เอกสารอ้างอิง API

เอกสารอ้างอิงปัจจุบัน

ทำตามลิงก์เหล่านี้ไปยังจุดเข้าถึงหลักสำหรับ Maps SDK สำหรับ Android เวอร์ชันปัจจุบัน (ในบริการ Google Play 19.0.0)

3.1.0 รุ่นเบต้า (เลิกใช้งานแล้ว)

ตามลิงก์เหล่านี้ไปยังจุดเข้าถึงหลักสำหรับ 3.1.0 เบต้า ของ Maps SDK สำหรับ Android: