GCKImage Sınıfı

GCKImage Class Referansı

Genel bakış

Web sunucusunda bulunan bir resmi temsil eden sınıf.

GCKDevice simgeleri ve GCKMediaMetadata poster gibi öğeler için kullanılır.

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithURL:width:height:
 Belirtilen URL ve boyutlarla yeni bir GCKImage oluşturur. Diğer...
 
(instancetype) - init
 Varsayılan başlatıcı kullanılamıyor. Diğer...
 

Mülk Özeti

NSURL * URL
 Resim URL'si. Diğer...
 
NSInteger width
 Piksel cinsinden resim genişliği. Diğer...
 
NSInteger height
 Piksel cinsinden resim yüksekliği. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithURL: (NSURL *)  URL
width: (NSInteger)  width
height: (NSInteger)  height 

Belirtilen URL ve boyutlarla yeni bir GCKImage oluşturur.

Tanımlanmış başlatıcı.

Parameters
URLThe URL of the image.
widthThe width of the image, in pixels.
heightThe height of the image, in pixels.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionURL nil ise veya boşsa ya da boyutlar geçersizse.
- (instancetype) init

Varsayılan başlatıcı kullanılamıyor.

Mülk Ayrıntısı

- (NSURL*) URL
readnonatomicstrong

Resim URL'si.

- (NSInteger) width
readnonatomicassign

Piksel cinsinden resim genişliği.

- (NSInteger) height
readnonatomicassign

Piksel cinsinden resim yüksekliği.