Rozszerzanie Dysku za pomocą dodatków do Google Workspace

Dysk Google udostępnia miejsce w chmurze, w którym można przechowywaćGoogle Workspace pliki i inne dane użytkowników. Zarządzanie danymi na Dysku może być czasochłonne.

Możesz zaoszczędzić czas i wysiłek użytkowników, rozszerzając Dysk Google oGoogle Workspace dodatki. Po utworzeniu dodatkuGoogle Workspace możesz zdefiniować niestandardowe interfejsy, które są wstawiane bezpośrednio na Dysku Google dokładnie wtedy, gdy są potrzebne użytkownikowi. Te interfejsy ułatwiają automatyzację zadań na Dysku, wyświetlanie dodatkowych informacji lub zezwolenie użytkownikowi na korzystanie z systemu innej firmy bez konieczności przechodzenia na nową kartę przeglądarki.

Google Workspace Dodatki mogą definiować te typy rozszerzeń na Dysku Google:

  • strony główne bez kontekstu;
  • Interfejsy kontekstowe, które pojawiają się, gdy użytkownicy wybierają elementy w interfejsie Dysku Google.

Zobacz, co jeszcze możesz zrobić

Google Workspace Dodatki są tworzone za pomocą Apps Script, a ich interfejsy są zdefiniowane za pomocą usługi kart Apps Script. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tworzenie Google Workspace dodatków. Google Workspace Działanie dodatku konfiguruje się za pomocą pliku manifestu, który obejmuje sekcje dotyczące Dysku.

Podczas konfigurowania Google Workspace dodatku, aby rozszerzyć Dysk Google, musisz określić, które interfejsy mają być tworzone i jakie działania może podjąć. Więcej informacji znajdziesz w tych przewodnikach: