NSMutableDictionary(GCKAdditions) Kategorisi

NSMutableDictionary(GCKAdditions) Kategori Referansı

Genel bakış

Çeşitli türdeki değerlerin ayarlanması için NSDictionary'ye bazı kolaylık yöntemleri ekleyen bir kategori.

Bu yöntemler, JSON veri nesnelerinin alanlarını almak ve ayarlamak için özellikle yararlıdır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - gck_setStringValue:forKey:
 Bir anahtar için NSString değeri ayarlar. Diğer...
 
(void) - gck_setIntegerValue:forKey:
 Bir anahtar için NSInteger değeri ayarlar. Diğer...
 
(void) - gck_setUIntegerValue:forKey:
 Bir anahtar için NSUInteger değeri ayarlar. Diğer...
 
(void) - gck_setDoubleValue:forKey:
 Bir anahtar için double değerini ayarlar. Diğer...
 
(void) - gck_setBoolValue:forKey:
 Bir anahtar için BOOL değeri ayarlar. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) gck_setStringValue: (NSString *)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir anahtar için NSString değeri ayarlar.

Parameters
valueThe value.
keyThe key.
- (void) gck_setIntegerValue: (NSInteger)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir anahtar için NSInteger değeri ayarlar.

Parameters
valueThe value.
keyThe key.
- (void) gck_setUIntegerValue: (NSUInteger)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir anahtar için NSUInteger değeri ayarlar.

Parameters
valueThe value.
keyThe key.
- (void) gck_setDoubleValue: (double)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir anahtar için double değerini ayarlar.

Parameters
valueThe value.
keyThe key.
- (void) gck_setBoolValue: (BOOL)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir anahtar için BOOL değeri ayarlar.

Parameters
valueThe value.
keyThe key.