Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về không gian địa lý cho Unity (AR Foundation)

Tìm hiểu cách sử dụng API Không gian địa lý trong ứng dụng của riêng bạn:

Yêu cầu phát triển

Nếu bạn mới phát triển bằng ARCore, hãy xem bài viết Bắt đầu để biết thông tin về các yêu cầu về phần mềm và phần cứng, các điều kiện tiên quyết cũng như các thông tin khác dành riêng cho những nền tảng bạn đang sử dụng.

Để sử dụng API Không gian địa lý ARCore, dự án của bạn phải hỗ trợ Nền tảng ARTiện ích ARCore cho Nền tảng thực tế tăng cường.