GCKCastOptions Sınıfı

GCKCastOptions Sınıf Referansı

Genel bakış

Yayın cihazlarının bulunabilirliğini ve yayın oturumlarının davranışını etkileyen seçenekler.

Yazılabilir özellikler, bu nesne GCKCastContext öğesine geçirilmeden önce ayarlanmalıdır.

yılından beri
3,0

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithDiscoveryCriteria:
 Belirtilen keşif ölçütleriyle yeni bir GCKCastOptions nesnesi oluşturur. Diğer...
 
(instancetype) - initWithReceiverApplicationID:
 Belirtilen alıcı uygulama kimliğiyle yeni bir GCKCastOptions nesnesi oluşturur. Diğer...
 
(instancetype) - initWithSupportedNamespaces:
 Belirtilen ad alanları listesiyle yeni bir GCKCastOptions nesnesi oluşturur. Diğer...
 

Mülk Özeti

BOOL physicalVolumeButtonsWillControlDeviceVolume
 Gönderen cihazın fiziksel ses düğmelerinin oturum sesini kontrol edip etmeyeceğini gösteren bir işaret. Diğer...
 
BOOL disableDiscoveryAutostart
 Yayın cihazlarının keşif işleminin bağlam başlatma zamanında otomatik olarak başlayıp başlamayacağını gösteren bir işaret. Diğer...
 
BOOL disableAnalyticsLogging
 Yayın cihazı keşfinin güvenilirliğini artırmak amacıyla teşhis verilerinin toplanmasını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için kullanılan bir işaret. Diğer...
 
GCKLaunchOptionslaunchOptions
 Yayın oturumu başlatılırken kullanılacak alıcı başlatma seçenekleri. Diğer...
 
NSString * sharedContainerIdentifier
 Çerçeve tarafından gerçekleştirilen arka plan HTTP indirmeleri için kullanılacak paylaşılan kapsayıcı tanımlayıcısı. Diğer...
 
BOOL suspendSessionsWhenBackgrounded
 Gönderen uygulaması arka plana gittiğinde oturumların askıya alınıp alınmayacağı (ve ön plana döndüğünde devam ettirilip sürdürülmeyeceği). Diğer...
 
BOOL stopReceiverApplicationWhenEndingSession
 Kullanıcı, "Yayını Durdur" düğmesiyle oturumu sonlandırdığında alıcı uygulamanın sonlandırılıp sonlandırılmayacağı. Diğer...
 
BOOL startDiscoveryAfterFirstTapOnCastButton
 Yayın cihazlarının keşfedilmesinin kullanıcı GCKUICastButton simgesine ilk kez dokunduktan sonra başlayıp başlamayacağı. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithDiscoveryCriteria: (GCKDiscoveryCriteria *)  discoveryCriteria

Belirtilen keşif ölçütleriyle yeni bir GCKCastOptions nesnesi oluşturur.

Parameters
discoveryCriteriaThe discovery criteria to apply to discovered Cast devices. Only those devices that satisfy the criteria will be made available to the application.
yılından beri
4,0
- (instancetype) initWithReceiverApplicationID: (NSString *)  applicationID

Belirtilen alıcı uygulama kimliğiyle yeni bir GCKCastOptions nesnesi oluşturur.

Parameters
applicationIDThe ID of the receiver application which must be supported by discovered Cast devices, and which will be launched when starting a new Cast session.
Deprecated:
initWithDiscoveryCriteria'ı kullanın.
- (instancetype) initWithSupportedNamespaces: (NSArray< NSString * > *)  namespaces

Belirtilen ad alanları listesiyle yeni bir GCKCastOptions nesnesi oluşturur.

Parameters
namespacesA list of namespaces which must be supported by the currently running receiver application on each discovered Cast device.
Deprecated:
initWithDiscoveryCriteria'ı kullanın.

Mülk Ayrıntısı

- (BOOL) physicalVolumeButtonsWillControlDeviceVolume
readwritenonatomicassign

Gönderen cihazın fiziksel ses düğmelerinin oturum sesini kontrol edip etmeyeceğini gösteren bir işaret.

- (BOOL) disableDiscoveryAutostart
readwritenonatomicassign

Yayın cihazlarının keşif işleminin bağlam başlatma zamanında otomatik olarak başlayıp başlamayacağını gösteren bir işaret.

NO olarak ayarlanırsa keşif, startDiscovery (GCKDiscoveryManager) ve stopDiscovery (GCKDiscoveryManager) yöntemleri kullanılarak isteğe bağlı olarak başlatılabilir ve durdurulabilir. Varsayılan olarak bu seçenek NO şeklinde ayarlanmıştır.

yılından beri
3,4
- (BOOL) disableAnalyticsLogging
readwritenonatomicassign

Yayın cihazı keşfinin güvenilirliğini artırmak amacıyla teşhis verilerinin toplanmasını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için kullanılan bir işaret.

Varsayılan değer NO (etkin) şeklindedir; YES olarak ayarlanarak devre dışı bırakılabilir.

yılından beri
4,0
- (GCKLaunchOptions*) launchOptions
readwritenonatomiccopy

Yayın oturumu başlatılırken kullanılacak alıcı başlatma seçenekleri.

- (NSString*) sharedContainerIdentifier
readwritenonatomiccopy

Çerçeve tarafından gerçekleştirilen arka plan HTTP indirmeleri için kullanılacak paylaşılan kapsayıcı tanımlayıcısı.

yılından beri
3,2
- (BOOL) suspendSessionsWhenBackgrounded
readwritenonatomicassign

Gönderen uygulaması arka plana gittiğinde oturumların askıya alınıp alınmayacağı (ve ön plana döndüğünde devam ettirilip sürdürülmeyeceği).

Varsayılan olarak bu seçenek YES şeklinde ayarlanmıştır. Arka plandayken ağ bağlantılarını süresiz olarak sürdürebilen uygulamalarda bu ayarın NO olarak ayarlanması uygundur.

yılından beri
3,4
- (BOOL) stopReceiverApplicationWhenEndingSession
readwritenonatomicassign

Kullanıcı, "Yayını Durdur" düğmesiyle oturumu sonlandırdığında alıcı uygulamanın sonlandırılıp sonlandırılmayacağı.

Varsayılan olarak bu seçenek NO şeklinde ayarlanmıştır.

yılından beri
4,0
- (BOOL) startDiscoveryAfterFirstTapOnCastButton
readwritenonatomicassign

Yayın cihazlarının keşfedilmesinin kullanıcı GCKUICastButton simgesine ilk kez dokunduktan sonra başlayıp başlamayacağı.

YES olarak ayarlanırsa kullanıcı yayın düğmesine ilk kez dokunana kadar GCKUICastButton gösterilir. İlk dokunmada, yayının çalışması için neden yerel ağ erişim izni gerektiğini açıklayan bir geçiş reklamı gösterilir. Geçiş reklamı kapatıldığında keşif başlar. Yayın düğmesi yalnızca cihaz bir kablosuz ağa bağlandığında tekrar gösterilir. Kablosuz ağ bağlantısı olmadığında yayınlama düğmesi gizlenir. NO olarak ayarlanırsa keşif, disableDiscoveryAutoStart işaretine göre başlar. Bu işaret yalnızca iOS 14 ve sonraki sürümlerde disableDiscoveryAutoStart işareti NO olarak ayarlanmışsa geçerli olur. YES, varsayılan değerdir.

yılından beri
4.5.3