GCKMediaMetadata Sınıfı

GCKMediaMetadata Sınıf Referansı

Genel bakış

Medya meta verileri için bir kapsayıcı.

Meta verilerin bir medya türü, isteğe bağlı bir resim listesi ve bir meta veri alanları koleksiyonu vardır. Genel meta veri alanlarının anahtarları sabit değerler olarak önceden tanımlanır, ancak uygulama kendi ek alanlarını tanımlamak ve kullanmak ücretsizdir.

Önceden tanımlanmış alanların değerleri, önceden tanımlanmış türlere sahiptir. Örneğin, parça numarası NSInteger, oluşturma tarihi ise tarih ve saatin ISO-8601 temsilini içeren bir NSString'dir. Bir alanda yanlış türde bir değer depolamaya çalışıldığında NSInvalidArgumentException hatası oluşur.

Yayın protokolünün, belirli bir medya türü için kullanılabilecek meta veri alanlarını sınırlandırdığını unutmayın. MediaMetadata nesnesi bir Yayın alıcısına teslim edilmek üzere JSON'a serileştirildiğinde, belirli bir medya türü için desteklenmeyen önceden tanımlanmış alanlar serileştirilmiş forma dahil edilmez, ancak uygulama tanımlı tüm alanlar her zaman dahil edilir. Önceden tanımlanmış alanların tam listesi aşağıdaki gibidir:

Alan Değer Türü Geçerli Meta Veri Türleri
kGCKMetadataKeyCreationDate NSDate GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyReleaseDate NSDate GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie, GCKMediaMetadataTypeTVShow, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyBroadcastDate NSDate GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyTitle NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie, GCKMediaMetadataTypeTVShow, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack, GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeySubtitle NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie
kGCKMetadataKeyArtist NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyAlbumArtist NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyAlbumTitle NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyComposer NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyDiscNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyTrackNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeySeasonNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyEpisodeNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeySeriesTitle NSString GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyStudio NSString GCKMediaMetadataTypeMovie
kGCKMetadataKeyWidth NSInteger GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyHeight NSInteger GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationName NSString GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationLatitude çift GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationLongitude çift GCKMediaMetadataTypePhoto

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithMetadataType:
 Belirtilen medya türüyle yeni, boş bir MediaMetadata başlatır. Diğer...
 
(instancetype) - init
 Genel meta veri türüyle başlatın. Diğer...
 
(GCKMediaMetadataType- metadataType
 Meta veri türü. Diğer...
 
(NSArray *) - images
 Resim listesini alır. Diğer...
 
(void) - removeAllMediaImages
 Mevcut tüm resimleri kaldırır. Diğer...
 
(void) - addImage:
 Resim listesine resim ekler. Diğer...
 
(BOOL) - containsKey:
 Nesnenin belirtilen anahtara sahip bir alan içerip içermediğini test eder. Diğer...
 
(NSArray< NSString * > *) - allKeys
 Nesnede bulunan tüm alanlar için bir anahtar grubu döndürür. Diğer...
 
(nullable id) - objectForKey:
 Bir alanın değerini okur. Diğer...
 
(void) - setString:forKey:
 Bir değeri dize alanında saklar. Diğer...
 
(nullable NSString *) - stringForKey:
 Bir dize alanının değerini okur. Diğer...
 
(void) - setInteger:forKey:
 Değeri tam sayı alanında saklar. Diğer...
 
(NSInteger) - integerForKey:
 Bir tam sayı alanının değerini okur. Diğer...
 
(NSInteger) - integerForKey:defaultValue:
 Bir tam sayı alanının değerini okur. Diğer...
 
(void) - setDouble:forKey:
 Değeri double (çift) alanında saklar. Diğer...
 
(double) - doubleForKey:
 Double alanının değerini okur. Diğer...
 
(double) - doubleForKey:defaultValue:
 Double alanının değerini okur. Diğer...
 
(void) - setDate:forKey:
 Bir değeri, tarihin kısıtlanmış ISO-8601 temsili olarak tarih alanında saklar. Diğer...
 
