GCKMediaQueueContainerMetadataBuilder Sınıfı

GCKMediaQueueContainerMetadataBuilder Sınıf Referansı

Genel bakış

Yeni veya türetilmiş GCKMediaQueueContainerMetadata örnekleri oluşturmak için derleyici nesnesi.

Oluşturucu, mevcut bir öğeden GCKMediaQueueContainerMetadata türetmek için kullanılabilir.

yılından beri
4.4.1

NSObject öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithContainerType:
 Verilen gerekli özelliklerle ve varsayılan değerlere başlatılan diğer tüm özelliklerle yeni bir GCKMediaQueueContainerMetadata oluşturur. Diğer...
 
(instancetype) - initWithContainerMetadata:
 Belirtilen GCKMediaQueueContainerMetadata örneğiyle yeni bir GCKMediaQueueContainerMetadata oluşturur. Diğer...
 
(instancetype) - init
 
(GCKMediaQueueContainerMetadata *) - build
 Oluşturucunun mevcut özelliklerini kullanarak bir GCKMediaQueueContainerMetadata oluşturur. Diğer...
 

Mülk Özeti

GCKMediaQueueContainerType containerType
 Meta verinin türü. Diğer...
 
NSString * title
 Kapsayıcı başlığı. Diğer...
 
NSArray< GCKMediaMetadata * > * sections
 Medya akışının içerdiği her bölümün meta verisi. Diğer...
 
NSTimeInterval containerDuration
 Kapsayıcı için toplam oynatma süresi. Diğer...
 
NSArray< GCKImage * > * containerImages
 Sırayla ilişkilendirilen resimler. Diğer...
 
NSArray< NSString * > * authors
 Yazarların adları. Diğer...
 
NSArray< NSString * > * narrators
 Sesli kitap anlatıcılarının adları. Diğer...
 
NSString * publisher
 Kitabın yayıncısı. Diğer...
 
NSString * releaseDate
 ISO-8601 biçimindeki kitap yayın tarihi. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithContainerType: (GCKMediaQueueContainerType containerType

Verilen gerekli özelliklerle ve varsayılan değerlere başlatılan diğer tüm özelliklerle yeni bir GCKMediaQueueContainerMetadata oluşturur.

- (instancetype) initWithContainerMetadata: (GCKMediaQueueContainerMetadata *)  containerMetadata

Belirtilen GCKMediaQueueContainerMetadata örneğiyle yeni bir GCKMediaQueueContainerMetadata oluşturur.

Oluşturucunun mevcut özelliklerini kullanarak bir GCKMediaQueueContainerMetadata oluşturur.

İlerlemeler
Yeni GCKMediaQueueContainerMetadata örneği.

Mülk Ayrıntısı

- (GCKMediaQueueContainerType) containerType
readwritenonatomicassign

Meta verinin türü.

- (NSString*) title
readwritenonatomiccopy

Kapsayıcı başlığı.

Sesli kitap başlığı, Canlı TV kanalı adı, albüm adı veya şarkı listesi adı vb. olabilir.

- (NSArray<GCKMediaMetadata *>*) sections
readwritenonatomiccopy

Medya akışının içerdiği her bölümün meta verisi.

- (NSTimeInterval) containerDuration
readwritenonatomicassign

Kapsayıcı için toplam oynatma süresi.

- (NSArray<GCKImage *>*) containerImages
readwritenonatomiccopy

Sırayla ilişkilendirilen resimler.

Varsayılan olarak, sıra bilgileri gösterilirken ilk resim kullanılır. Sesli kitap resmi, TV kanalı logosu, albüm kapağı vb. için kullanılır.

- (NSArray<NSString *>*) authors
readwritenonatomiccopy

Yazarların adları.

Sesli kitap için kullanılır.

- (NSArray<NSString *>*) narrators
readwritenonatomiccopy

Sesli kitap anlatıcılarının adları.

Sesli kitap için kullanılır.

- (NSString*) publisher
readwritenonatomiccopy

Kitabın yayıncısı.

Sesli kitap için kullanılır.

- (NSString*) releaseDate
readwritenonatomiccopy

ISO-8601 biçimindeki kitap yayın tarihi.

Sesli kitap için kullanılır.