GCKMediaLiveSeekableRange Sınıfı

GCKMediaLiveSeekableRange Sınıf Referansı

Genel bakış

Bir medya akışının aranabilir aralığıyla ilgili bilgileri toplayan bir sınıf.

yılından beri
4.4.1

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Mülk Özeti

NSTimeInterval startTime
 Aranabilir aralığın başlangıç zamanı. Varsa 0 - endTime arasında değişir. Diğer...
 
NSTimeInterval endTime
 Aranabilir aralığın bitiş zamanı. Varsa sürenin 0 ile sonu arasında değişir. Diğer...
 
BOOL isMovingWindow
 Geçerli arama aralığının sabit uzunlukta, hareketli pencere ya da genişleyen bir aralık olduğunu gösteren işaret. Diğer...
 
BOOL isLiveDone
 Geçerli canlı yayının bitip bitmediğini gösteren bir işaret. Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (NSTimeInterval) startTime
readnonatomicassign

Aranabilir aralığın başlangıç zamanı. Varsa 0 - endTime arasında değişir.

- (NSTimeInterval) endTime
readnonatomicassign

Aranabilir aralığın bitiş zamanı. Varsa sürenin 0 ile sonu arasında değişir.

- (BOOL) isMovingWindow
readnonatomicassign

Geçerli arama aralığının sabit uzunlukta, hareketli pencere ya da genişleyen bir aralık olduğunu gösteren işaret.

- (BOOL) isLiveDone
readnonatomicassign

Geçerli canlı yayının bitip bitmediğini gösteren bir işaret.

Canlı yayın sona erdiğinde EVET olarak güncellenir.