GCKUIMediaTrackSelectionViewController Sınıfı

GCKUIMediaTrackSelectionViewController Sınıf Referansı

Genel bakış

Belirli bir medya öğesi için kullanılabilir metin ve ses parçalarının listesini gösteren bir görüntüleme denetleyicisi.

Delege protokolü için GCKUIMediaTrackSelectionViewControllerDelegate sayfasına bakın.

yılından beri
3,0

UITabBarController öğesini devralır.

Mülk Özeti

id
< GCKUIMediaTrackSelectionViewControllerDelegate
selectionDelegate
 Denetleyiciden seçim bildirimlerini alan yetki verilmiş kullanıcı. Diğer...
 
GCKMediaInformationmediaInfo
 Kullanılabilir medya kanalları listesinin alınacağı medya bilgileri. Diğer...
 
NSArray< NSNumber * > * selectedTrackIDs
 Şu anda seçili olan medya izleme kimliklerinin listesi. Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (id<GCKUIMediaTrackSelectionViewControllerDelegate>) selectionDelegate
readwritenonatomicweak

Denetleyiciden seçim bildirimlerini alan yetki verilmiş kullanıcı.

- (GCKMediaInformation*) mediaInfo
readwritenonatomicstrong

Kullanılabilir medya kanalları listesinin alınacağı medya bilgileri.

- (NSArray<NSNumber *>*) selectedTrackIDs
readwritenonatomiccopy

Şu anda seçili olan medya izleme kimliklerinin listesi.