Google Play 7.8 ได้ที่บล็อกโพสต์นี้

 • Mobile Vision API - รุ่นนี้แนะนำ API ใหม่แบบเรียลไทม์ในอุปกรณ์สำหรับทำความเข้าใจวัตถุในรูปภาพและวิดีโอ เฟรมเวิร์ก Mobile Vision ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับใบหน้า เครื่องสแกนบาร์โค้ด และฟังก์ชันสำหรับการติดตามตำแหน่งของออบเจ็กต์เหล่านี้ในวิดีโอ
 • API ข้อความใกล้เคียง - API ข้อความ Nearby ใหม่มี API แบบข้ามแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์และบีคอนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ค้นหาและสื่อสารซึ่งกันและกันได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
 • Smart Lock for Android รุ่นนี้ช่วยปรับปรุง Smart Lock for Android ให้มีความสามารถในการตรวจจับการเดินของคุณที่ไม่เหมือนใคร หากล้วงกระเป๋าเดินหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ อุปกรณ์จะล็อก เปิดใช้การตรวจจับร่างกายเพื่อลองใช้งาน
 • รูปภาพสถานที่ เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการเรียกและ การแสดงรูปภาพสถานที่ด้วย Places API

พฤษภาคม 2015 - เวอร์ชัน 7.5

ดูสรุปของไฮไลต์ของฟีเจอร์ในบริการ Google Play 7.5 ได้ที่บล็อกโพสต์นี้

 • Smart Lock สำหรับรหัสผ่าน - รุ่นนี้เปิดตัว gms.auth.api.credentials API เพื่อบันทึกและเรียกข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมถึงลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ (และเว็บไซต์ใน Chrome) โดยอัตโนมัติ หากต้องการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เรียกใช้เมธอด Auth.CredentialsApi.save() ในทางกลับกัน หากต้องการดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ Android และ Chrome ให้เรียกใช้เมธอด Auth.CredentialsApi.request()

 • การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google - รุ่นนี้ให้คุณส่งข้อความและการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเวลางานเพื่อประหยัดการใช้แบตเตอรี่ และทำให้แอปรับข้อความได้ง่ายขึ้น การรับส่งข้อความตามหัวข้อช่วยให้คุณสร้างการแจ้งเตือน ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ใช้ GcmListenerService ใหม่เพื่อใช้วิธีมาตรฐานในการรับข้อความ GCM และแสดงการแจ้งเตือนตามคำขอจากเซิร์ฟเวอร์ GCM คลาส GcmNetworkManager ใหม่ช่วยให้คุณกำหนดเวลางานแบบครั้งเดียวและแบบเป็นระยะได้อย่างประหยัดแบตเตอรี่ รวมถึงระบุข้อจำกัดการชาร์จเครือข่ายและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้น

 • โฆษณา - รุ่นนี้เพิ่มโฆษณาเนทีฟที่แสดงผลโดยผู้เผยแพร่โฆษณาลงใน AdMob, DFP และ AdX โฆษณาเนทีฟช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณามีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาแต่ละส่วนของโฆษณา และมีอำนาจตัดสินใจว่าจะนำเสนอโฆษณาในแนวทางที่เหมาะกับเนื้อหาแอปของตนมากที่สุดอย่างไร AdMob, DFP และ AdX ต่างก็รองรับรูปแบบที่ระบบกำหนด 2 รูปแบบ ได้แก่ การติดตั้งแอป และโฆษณาแบบคอนเทนต์ ผู้เผยแพร่โฆษณา DFP ยังมีสิทธิ์เข้าถึงรูปแบบโฆษณาเนทีฟที่กำหนดเองเพื่อสร้างโซลูชันเนทีฟที่กำหนดเองโดยใช้พื้นที่โฆษณาที่มีการจองของตนเอง

 • แคสต์ - Game Manager API ใหม่สำหรับ Google Cast เพิ่มการรองรับเกมด้วยรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จำนวนผู้เล่นหลายรายต่ออุปกรณ์ของผู้ส่ง และข้อความที่กำหนดเองระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพเกมได้ด้วยประสบการณ์การแคสต์ โมเดลการเชื่อมต่อจอแสดงผลระยะไกลใหม่ ทำให้แอปที่มาพร้อมเครื่องโดยเฉพาะเกมสามารถแคสต์จอแสดงผลที่ 2 ไปยัง TV ได้โดยตรง และตอนนี้เกมทุกเกมสามารถเล่นด้วยกันได้มากขึ้นด้วย Cast API สำหรับ การเล่นอัตโนมัติและการจัดคิว ใหม่ช่วยให้แอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดมีคิวสื่อที่ซิงค์และแก้ไขได้ รวมถึงรองรับ สำหรับการโหลดสตรีมแบบปรับอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า

 • รหัสอินสแตนซ์ - รหัสอินสแตนซ์คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันต่ออินสแตนซ์ของแอปที่ทำให้รหัสอินสแตนซ์สามารถสร้างโทเค็นความปลอดภัยโดยใช้บริการระบบคลาวด์ของรหัสอินสแตนซ์

 • Maps - รุ่นนี้ช่วยให้ Google Maps Android API พร้อมใช้งานบน Android Wear ทำให้คุณสามารถสร้างแอปที่อิงตามแผนที่ซึ่งทำงานได้โดยตรงบนอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

 • Fit - ตอนนี้ Fit API แสดงข้อมูลระยะทางและแคลอรีที่ใช้ไปซึ่งคุณสมัครใช้บริการได้ รุ่นนี้ยังมีข้อมูลประเภทใหม่สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย (TYPE_WORKOUT_EXERCISE) อีกด้วย

 • ไดรฟ์ - รุ่นนี้ช่วยให้คุณลบไฟล์และโฟลเดอร์อย่างถาวรได้ แม้แอปพลิเคชันจะออฟไลน์อยู่ก็ตาม โดยเรียกใช้เมธอด delete()

 • คำเชิญแอป - ใช้ appinvite API ใหม่เพื่อให้แอปของคุณเติบโตผ่านการบอกปากต่อปาก ให้ผู้ใช้แชร์แอปของคุณกับรายชื่อติดต่อและเพื่อน ให้ Google ขับเคลื่อนขั้นตอนการแนะนำและการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้คุณทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างแอปที่ยอดเยี่ยมได้