GCKCihaz Sınıfı

GCKDevice Sınıf Referansı

Genel bakış

Alıcı cihazı temsil eden bir nesne.

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 
(BOOL) - isSameDeviceAs:
 Bu cihazın başka bir cihazla aynı fiziksel cihaza atıfta bulunup bulunmadığını test eder. Diğer...
 
(BOOL) - hasCapabilities:
 Cihaz, belirtilen tüm özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür. Diğer...
 
(void) - setAttribute:forKey:
 Nesnede rastgele bir özellik ayarlar. Diğer...
 
(nullable NSObject
< NSSecureCoding > *) 
- attributeForKey:
 Nesnedeki bir özelliği arar. Diğer...
 
(void) - removeAttributeForKey:
 Nesneden bir özelliği kaldırır. Diğer...
 
(void) - removeAllAttributes
 Nesnedeki tüm özellikleri kaldırır. Diğer...
 

Sınıf Yöntemi Özeti

(NSString *) + deviceCategoryForDeviceUniqueID:
 Cihaz benzersiz kimliğinden cihaz kategorisini çıkarır. Diğer...
 

Mülk Özeti

NSString * ipAddress
 
GCKNetworkAddressnetworkAddress
 Cihazın IP adresi. Diğer...
 
uint16_t servicePort
 Cihazın hizmet bağlantı noktası. Diğer...
 
NSString * deviceID
 Cihaz için benzersiz bir tanımlayıcı. Diğer...
 
NSString * friendlyName
 Cihazın kolay adı. Diğer...
 
NSString * modelName
 Cihazın model adı. Diğer...
 
NSArray< GCKImage * > * icons
 Cihazın simgelerini içeren GCKImage nesne dizisi. Diğer...
 
GCKDeviceStatus status
 Cihazın en son tarandığı sıradaki durumu. Diğer...
 
NSString * statusText
 Varsa o anda çalışan alıcı uygulama tarafından bildirilen durum metni. Diğer...
 
NSString * deviceVersion
 Cihazın protokol sürümü. Diğer...
 
BOOL isOnLocalNetwork
 Bu cihaz yerel ağdaysa EVET. Diğer...
 
GCKDeviceType type
 Cihazın türü. Diğer...
 
NSString * category
 Cihaz kategorisi olan ve cihaz türünü benzersiz şekilde tanımlayan bir dizedir. Diğer...
 
NSString * uniqueID
 Bu cihaz için genel olarak benzersiz bir kimlik. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (BOOL) isSameDeviceAs: (const GCKDevice *)  other

Bu cihazın başka bir cihazla aynı fiziksel cihaza atıfta bulunup bulunmadığını test eder.

Her iki GCKDevice nesnesi de aynı kategoriye, cihaz kimliğine, IP adresine, hizmet bağlantı noktasına ve protokol sürümüne sahipse YES değerini döndürür.

- (BOOL) hasCapabilities: (GCKDeviceCapabilities)  deviceCapabilities

Cihaz, belirtilen tüm özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür.

Parameters
deviceCapabilitiesA bitwise-OR of one or more of the GCKDeviceCapabilities constants.
- (void) setAttribute: (NSObject< NSSecureCoding > *)  attribute
forKey: (NSString *)  key 

Nesnede rastgele bir özellik ayarlar.

Özel cihaz sağlayıcıları tarafından, yayınlama dışı cihazlarla ilgili cihaza özel bilgileri depolamak için kullanılabilir.

Parameters
attributeThe attribute value, which must be key-value coding compliant, and cannot be nil.
keyThe key that identifies the attribute. The key is an arbitrary string. It cannot be nil.
- (nullable NSObject<NSSecureCoding> *) attributeForKey: (NSString *)  key

Nesnedeki bir özelliği arar.

Parameters
keyThe key that identifies the attribute. The key is an arbitrary string. It cannot be nil.
İlerlemeler
Özelliğin değeri veya böyle bir özellik yoksa nil.
- (void) removeAttributeForKey: (NSString *)  key

Nesneden bir özelliği kaldırır.

Parameters
keyThe key that identifies the attribute. The key is an arbitrary string. It cannot be nil.
- (void) removeAllAttributes

Nesnedeki tüm özellikleri kaldırır.

+ (NSString *) deviceCategoryForDeviceUniqueID: (NSString *)  deviceUniqueID

Cihaz benzersiz kimliğinden cihaz kategorisini çıkarır.

Mülk Ayrıntısı

- (NSString*) ipAddress
readnonatomiccopy
Deprecated:
Kullanım: networkAddress Cihazın IPv4 adresini nokta gösterimli. Ağ istekleri yapılırken kullanılır. Bu değişken, IPv6 adresiyle oluşturulan GCKDevice nesneleri için boş bir dize olacaktır.
- (GCKNetworkAddress*) networkAddress
readnonatomiccopy

Cihazın IP adresi.

Ağ istekleri yapılırken kullanılır.

yılından beri
4,2
- (uint16_t) servicePort
readnonatomicassign

Cihazın hizmet bağlantı noktası.

- (NSString*) deviceID
readnonatomiccopy

Cihaz için benzersiz bir tanımlayıcı.

- (NSString*) friendlyName
readwritenonatomiccopy

Cihazın kolay adı.

Bu, "Oturma Odası" gibi kullanıcı tarafından atanabilen bir addır.

- (NSString*) modelName
readwritenonatomiccopy

Cihazın model adı.

- (NSArray<GCKImage *>*) icons
readwritenonatomiccopy

Cihazın simgelerini içeren GCKImage nesne dizisi.

- (GCKDeviceStatus) status
readwritenonatomicassign

Cihazın en son tarandığı sıradaki durumu.

- (NSString*) statusText
readwritenonatomiccopy

Varsa o anda çalışan alıcı uygulama tarafından bildirilen durum metni.

- (NSString*) deviceVersion
readwritenonatomiccopy

Cihazın protokol sürümü.

- (BOOL) isOnLocalNetwork
readnonatomicassign

Bu cihaz yerel ağdaysa EVET.

- (GCKDeviceType) type
readnonatomicassign

Cihazın türü.

yılından beri
3,3
- (NSString*) category
readnonatomiccopy

Cihaz kategorisi olan ve cihaz türünü benzersiz şekilde tanımlayan bir dizedir.

Yayın cihazları kGCKCastDeviceCategory kategorisine sahiptir.

- (NSString*) uniqueID
readnonatomiccopy

Bu cihaz için genel olarak benzersiz bir kimlik.

Bu, category ve deviceID özelliklerinin birleşimidir.