GCKJSONUtils Sınıfı

GCKJSONUtils Sınıf Referansı

Genel bakış

JSON verileriyle çalışmak için yardımcı yöntemler.

NSObject öğesini devralır.

Sınıf Yöntemi Özeti

(nullable id) + parseJSON:
 JSON dizesini bir nesneye ayrıştırır. Diğer...
 
(nullable id) + parseJSON:error:
 JSON dizesini bir nesneye ayrıştırır. Diğer...
 
(NSString *) + writeJSON:
 Bir JSON dizesine verilerin nesne hiyerarşisini yazar. Diğer...
 
(BOOL) + isJSONString:equivalentTo:
 İki JSON dizesinin eşdeğer olup olmadığını test eder. Diğer...
 
(BOOL) + isJSONObject:equivalentTo:
 İki JSON nesnesinin eşdeğer olup olmadığını test eder. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

+ (nullable id) parseJSON: (NSString *)  json

JSON dizesini bir nesneye ayrıştırır.

Parameters
jsonThe JSON string to parse.
İlerlemeler
Verileri temsil eden nesne hiyerarşisinin kök nesnesi (NSArray veya NSDictionary) veya ayrıştırma işlemi başarısız olduysa nil.
+ (nullable id) parseJSON: (NSString *)  json
error: (NSError **)  error 

JSON dizesini bir nesneye ayrıştırır.

Parameters
jsonThe JSON string to parse.
errorIf not nil, the location at which to store a pointer to an NSError if the parsing fails.
İlerlemeler
Verileri temsil eden nesne hiyerarşisinin kök nesnesi (NSArray veya NSDictionary) veya ayrıştırma işlemi başarısız olduysa nil.
+ (NSString *) writeJSON: (id)  object

Bir JSON dizesine verilerin nesne hiyerarşisini yazar.

Parameters
objectThe root object of the object hierarchy to encode. This must be either an NSArray or an NSDictionary.
İlerlemeler
JSON kodlamasını içeren bir NSString veya veriler kodlanamadıysa nil.
+ (BOOL) isJSONString: (NSString *)  actual
equivalentTo: (NSString *)  expected 

İki JSON dizesinin eşdeğer olup olmadığını test eder.

Bu yöntem, iki dizedeki JSON verilerinin ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapar, ancak bir JSON nesnesindeki anahtarların sıralamasındaki farklılıkları göz ardı eder. Örneğin, { "width":64, "height":32 } işlevinin { "height":32, "width":64 } ile eşdeğer olduğu kabul edilir.

+ (BOOL) isJSONObject: (id)  actual
equivalentTo: (id)  expected 

İki JSON nesnesinin eşdeğer olup olmadığını test eder.

Bu yöntem, iki nesnedeki JSON verilerinin ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapar, ancak bir JSON nesnesindeki anahtarların sıralamasındaki farklılıkları göz ardı eder. Örneğin, { "width":64, "height":32 } işlevinin { "height":32, "width":64 } ile eşdeğer olduğu kabul edilir.