GCKMultizoneDevice Sınıfı

GCKMultizoneDevice Sınıf Referansı

Genel bakış

Çoklu bölge grubuna üye cihaz.

yılından beri
3,1

GCKDynamicDevice, <NSKopyala> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 
(BOOL) - hasCapabilities:
 Cihaz belirtilen özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür. Diğer...
 

Mülk Özeti

float volumeLevel
 Cihazın ses düzeyi. Diğer...
 
BOOL muted
 Cihazın sesinin kapalı olup olmadığı. Diğer...
 
NSString * deviceID
 Benzersiz cihaz kimliği. Diğer...
 
NSString * friendlyName
 Cihazın kolay adı. Diğer...
 
GCKDeviceCapabilities capabilities
 Cihaz özellikleri. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (BOOL) hasCapabilities: (GCKDeviceCapabilities)  deviceCapabilities

Cihaz belirtilen özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür.

Parameters
deviceCapabilitiesA bitwise-OR of one or more of the GCKDeviceCapability constants.

Mülk Ayrıntısı

- (float) volumeLevel
readnonatomicassign

Cihazın ses düzeyi.

- (BOOL) muted
readnonatomicassign

Cihazın sesinin kapalı olup olmadığı.

- (NSString*) deviceID
readnonatomiccopyinherited

Benzersiz cihaz kimliği.

- (NSString*) friendlyName
readnonatomiccopyinherited

Cihazın kolay adı.

- (GCKDeviceCapabilities) capabilities
readnonatomicassigninherited

Cihaz özellikleri.