(nullable NSDate *) - dateForKey:
 Tarihin kısıtlanmış ISO-8601 temsilinden bir tarih alanının değerini okur. Diğer...
 
(nullable NSString *) - dateAsStringForKey:
 Bir tarih alanının değerini dize olarak okur. Diğer...
 

Herkese Açık Özellikler

NSString *const kGCKMetadataKeyCreationDate
 Dize anahtarı: Oluşturma tarihi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyReleaseDate
 Dize anahtarı: Yayın tarihi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyBroadcastDate
 Dize anahtarı: Yayın tarihi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyTitle
 Dize anahtarı: Başlık. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySubtitle
 Dize anahtarı: Alt başlık. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyArtist
 Dize anahtarı: Sanatçı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyAlbumArtist
 Dize anahtarı: Albüm sanatçısı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyAlbumTitle
 Dize anahtarı: Albüm başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyComposer
 Dize anahtarı: Composer. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyDiscNumber
 Tam sayı tuşu: Disk numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyTrackNumber
 Tam sayı tuşu: Parça numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySeasonNumber
 Tam sayı anahtarı: Sezon numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyEpisodeNumber
 Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySeriesTitle
 Dize anahtarı: Seri başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyStudio
 Dize anahtarı: Studio. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyWidth
 Tam sayı anahtarı: Genişlik. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyHeight
 Tam sayı anahtarı: Yükseklik. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationName
 Dize anahtarı: Konum adı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationLatitude
 Çift tuş: Konum enlemi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationLongitude
 Çift anahtar: Konum boylamı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyBookTitle
 Dize anahtarı: Kitap başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyChapterNumber
 Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyChapterTitle
 Dize anahtarı: Bölüm başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionDuration
 Çift tuş: Bölüm süresi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartTimeInMedia
 Çift tuş: Medya'da Bölüm Başlangıç Zamanı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartAbsoluteTime
 Çift tuş: Bölüm Mutlak Başlangıç Zamanı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartTimeInContainer
 Çift anahtar: Kapsayıcıda Bölüm Başlangıç Zamanı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyQueueItemID
 Çift anahtar: Sıra Öğesi Kimliği. Diğer...
 

Mülk Özeti

GCKMediaMetadataType metadataType
 Meta veri türü. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithMetadataType: (GCKMediaMetadataType metadataType

Belirtilen medya türüyle yeni, boş bir MediaMetadata başlatır.

Tanımlanmış başlatıcı.

Parameters
metadataTypeThe media type; one of the GCKMediaMetadataType constants, or a value greater than or equal to GCKMediaMetadataTypeUser for custom media types.
- (instancetype) init

Genel meta veri türüyle başlatın.

- (GCKMediaMetadataType) metadataType

Meta veri türü.

- (NSArray *) images

Resim listesini alır.

- (void) removeAllMediaImages

Mevcut tüm resimleri kaldırır.

- (void) addImage: (GCKImage *)  image

Resim listesine resim ekler.

Parameters
imageThe image to add.
- (BOOL) containsKey: (NSString *)  key

Nesnenin belirtilen anahtara sahip bir alan içerip içermediğini test eder.

Parameters
keyThe key.
İlerlemeler
Alan varsa YES, değilse NO.
- (NSArray<NSString *> *) allKeys

Nesnede bulunan tüm alanlar için bir anahtar grubu döndürür.

- (nullable id) objectForKey: (NSString *)  key

Bir alanın değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İlerlemeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa nil.
- (void) setString: (NSString *)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir değeri dize alanında saklar.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, dize alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ederse.
- (nullable NSString *) stringForKey: (NSString *)  key

Bir dize alanının değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İlerlemeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa nil.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, dize alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ederse.
- (void) setInteger: (NSInteger)  value
forKey: (NSString *)  key 

Değeri tam sayı alanında saklar.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, tam sayı alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ederse.
- (NSInteger) integerForKey: (NSString *)  key

Bir tam sayı alanının değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İlerlemeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa 0.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, tam sayı alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ederse.
- (NSInteger) integerForKey: (NSString *)  key
defaultValue: (NSInteger)  defaultValue 

