Pliki manifestu

Plik manifestu projektu Apps Script to specjalny plik JSON określający podstawowe informacje o projekcie, które są niezbędne do uruchomienia skryptu przez Apps Script.

Apps Script automatycznie tworzy i aktualizuje plik manifestu projektu, gdy tworzysz projekt skryptu i wprowadzasz zmiany w edytorze Apps Script. W większości przypadków nigdy nie musisz bezpośrednio wyświetlać ani edytować pliku manifestu. W niektórych sytuacjach może to być jednak przydatne lub wymagane.

Struktura pliku manifestu i jego pola JSON zostały opisane w przewodniku po strukturze pliku manifestu.

Edytowanie pliku manifestu

Edytor Apps Script domyślnie ukrywa pliki manifestu, aby chronić ustawienia projektu Apps Script. Aby plik manifestu ukrytego projektu był widoczny w edytorze Apps Script, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz projekt skryptu w edytorze Apps Script.
  2. Po lewej stronie kliknij Ustawienia projektu .
  3. Zaznacz pole wyboru Show "appsscript.json" plik manifestu w edytorze.

    Aby ukryć plik manifestu, wyczyść pole wyboru Pokaż &plik pliku manifestu w pliku manifestu w edytorze.

    Aby ukryć plik manifestu, jeszcze raz wybierz Wyświetl > Pokaż plik manifestu projektu.

Plik manifestu pojawia się jako plik projektu o nazwie appsscript.json. Ten plik możesz edytować bezpośrednio w edytorze i zapisać wszystkie wprowadzone zmiany.