GCKUIStyle Sınıfı

GCKUIStyle Sınıf Referansı

Genel bakış

yılından beri
3,3

NSObject öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - applyStyle
 Stilde yapılan değişikliklerin hemen geçerli olması için görünür durumdaki tüm görünümlerin yenilenmesini zorunlu kılar. Diğer...
 

Sınıf Yöntemi Özeti

(GCKUIStyle *) + sharedInstance
 GCKUIStyle tekil örneğini döndürür. Diğer...
 

Mülk Özeti

GCKUIStyleAttributesCastViewscastViews
 Stil özellikleri ağacının kökü. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

+ (GCKUIStyle *) sharedInstance

GCKUIStyle tekil örneğini döndürür.

- (void) applyStyle

Stilde yapılan değişikliklerin hemen geçerli olması için görünür durumdaki tüm görünümlerin yenilenmesini zorunlu kılar.

Mülk Ayrıntısı

- (GCKUIStyleAttributesCastViews*) castViews
readnonatomicstrong

Stil özellikleri ağacının kökü.