GCKGönderenApplicationInfo Sınıfı

GCKGönderenApplicationInfo Sınıf Referansı

Genel bakış

Gönderen uygulamayla ilgili bilgiler.

NSObject öğesini devralır. <NSKopyalama> uygulanır.

Mülk Özeti

GCKSenderApplicationInfoPlatform platform
 Gönderen uygulamanın platformu. Diğer...
 
NSString * appIdentifier
 Gönderen uygulamanın benzersiz tanımlayıcısı (uygulama kimliği). Diğer...
 
NSURL * launchURL
 Gönderen uygulamanın başlatma URL'si (URL şeması). Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (GCKSenderApplicationInfoPlatform) platform
readnonatomicassign

Gönderen uygulamanın platformu.

- (NSString*) appIdentifier
readnonatomiccopy

Gönderen uygulamanın benzersiz tanımlayıcısı (uygulama kimliği).

- (NSURL*) launchURL
readnonatomicstrong

Gönderen uygulamanın başlatma URL'si (URL şeması).