Bir tam sayı alanının değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
defaultValueThe value to return if the field has not been set.
İlerlemeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa verilen varsayılan değer.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, tam sayı alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ederse.
- (void) setDouble: (double)  value
forKey: (NSString *)  key 

Değeri double (çift) alanında saklar.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, double olmayan bir önceden tanımlanmış alana işaret ediyorsa.
- (double) doubleForKey: (NSString *)  key

Double alanının değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İlerlemeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa 0.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, double olmayan bir önceden tanımlanmış alana işaret ediyorsa.
- (double) doubleForKey: (NSString *)  key
defaultValue: (double)  defaultValue 

Double alanının değerini okur.

Parameters
defaultValueThe value to return if the field has not been set.
keyThe key for the field.
İlerlemeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa verilen varsayılan değer.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptionanahtar, double olmayan bir önceden tanımlanmış alana işaret ediyorsa.
- (void) setDate: (NSDate *)  date
forKey: (NSString *)  key 

Bir değeri, tarihin kısıtlanmış ISO-8601 temsili olarak tarih alanında saklar.

Parameters
dateThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptiondeğerini girin.
- (nullable NSDate *) dateForKey: (NSString *)  key

Tarihin kısıtlanmış ISO-8601 temsilinden bir tarih alanının değerini okur.

Parameters
keyThe field name.
İlerlemeler
Tarih veya bu alan ayarlanmamışsa nil.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptiondeğerini girin.
- (nullable NSString *) dateAsStringForKey: (NSString *)  key

Bir tarih alanının değerini dize olarak okur.

Parameters
keyThe field name.
İlerlemeler
Tarihin kısıtlanmış ISO-8601 gösterimini içeren dize olarak tarih veya bu alan ayarlanmamışsa nil.
İstisnalar
NSInvalidArgumentExceptiondeğerini girin.

Üye Verileri Belgeleri

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyCreationDate

Dize anahtarı: Oluşturma tarihi.

Değer, medyanın oluşturulduğu tarih ve/veya saattir (ISO-8601 biçiminde). Örneğin, bu, bir fotoğrafın çekildiği veya bir müzik parçasının kaydedildiği tarih ve saat olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyReleaseDate

Dize anahtarı: Yayın tarihi.

Değer, medyanın yayınlandığı tarih ve/veya saattir (ISO-8601 biçiminde). Örneğin, bu bir filmin veya müzik albümünün yayınlandığı tarih olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyBroadcastDate

Dize anahtarı: Yayın tarihi.

Değer, medyanın ilk yayınlandığı tarih ve/veya saattir (ISO-8601 biçiminde). Örneğin, bu, bir TV programı bölümünün ilk yayınlandığı tarih olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyTitle

Dize anahtarı: Başlık.

Medyanın başlığı. Örneğin, bu bir şarkının, filmin veya TV programı bölümünün adı olabilir. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySubtitle

Dize anahtarı: Alt başlık.

Medyanın alt başlığı. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyArtist

Dize anahtarı: Sanatçı.

Medyayı oluşturan sanatçının adı. Örneğin, bu bir müzisyen, sanatçı veya fotoğrafçının adı olabilir. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyAlbumArtist

Dize anahtarı: Albüm sanatçısı.

Albümü hazırlayan sanatçının adı. Örneğin, DJ mix'leri gibi derleme albümlerinde, albüm sanatçısı albümdeki şarkıların sanatçılarıyla aynı olmayabilir. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyAlbumTitle

Dize anahtarı: Albüm başlığı.

Bir müzik parçasının ait olduğu albümün başlığıdır. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyComposer

Dize anahtarı: Composer.

Bir müzik parçasının bestecisinin adı. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyDiscNumber

Tam sayı tuşu: Disk numarası.

Bir müzik parçasının çoklu diskli bir albümde ait olduğu disk numarası (1'den sayılır).

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyTrackNumber

Tam sayı tuşu: Parça numarası.

