GCKMediaTextTrackStyle Sınıfı

GCKMediaTextTrackStyle Sınıf Referansı

Genel bakış

Metin medya parçasının stilini temsil eden bir sınıf.

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 Tanımlanmış başlatıcı. Diğer...
 

Sınıf Yöntemi Özeti

(instancetype) + createDefault
 Sistemin altyazı ayarlarına göre varsayılan değerlerle bir örnek oluşturur. Diğer...
 

Mülk Özeti

CGFloat fontScale
 Metnin yazı tipi ölçekleme faktörü. Diğer...
 
GCKColorforegroundColor
 Ön plan rengi. Diğer...
 
GCKColorbackgroundColor
 Arka plan rengi. Diğer...
 
GCKMediaTextTrackStyleEdgeType edgeType
 Kenar türü. Diğer...
 
GCKColoredgeColor
 Kenar rengi. Diğer...
 
GCKMediaTextTrackStyleWindowType windowType
 Pencere türü. Diğer...
 
GCKColorwindowColor
 Pencere rengi. Diğer...
 
CGFloat windowRoundedCornerRadius
 Piksel cinsinden yuvarlatılmış köşe yarıçapı mutlak değeri. Diğer...
 
NSString * fontFamily
 Yazı tipi ailesi; yazı tipi kullanılamıyorsa genel yazı tipi ailesi kullanılır. Diğer...
 
GCKMediaTextTrackStyleFontGenericFamily fontGenericFamily
 Genel yazı tipi ailesi. Diğer...
 
GCKMediaTextTrackStyleFontStyle fontStyle
 Yazı tipi stili. Diğer...
 
id customData
 Varsa özel veriler. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) init

Tanımlanmış başlatıcı.

Tüm özellikler değişebilir ve bu nedenle inşaattan sonra sağlanabilir.

+ (instancetype) createDefault

Sistemin altyazı ayarlarına göre varsayılan değerlerle bir örnek oluşturur.

Bu yöntem, iOS 7'den daha eski sistemlerde boş değerini döndürür.

Mülk Ayrıntısı

- (CGFloat) fontScale
readwritenonatomicassign

Metnin yazı tipi ölçekleme faktörü.

- (GCKColor*) foregroundColor
readwritenonatomiccopy

Ön plan rengi.

- (GCKColor*) backgroundColor
readwritenonatomiccopy

Arka plan rengi.

- (GCKMediaTextTrackStyleEdgeType) edgeType
readwritenonatomicassign

Kenar türü.

- (GCKColor*) edgeColor
readwritenonatomiccopy

Kenar rengi.

- (GCKMediaTextTrackStyleWindowType) windowType
readwritenonatomicassign

Pencere türü.

Bazı alıcı cihazlar bu özelliği desteklemeyebilir.

- (GCKColor*) windowColor
readwritenonatomiccopy

Pencere rengi.

Bazı alıcı cihazlar bu özelliği desteklemeyebilir.

- (CGFloat) windowRoundedCornerRadius
readwritenonatomicassign

Piksel cinsinden yuvarlatılmış köşe yarıçapı mutlak değeri.

Bazı alıcı cihazlar bu özelliği desteklemeyebilir.

- (NSString*) fontFamily
readwritenonatomiccopy

Yazı tipi ailesi; yazı tipi kullanılamıyorsa genel yazı tipi ailesi kullanılır.

- (GCKMediaTextTrackStyleFontGenericFamily) fontGenericFamily
readwritenonatomicassign

Genel yazı tipi ailesi.

- (GCKMediaTextTrackStyleFontStyle) fontStyle
readwritenonatomicassign

Yazı tipi stili.

- (id) customData
readwritenonatomicstrong

Varsa özel veriler.