GCKUIPlayPauseToggleController.h Dosyası

GCKUIPlayPauseToggleController.h Dosya Referansı

GCKUIPlayPauseState enum. Diğer...

Sınıflar

class  GCKUIPlayPauseToggleController
 GCKUIMultistateButton değerinin yeterli olmayacağı durumlarda, özel oynatma/duraklatma geçiş kullanıcı arayüzü uygulamak için kullanılabilecek bir sınıf. Diğer...
 

Numaralandırmalar

enum  GCKUIPlayPauseState { GCKUIPlayPauseStateNone = 0, GCKUIPlayPauseStatePlay = 1, GCKUIPlayPauseStatePause = 2 }
 GCKUIPlayPauseToggleController için oynatma/duraklatma durumu. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

GCKUIPlayPauseState enum.

Sıralama Türü Belgeleri

enum GCKUIPlayPauseState

GCKUIPlayPauseToggleController için oynatma/duraklatma durumu.