GCKUIPlaybackRateController Sınıfı

GCKUIPlaybackRateController Sınıf Referansı

Genel bakış

Özel akış oynatma hızı kullanıcı arayüzü uygulamak için kullanılabilecek bir sınıf.

Uygulama bu sınıfı alt sınıflandırıp GCKUIPlaybackRateController::playbackRate ve GCKUIPlaybackRateController::inputEnabled ayarlayıcılarını geçersiz kılabilir ya da KVO'yu kullanarak bu özelliklerde yapılan değişiklikleri dinleyebilir ve oynatma oranı ve/veya oynatma oranı kullanıcı arayüzü kontrollerini buna göre güncelleyebilir.

yılından beri
4,0

NSObject öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 Tanımlanmış başlatıcı. Diğer...
 

Mülk Özeti

float playbackRate
 GCKRemoteMediaClient itibarıyla geçerli akış oynatma hızı. Diğer...
 
BOOL inputEnabled
 GCKUIMediaController, bu denetleyici tarafından yönetilen kullanıcı arayüzü kontrollerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu özelliği yazar. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) init

Tanımlanmış başlatıcı.

Mülk Ayrıntısı

- (float) playbackRate
readwritenonatomicassign

GCKRemoteMediaClient itibarıyla geçerli akış oynatma hızı.

Oynatma hızı her değiştiğinde GCKUIMediaController bu özelliği yazar. GCKUIMediaController özelliği gözlemler (yazma sürecinde değilse) ve değişirse oynatma hızını değiştirmek için GCKRemoteMediaClient ile uygun medya komutunu gönderir.

- (BOOL) inputEnabled
readwritenonatomicassign

GCKUIMediaController, bu denetleyici tarafından yönetilen kullanıcı arayüzü kontrollerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu özelliği yazar.

Bir medya komutu devam ederken medyayla ilgili kullanıcı arayüzü kontrolleri geçici olarak devre dışı bırakılır.