NSDictionary(GCKAdditions) Kategorisi

NSDictionary(GCKAdditions) Kategori Referansı

Genel bakış

Çeşitli türlerdeki değerleri güvenli bir şekilde aramak için NSDictionary'ye bazı kolaylık yöntemleri ekleyen bir kategoridir.

Bu yöntemler, JSON veri nesnelerinin alanlarını almak ve ayarlamak için özellikle yararlıdır.

Örnek Yöntemi Özeti

(nullable NSString *) - gck_stringForKey:withDefaultValue:
 Belirli bir yedek değere sahip bir anahtar için NSString değeri arar. Diğer...
 
(nullable NSString *) - gck_stringForKey:
 Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSString değeri arar. Diğer...
 
(NSInteger) - gck_integerForKey:withDefaultValue:
 Bir anahtar için belirli bir yedek değere sahip NSInteger değeri arar. Diğer...
 
(NSUInteger) - gck_uintegerForKey:withDefaultValue:
 Bir anahtar için belirli bir yedek değere sahip NSUInteger değeri arar. Diğer...
 
(NSInteger) - gck_integerForKey:
 Bir anahtar için 0 yedek değerine sahip bir NSInteger değeri arar. Diğer...
 
(NSUInteger) - gck_uintegerForKey:
 Bir anahtar için 0 yedek değerine sahip bir NSUInteger değeri bulur. Diğer...
 
(double) - gck_doubleForKey:withDefaultValue:
 Belirli bir yedek değere sahip bir anahtar için double (çift) değer bulur. Diğer...
 
(double) - gck_doubleForKey:
 Bir anahtar için 0.0 yedek değerine sahip çift değer bulur. Diğer...
 
(BOOL) - gck_boolForKey:withDefaultValue:
 Belirli bir yedek değere sahip bir anahtar için BOOL değeri arar. Diğer...
 
(BOOL) - gck_boolForKey:
 Bir anahtar için NO yedek değerine sahip bir BOOL değeri arar. Diğer...
 
(nullable NSDictionary *) - gck_dictionaryForKey:
 Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSDictionary değeri bulur. Diğer...
 
(nullable NSArray *) - gck_arrayForKey:
 Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSArray değeri arar. Diğer...
 
(nullable NSURL *) - gck_urlForKey:
 Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSURL değeri bulur. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (nullable NSString *) gck_stringForKey: (NSString *)  key
withDefaultValue: (nullable NSString *)  defaultValue 

Belirli bir yedek değere sahip bir anahtar için NSString değeri arar.

Parameters
keyThe key.
defaultValueThe default value to return if the key is not found or if its value is not an NSString.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSString ise anahtarın değeri; aksi takdirde varsayılan değerdir.
- (nullable NSString *) gck_stringForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSString değeri arar.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSString olan anahtarın değeri; aksi takdirde nil.
- (NSInteger) gck_integerForKey: (NSString *)  key
withDefaultValue: (NSInteger)  defaultValue 

Bir anahtar için belirli bir yedek değere sahip NSInteger değeri arar.

Parameters
keyThe key.
defaultValueThe default value to return if the key is not found or if its value is not an NSNumber.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde varsayılan değerdir.
- (NSUInteger) gck_uintegerForKey: (NSString *)  key
withDefaultValue: (NSUInteger)  defaultValue 

Bir anahtar için belirli bir yedek değere sahip NSUInteger değeri arar.

Parameters
keyThe key.
defaultValueThe default value to return if the key is not found or if its value is not an NSNumber.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde varsayılan değerdir.
- (NSInteger) gck_integerForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için 0 yedek değerine sahip bir NSInteger değeri arar.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde 0.
- (NSUInteger) gck_uintegerForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için 0 yedek değerine sahip bir NSUInteger değeri bulur.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde 0.
- (double) gck_doubleForKey: (NSString *)  key
withDefaultValue: (double)  defaultValue 

Belirli bir yedek değere sahip bir anahtar için double (çift) değer bulur.

Parameters
keyThe key.
defaultValueThe default value to return if the key is not found or if its value is not an NSNumber.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde varsayılan değerdir.
- (double) gck_doubleForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için 0.0 yedek değerine sahip çift değer bulur.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde 0.0.
- (BOOL) gck_boolForKey: (NSString *)  key
withDefaultValue: (BOOL)  defaultValue 

Belirli bir yedek değere sahip bir anahtar için BOOL değeri arar.

Parameters
keyThe key.
defaultValueThe default value to return if the key is not found or if its value is not an NSNumber.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde varsayılan değerdir.
- (BOOL) gck_boolForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için NO yedek değerine sahip bir BOOL değeri arar.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSNumber olan anahtarın değeri; aksi takdirde NO.
- (nullable NSDictionary *) gck_dictionaryForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSDictionary değeri bulur.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Bulunduysa ve NSDictionary ise anahtarın değeri; aksi takdirde nil.
- (nullable NSArray *) gck_arrayForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSArray değeri arar.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Anahtarın değeri (bulunduysa ve NSArray ise); aksi takdirde nil olur.
- (nullable NSURL *) gck_urlForKey: (NSString *)  key

Bir anahtar için nil yedek değerine sahip bir NSURL değeri bulur.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Anahtarın NSURL olarak değeri (bulunmuşsa ve bir NSString ise); aksi takdirde nil.