GCKMediaLoadRequestData Sınıfı

GCKMediaLoadRequestData Sınıf Referansı

Genel bakış

Medya yükleme istek verileri.

Bu sınıf, alıcı uygulamanın medyayı nasıl yüklemesi gerektiğini belirtmek için GCKRemoteMediaClient içindeki yükleme medya komutları tarafından kullanılır.

Tek bir öğeyi yüklemek için yüklenecek öğe mediaInformation özelliğinde belirtilmelidir. Bulut harici bir sırayı yüklemek için sıra bilgileri queueData özelliğinde belirtilmelidir. İsteğe bağlı olarak, oynatılacak ilk öğenin bilgileri mediaInformation içinde belirtilebilir. Sıra bir bulut sırasıysa items değeri nil veya boş olabilir ancak alıcı uygulamanın entity kullanarak sırayı buluttan alabilmesi için entity değerinin belirtilmesi gerekir. mediaInformation veya queueData belirtilmezse yükleme istekleri alıcı uygulamalara gönderilmeden başarısız olur.

yılından beri
4.4.1

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Mülk Özeti

GCKMediaInformationmediaInformation
 Yüklenecek medya öğesi. Diğer...
 
GCKMediaQueueDataqueueData
 Medya öğesinin veya sıranın meta verileri. Diğer...
 
NSNumber * autoplay
 Oynatmanın yüklendikten hemen sonra başlayıp başlamadığını gösteren işaret. Diğer...
 
NSTimeInterval startTime
 İlk oynatma konumu. Diğer...
 
float playbackRate
 Oynatma hızı. Diğer...
 
NSArray< NSNumber * > * activeTrackIDs
 Etkin kanalları belirten tam sayı dizisi. Diğer...
 
id customData
 İstekle birlikte iletilecek, uygulamaya özel özel veriler. Diğer...
 
NSString * credentials
 Yüklenen medya öğesi için kullanıcı kimlik bilgileri. Diğer...
 
NSString * credentialsType
 GCKMediaLoadRequestData::credentials politikasında belirtilen kullanıcı kimlik bilgilerinin türü. Diğer...
 
NSString * atvCredentials
 Yüklenen medya öğesi için alternatif Android TV kimlik bilgileri. Diğer...
 
NSString * atvCredentialsType
 GCKMediaLoadRequestData::atvCredentials içinde belirtilen Android TV kimlik bilgilerinin türü. Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (GCKMediaInformation*) mediaInformation
readnonatomiccopy

Yüklenecek medya öğesi.

- (GCKMediaQueueData*) queueData
readnonatomiccopy

Medya öğesinin veya sıranın meta verileri.

- (NSNumber*) autoplay
readnonatomiccopy

Oynatmanın yüklendikten hemen sonra başlayıp başlamadığını gösteren işaret.

@(YES), varsayılan değerdir.

queueData içinde sıra öğelerini belirterek sıra yüklenirken bu değer queueData içinde yüklenecek ilk GCKMediaQueueItem için autoplay geçersiz kılınır. Yalnızca bu alan nil olduğunda, queueData kapsamındaki bağımsız GCKMediaQueueItem öğesinin autoplay özelliği geçerli olur.

mediaInformation belirterek tek bir öğe yüklerken bu alan, yükleme sonrasında oynatmanın başlayıp başlamayacağını belirtir. nil ise oynatma hemen başlamaz.

- (NSTimeInterval) startTime
readnonatomicassign

İlk oynatma konumu.

Varsayılan değer, varsayılan oynatma konumunu gösteren kGCKInvalidTimeInterval değeridir. Seç-izle video akışları 0'dan, canlı yayınlar oynatılıyorsa canlı uçtan başlar.

- (float) playbackRate
readnonatomicassign

Oynatma hızı.

1, varsayılan değerdir.

- (NSArray<NSNumber *>*) activeTrackIDs
readnonatomicstrong

Etkin kanalları belirten tam sayı dizisi.

nil, varsayılan değerdir.

- (id) customData
readnonatomicstrong

İstekle birlikte iletilecek, uygulamaya özel özel veriler.

NSJSONSerialization kullanılarak JSON biçimine dönüştürülebilen bir nesne veya nil olmalıdır.

- (NSString*) credentials
readnonatomiccopy

Yüklenen medya öğesi için kullanıcı kimlik bilgileri.

- (NSString*) credentialsType
readnonatomiccopy

GCKMediaLoadRequestData::credentials politikasında belirtilen kullanıcı kimlik bilgilerinin türü.

- (NSString*) atvCredentials
readnonatomiccopy

Yüklenen medya öğesi için alternatif Android TV kimlik bilgileri.

Ayarlanırsa, alıcı bir Android TV uygulamasıysa bu kimlik bilgileri GCKMediaLoadRequestData::credentials alanında ayarlanan değeri geçersiz kılar. Alıcı taraftaki bu kimlik bilgilerine MediaLoadRequestData#getCredentials üzerinden erişilebilir.

yılından beri
4.7.0
- (NSString*) atvCredentialsType
readnonatomiccopy

GCKMediaLoadRequestData::atvCredentials içinde belirtilen Android TV kimlik bilgilerinin türü.

Ayarlanırsa, alıcı bir Android TV uygulamasıysa bu kimlik bilgisi türü GCKMediaLoadRequestData::credentialsType içinde ayarlanan değeri geçersiz kılar. Alıcı taraftaki bu kimlik bilgilerine MediaLoadRequestData#getCredentialsType üzerinden erişilebilir.

yılından beri
4.7.0