Bir albüm diskindeki müzik parçasının parça numarası. Parça numaraları genellikle 1'den başlayarak sayılır. Ancak, bu değer bir albümün başındaki "gizli parça" ise 0 olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySeasonNumber

Tam sayı anahtarı: Sezon numarası.

TV programı bölümünün ait olduğu sezon numarası. Sezon numaraları genellikle 1'den başlayarak sayılır. Ancak, bir TV dizisinin resmi başlangıcından önceki bir "pilot" bölümse bu değer 0 olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyEpisodeNumber

Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası.

TV dizisinin belirli bir sezonundaki bölüm numarası. Bölüm numaraları genellikle 1'den başlayarak sayılır. Ancak, bu değer ilk sezonun resmi bölümü olarak kabul edilmeyen bir "pilot" bölümse 0 olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySeriesTitle

Dize anahtarı: Seri başlığı.

Bir dizinin adı. Örneğin, bir TV programının veya ilgili müzik albümleri dizisinin adı olabilir. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyStudio

Dize anahtarı: Studio.

Bir medya parçası üreten kayıt stüdyosunun adı. Örneğin, bu bir film stüdyosunun veya plak şirketinin adı olabilir. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyWidth

Tam sayı anahtarı: Genişlik.

Medya parçasının piksel cinsinden genişliği. Bu özellik genellikle bir fotoğrafın boyutlarını sağlamak için kullanılır.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyHeight

Tam sayı anahtarı: Yükseklik.

Medya parçasının piksel cinsinden yüksekliği. Bu özellik genellikle bir fotoğrafın boyutlarını sağlamak için kullanılır.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationName

Dize anahtarı: Konum adı.

Bir medya parçasının oluşturulduğu konumun adı. Örneğin bu, bir fotoğrafın konumu veya filmin çekildiği ana mekan olabilir. Bu değer, gösterim amacıyla uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationLatitude

Çift tuş: Konum enlemi.

Bir medya parçasının oluşturulduğu coğrafi konumun enlem bileşeni. Örneğin bu, bir fotoğrafın konumu veya filmin çekildiği ana mekan olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationLongitude

Çift anahtar: Konum boylamı.

Bir medya parçasının oluşturulduğu coğrafi konumun boylam bileşeni. Örneğin bu, bir fotoğrafın konumu veya filmin çekildiği ana mekan olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyBookTitle

Dize anahtarı: Kitap başlığı.

Sesli kitabın başlığı.

yılından beri
4.3.5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyChapterNumber

Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası.

Sesli kitaptaki bir bölüm numarası.

yılından beri
4.3.5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyChapterTitle

Dize anahtarı: Bölüm başlığı.

Sesli kitaptaki bir bölümün başlığı.

yılından beri
4.3.5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionDuration

Çift tuş: Bölüm süresi.

Saniye cinsinden bölüm süresi. Sıra meta verileri için kullanılır. Örneğin, sırada sıraya alınan bir TV programının süresi, sesli bir kitabın bölüm süresi veya uzun bir canlı yayın programı olabilir.

yılından beri
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartTimeInMedia

Çift tuş: Medya'da Bölüm Başlangıç Zamanı.

Medya öğesinin başlangıcından itibaren bölüm başlangıç zamanının saniye cinsinden farkı. Sıra meta verileri için kullanılır.

yılından beri
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartAbsoluteTime

Çift tuş: Bölüm Mutlak Başlangıç Zamanı.

Dönem başlangıcının saniye cinsinden mutlak zamanı. Sıra meta verileri için kullanılır.

yılından beri
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartTimeInContainer

Çift anahtar: Kapsayıcıda Bölüm Başlangıç Zamanı.

Tam kapsayıcıda bölüm başlangıç zamanının farkı. Sıra meta verileri için kullanılır.

yılından beri
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyQueueItemID

Çift anahtar: Sıra Öğesi Kimliği.

Bölüm başlangıç zamanını içeren sıra öğesinin kimliği. Sıra meta verileri için kullanılır.

yılından beri
4.4.1

Mülk Ayrıntısı

- (GCKMediaMetadataType) metadataType
readnonatomicassign

Meta veri türü.