GCKMediaLoadOptions Sınıfı

GCKMediaLoadOptions Sınıf Referansı

Genel bakış

GCKRemoteMediaClient ile medya yükleme seçenekleri.

yılından beri
4,0

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 Tanımlanmış başlatıcı. Diğer...
 

Mülk Özeti

BOOL autoplay
 Oynatmanın hemen başlayıp başlamayacağı. Diğer...
 
NSTimeInterval playPosition
 İlk oynatma konumu. Diğer...
 
float playbackRate
 Oynatma hızı. Diğer...
 
NSArray< NSNumber * > * activeTrackIDs
 Etkin kanalları belirten tam sayı dizisi. Diğer...
 
id customData
 İstekle birlikte iletilecek, uygulamaya özel özel veriler. Diğer...
 
NSString * credentials
 Yüklenen medya öğesi için kullanıcı kimlik bilgileri. Diğer...
 
NSString * credentialsType
 GCKMediaLoadOptions::credentials politikasında belirtilen kullanıcı kimlik bilgilerinin türü. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) init

Tanımlanmış başlatıcı.

Tüm özellikler için varsayılan değerlerle bir GCKMediaLoadOptions başlatır.

Mülk Ayrıntısı

- (BOOL) autoplay
readwritenonatomicassign

Oynatmanın hemen başlayıp başlamayacağı.

YES, varsayılan değerdir.

- (NSTimeInterval) playPosition
readwritenonatomicassign

İlk oynatma konumu.

Varsayılan değer, varsayılan oynatma konumunu gösteren kGCKInvalidTimeInterval değeridir.

- (float) playbackRate
readwritenonatomicassign

Oynatma hızı.

1, varsayılan değerdir.

- (NSArray<NSNumber *>*) activeTrackIDs
readwritenonatomicstrong

Etkin kanalları belirten tam sayı dizisi.

nil, varsayılan değerdir.

- (id) customData
readwritenonatomicstrong

İstekle birlikte iletilecek, uygulamaya özel özel veriler.

NSJSONSerialization kullanılarak JSON biçimine dönüştürülebilen bir nesne veya nil olmalıdır.

- (NSString*) credentials
readwritenonatomiccopy

Yüklenen medya öğesi için kullanıcı kimlik bilgileri.

yılından beri
4.1.1
- (NSString*) credentialsType
readwritenonatomiccopy

GCKMediaLoadOptions::credentials politikasında belirtilen kullanıcı kimlik bilgilerinin türü.

yılından beri
4.1.1