NSZamanlayıcı(GCKAdditions) Kategorisi

NSZamanlayıcı(GCKAdditions) Kategori Referansı

Genel bakış

Bazı yararlı geliştirmeler ekleyen bir NSTimer kategorisi.

Sınıf Yöntemi Özeti

(NSTimer *) + gck_scheduledTimerWithTimeInterval:weakTarget:selector:userInfo:repeats:
 Zayıf bir hedefe sahip bir NSTimer oluşturur. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

+ (NSTimer *) gck_scheduledTimerWithTimeInterval: (NSTimeInterval)  interval
weakTarget: (id)  target
selector: (SEL)  selector
userInfo: (nullable id)  userInfo
repeats: (BOOL)  repeats 

Zayıf bir hedefe sahip bir NSTimer oluşturur.

Zamanlayıcı ile hedefi arasında bir tutma döngüsünü önler. Zamanlayıcı etkinleştiğinde hedef serbest bırakılırsa zamanlayıcı otomatik olarak geçersiz kılınır.