Dodaj ikony załączników

Dodatki do Kalendarza pozwalają deweloperom dodawać niestandardowe załączniki do wydarzeń w Kalendarzu za pomocą metody EventAttachmentTrigger. Niestandardowe załączniki mogą opcjonalnie określać adres URL obrazu, który będzie wyświetlany jako ikona załącznika w wydarzeniu z Kalendarza. Ponieważ obrazy te są używane bezpośrednio w Kalendarzu, należy je przechowywać w infrastrukturze Google. W szczególności musisz użyć tej samej ikony, której używasz w przypadku dodatków Google Workspace Marketplace informacji o aplikacji.

Aby uzyskać adres URL obrazu, którego można użyć jako attachment.iconUrl:

  1. Otwórz Google Cloud Console.
  2. W razie potrzeby przełącz się na projekt hostujący Twój dodatek.
  3. W lewym górnym rogu kliknij Menu & gt; Interfejsy API i usługi.
  4. Na liście u dołu kliknij Google Workspace Marketplace SDK.
  5. Kliknij kartę Informacje o aplikacji.
  6. W sekcji Zasoby graficzne prześlij odpowiedni obraz ikony załącznika jako ikonę aplikacji 32 x 32.
  7. Skopiuj wynikowy adres URL obrazu i użyj go jako attachment.iconUrl.