GCKAdBreakStatus Sınıfı

GCKAdBreakStatus Sınıf Referansı

Genel bakış

Reklam arası durumunu temsil eden bir sınıf.

yılından beri
3,3

NSObject öğesini devralır. <NSKopyalama> uygulanır.

Mülk Özeti

NSTimeInterval currentAdBreakTime
 Geçerli reklam arasındaki geçerli zaman. Diğer...
 
NSTimeInterval currentAdBreakClipTime
 Geçerli reklam klibi arasındaki geçerli zaman. Diğer...
 
NSTimeInterval whenSkippable
 Atlamayı etkinleştirmek için klipte gereken minimum saniye sayısı. Diğer...
 
NSString * adBreakID
 Geçerli reklam arasının dize tanımlayıcısı. Diğer...
 
NSString * adBreakClipID
 Geçerli reklam klibi arasının dize tanımlayıcısı. Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (NSTimeInterval) currentAdBreakTime
readnonatomicassign

Geçerli reklam arasındaki geçerli zaman.

- (NSTimeInterval) currentAdBreakClipTime
readnonatomicassign

Geçerli reklam klibi arasındaki geçerli zaman.

- (NSTimeInterval) whenSkippable
readnonatomicassign

Atlamayı etkinleştirmek için klipte gereken minimum saniye sayısı.

yılından beri
4.4.5
- (NSString*) adBreakID
readnonatomicstrong

Geçerli reklam arasının dize tanımlayıcısı.

- (NSString*) adBreakClipID
readnonatomicstrong

Geçerli reklam klibi arasının dize tanımlayıcısı.