GCKDynamicDevice Sınıfı

GCKDynamicDevice Sınıf Referansı

Genel bakış

Çoklu alt bölge grubunun parçası olabilecek bir cihaz nesnesi.

yılından beri
4.3.5

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Devralınan kaynak: GCKMultizoneDevice.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 
(BOOL) - hasCapabilities:
 Cihaz belirtilen özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür. Diğer...
 

Mülk Özeti

NSString * deviceID
 Benzersiz cihaz kimliği. Diğer...
 
NSString * friendlyName
 Cihazın kolay adı. Diğer...
 
GCKDeviceCapabilities capabilities
 Cihaz özellikleri. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (BOOL) hasCapabilities: (GCKDeviceCapabilities)  deviceCapabilities

Cihaz belirtilen özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür.

Parameters
deviceCapabilitiesA bitwise-OR of one or more of the GCKDeviceCapability constants.

Mülk Ayrıntısı

- (NSString*) deviceID
readnonatomiccopy

Benzersiz cihaz kimliği.

- (NSString*) friendlyName
readnonatomiccopy

Cihazın kolay adı.

- (GCKDeviceCapabilities) capabilities
readnonatomicassign

Cihaz özellikleri.