GCKMediaQueueItem.h Dosyası

GCKMediaQueueItem.h Dosya Referansı

Sınıflar

class  GCKMediaQueueItem
 Medya sırası öğesini temsil eden bir sınıf. Diğer...
 
class  GCKMediaQueueItemBuilder
 Yeni veya türetilmiş GCKMediaQueueItem örnekleri oluşturmak için derleyici nesnesi. Diğer...
 

Typedef'ler

typedef NSUInteger GCKMediaQueueItemID
 Medya sırası öğe kimliği. Diğer...
 

Değişkenler

const GCKMediaQueueItemID kGCKMediaQueueInvalidItemID
 Geçersiz sıra öğesi kimliği. Diğer...
 

Typedef Belgeleri

typedef NSUInteger GCKMediaQueueItemID

Medya sırası öğe kimliği.

yılından beri
4,1

Değişken Belgeleri

kGCKMediaQueueInvalidItemID

Geçersiz sıra öğesi kimliği.