GCKCastChannel Sınıfı

GCKCastChannel Sınıf Referansı

Genel bakış

Yayın gönderen bir kullanıcı ile Yayın alıcısı arasında mesaj alışverişi için sanal bir iletişim kanalı.

Her kanal benzersiz bir ad alanıyla etiketlenir. Böylece, birden fazla kanal bir gönderen ve alıcı arasında tek bir ağ bağlantısı üzerinden çoğaltılabilir.

Kanalların kullanılabilmesi için GCKCastSession ile kayıtlı olması gerekir. İlişkili oturum oluşturulduğunda, kanal otomatik olarak bağlanır ve ardından mesaj gönderip alabilir.

Alt sınıflar, gelen mesajları işlemek için didReceiveTextMessage: (GCKCastChannel) yöntemini uygulamalıdır ve genellikle belirli bir ad alanına özel mesaj göndermek için ek yöntemler sağlar.

NSObject öğesini devralır.

Devralınan kaynak: GCKGenericChannel.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithNamespace:
 Tanımlanmış başlatıcı. Diğer...
 
(instancetype) - init
 Varsayılan başlatıcı kullanılamıyor. Diğer...
 
(void) - didReceiveTextMessage:
 Bu kanalda bir kısa mesaj alındığında aranır. Diğer...
 
(BOOL) - sendTextMessage:error:
 Bu kanala kısa mesaj gönderir. Diğer...
 
(NSInteger) - generateRequestID
 Yeni bir ileti için istek kimliği oluşturur. Diğer...
 
(nullable NSNumber *) - generateRequestNumber
 generateRequestID sonucunu bir NSNumber içinde sarmalayan kolaylık yöntemi. Diğer...
 
(void) - didConnect
 Bu kanal bağlandığında çağrılır, yani artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinde bulunulabileceğini belirtir. Diğer...
 
(void) - didDisconnect
 Bu kanalın bağlantısı kesildiğinde çağrılır. Bu, artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinin yapılamayacağını gösterir. Diğer...
 
(void) - didChangeWritableState:
 Bu kanalın yazılabilir durumu değiştiğinde çağrılır. Diğer...
 

Mülk Özeti

NSString * protocolNamespace
 Kanalın ad alanı. Diğer...
 
BOOL isConnected
 Bu kanalın şu anda bağlı olup olmadığını gösteren bir işaret. Diğer...
 
BOOL isWritable
 Bu kanalın şu anda yazılabilir olup olmadığını gösteren bir işaret. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithNamespace: (NSString *)  protocolNamespace

Tanımlanmış başlatıcı.

Belirtilen ad alanıyla yeni bir GCKCastChannel oluşturur.

Parameters
protocolNamespaceThe namespace.

GCKGenericChannel sisteminde uygulandı.

- (instancetype) init

Varsayılan başlatıcı kullanılamıyor.

- (void) didReceiveTextMessage: (NSString *)  message

Bu kanalda bir kısa mesaj alındığında aranır.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

Parameters
messageThe message.
- (BOOL) sendTextMessage: (NSString *)  message
error: (GCKError *_Nullable *_Nullable)  error 

Bu kanala kısa mesaj gönderir.

Parameters
messageThe message.
errorA pointer at which to store the error result. May be nil.
İlerlemeler
Başarılı olarak YES veya mesaj gönderilemediyse NO.
- (NSInteger) generateRequestID

Yeni bir ileti için istek kimliği oluşturur.

İlerlemeler
Oluşturulan kimlik veya kanal henüz bağlı değilse kGCKInvalidRequestID.
- (nullable NSNumber *) generateRequestNumber

generateRequestID sonucunu bir NSNumber içinde sarmalayan kolaylık yöntemi.

İlerlemeler
Oluşturulan kimlik veya kanal henüz bağlı değilse nil.
- (void) didConnect

Bu kanal bağlandığında çağrılır, yani artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinde bulunulabileceğini belirtir.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

- (void) didDisconnect

Bu kanalın bağlantısı kesildiğinde çağrılır. Bu, artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinin yapılamayacağını gösterir.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

- (void) didChangeWritableState: (BOOL)  isWritable

Bu kanalın yazılabilir durumu değiştiğinde çağrılır.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

Parameters
isWritableWhether the channel is now writable.
yılından beri
4,0

Mülk Ayrıntısı

- (NSString*) protocolNamespace
readnonatomiccopy

Kanalın ad alanı.

- (BOOL) isConnected
readnonatomicassign

Bu kanalın şu anda bağlı olup olmadığını gösteren bir işaret.

- (BOOL) isWritable
readnonatomicassign

Bu kanalın şu anda yazılabilir olup olmadığını gösteren bir işaret.

yılından beri
4,0