โปรแกรมแสดงภาพแผนที่ใหม่

Maps SDK สำหรับ Android เวอร์ชัน 18.2.0 มีตัวแสดงผลแผนที่ที่อัปเกรดให้ใช้งาน โหมดแสดงภาพนี้มีการปรับปรุงหลายอย่าง รวมถึงการรองรับการจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์

โหมดแสดงภาพใหม่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ฟีเจอร์การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ พร้อมใช้งานกับตัวแสดงผลใหม่
 • การปรับแต่งเส้นประกอบขั้นสูงพร้อมใช้งานกับตัวแสดงผลใหม่
 • ลดภาระงานของเครือข่าย ความต้องการในการประมวลผล และการใช้หน่วยความจำ
 • ปรับปรุงการจัดการท่าทางสัมผัสเพื่อภาพเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้น พร้อมการเลื่อนและซูมที่ราบรื่นขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงที่ลื่นไหลมากขึ้นและป้ายกำกับแผนที่ที่มีการจัดวางตำแหน่งชัดเจน
 • ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เสถียรขึ้นและปรับปรุงให้ดีขึ้น

กำหนดการเปิดตัว

ในเดือนมีนาคม 2024 Google ได้เริ่มอัปเดตแอปที่ทำให้ใช้งานได้ทั้งหมดในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเพื่อใช้โหมดแสดงผลที่อัปเกรด การอัปเดตอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางจะอัปเดตในเวลาที่แตกต่างกันของระยะเวลาการอัปเดต

การอัปเดตอัตโนมัติจะมีผลกับทุกแอปที่ทำงานในอุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์ ไม่ว่าแอปจะใช้ Maps SDK สำหรับ Android เวอร์ชันใดก็ตาม

การอัปเดตอัตโนมัติจะไม่มีผลกับรายการต่อไปนี้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแสดงผลเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง

โหมดแสดงภาพเริ่มต้นได้กลายมาเป็นโหมดแสดงภาพที่อัปเกรดในการเปิดตัว Maps SDK เวอร์ชัน 18.2.0 สำหรับ Android หากต้องการใช้ประโยชน์จากตัวแสดงผลที่อัปเกรด คุณสามารถสร้างแอปใหม่ หรือสร้างแอปที่มีอยู่ใหม่โดยใช้ SDK เวอร์ชันใหม่ หรือจะรอจนกว่า Google จะอัปเดตแอปที่ใช้งานแล้วโดยอัตโนมัติก็ได้

หลังการอัปเดต แอปจะสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในโหมดแสดงผลที่อัปเกรด

อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง แอปจะใช้ตัวแสดงผลเดิมต่อไป ดูเลือกไม่ใช้ตัวแสดงผลที่อัปเกรดสำหรับตัวอย่างโค้ดเกี่ยวกับวิธีเลือกไม่ใช้

อุปกรณ์ที่รองรับ

การอัปเดตอัตโนมัติจะมีผลกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าแอปจะใช้ Maps SDK สำหรับ Android เวอร์ชันใดก็ตาม

 • Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
 • การใช้บริการ Google Play เวอร์ชัน 21.39.14 ขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4W (API ระดับ 20) และเวอร์ชันก่อนหน้าหรือที่ใช้บริการ Google Play เวอร์ชัน 21.39.13 หรือเก่ากว่าจะยังคงใช้ตัวแสดงผลแบบเดิมต่อไป

เลือกไม่ใช้โหมดแสดงผลที่อัปเกรด

หากจำเป็น คุณสามารถเลือกไม่ใช้โหมดแสดงผลที่อัปเกรดอย่างชัดแจ้งเพื่อใช้ตัวแสดงผลแบบเดิมในแอป

โดยวิธีเลือกไม่ใช้มีดังนี้

 • อัปเกรด Maps SDK สำหรับ Android เป็น v18.0 ขึ้นไป

 • อัปเดตโค้ดเพื่อนำเข้า MapsInitializer และ MapsInitializer.Renderer อย่างชัดแจ้ง

 • อัปเดตโค้ดเพื่อเรียก MapsInitializer.initialize() ส่งผ่าน Renderer.LEGACY เพื่อเลือกไม่ใช้และใช้ตัวแสดงผลแบบเดิม

 • ใช้ OnMapsSdkInitializedCallback เพื่อพิจารณาว่าระบบแสดงผลเวอร์ชันใด

โค้ดของคุณต้องเรียกใช้ MapsInitializer.initialize() ก่อนที่จะมีการสร้าง MapView, MapFragment หรือ SupportMapFragment ใดๆ ขึ้นมา เราขอแนะนำให้เรียกใช้โค้ดนี้ใน onCreate สำหรับ แอปพลิเคชัน หรือกิจกรรมของแอป ก่อนที่จะมีการตั้งค่าการดูเนื้อหา

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีเรียกใช้ MapsInitializer.initialize() เพื่อเลือกไม่ใช้ตัวแสดงผลแผนที่เดิม

Kotlin

import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer
import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer.Renderer
import com.google.android.gms.maps.OnMapsSdkInitializedCallback

internal class MapRendererOptInApplication : Application(), OnMapsSdkInitializedCallback {
 override fun onCreate() {
  super.onCreate()
  MapsInitializer.initialize(applicationContext, Renderer.LEGACY, this)
 }

 override fun onMapsSdkInitialized(renderer: MapsInitializer.Renderer) {
  when (renderer) {
   Renderer.LATEST -> Log.d("MapsDemo", "The latest version of the renderer is used.")
   Renderer.LEGACY -> Log.d("MapsDemo", "The legacy version of the renderer is used.")
  }
 }
}

Java

import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer;
import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer.Renderer;
import com.google.android.gms.maps.OnMapsSdkInitializedCallback;

class MapRendererOptInApplication extends Application implements OnMapsSdkInitializedCallback {

 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();
  MapsInitializer.initialize(getApplicationContext(), Renderer.LEGACY, this);
 }

 @Override
 public void onMapsSdkInitialized(MapsInitializer.Renderer renderer) {
  switch (renderer) {
   case LATEST:
    Log.d("MapsDemo", "The latest version of the renderer is used.");
    break;
   case LEGACY:
    Log.d("MapsDemo", "The legacy version of the renderer is used.");
    break;
  }
 }
}