GCKApplicationMetadata Sınıfı

GCKApplicationMetadata Sınıf Referansı

Genel bakış

Alıcı uygulamayla ilgili bilgiler.

NSObject öğesini devralır. <NSKopyalama> uygulanır.

Örnek Yöntemi Özeti

(nullable NSString *) - senderAppIdentifier
 Varsa alıcı uygulamanın karşılığı olan gönderen uygulamanın tanımlayıcısı (uygulama kimliği). Diğer...
 
(nullable NSURL *) - senderAppLaunchURL
 Varsa alıcı uygulamanın eşdeğeri olan gönderen uygulamanın başlatma URL'si (URL şeması). Diğer...
 

Mülk Özeti

NSString * applicationID
 Uygulamanın benzersiz kimliği. Diğer...
 
NSString * applicationName
 Uygulamanın, görüntülenmesi için uygun bir biçimde adı. Diğer...
 
NSArray< GCKImage * > * images
 Uygulamanın GCKImage nesne dizisi olarak herhangi bir simge resmi. Diğer...
 
NSURL * iconURL
 Uygulamanın simge URL'si. Diğer...
 
NSArray< NSString * > * namespaces
 Bu uygulamanın desteklediği protokol ad alanları grubudur. Diğer...
 
GCKSenderApplicationInfosenderApplicationInfo
 Varsa alıcı uygulamanın karşılığı olan gönderen uygulamayla ilgili bilgiler. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (nullable NSString *) senderAppIdentifier

Varsa alıcı uygulamanın karşılığı olan gönderen uygulamanın tanımlayıcısı (uygulama kimliği).

- (nullable NSURL *) senderAppLaunchURL

Varsa alıcı uygulamanın eşdeğeri olan gönderen uygulamanın başlatma URL'si (URL şeması).

Mülk Ayrıntısı

- (NSString*) applicationID
readnonatomiccopy

Uygulamanın benzersiz kimliği.

- (NSString*) applicationName
readnonatomiccopy

Uygulamanın, görüntülenmesi için uygun bir biçimde adı.

- (NSArray<GCKImage *>*) images
readnonatomiccopy

Uygulamanın GCKImage nesne dizisi olarak herhangi bir simge resmi.

- (NSURL*) iconURL
readnonatomiccopy

Uygulamanın simge URL'si.

yılından beri
4.3.5
- (NSArray<NSString *>*) namespaces
readnonatomiccopy

Bu uygulamanın desteklediği protokol ad alanları grubudur.

- (GCKSenderApplicationInfo*) senderApplicationInfo
readnonatomiccopy

Varsa alıcı uygulamanın karşılığı olan gönderen uygulamayla ilgili bilgiler.