GCKUIStyleAttributes Sınıfı

GCKUIStyleAttributes Sınıf Referansı

Genel bakış

Çerçevenin varsayılan görünümlerinin stilini (renkler, yazı tipleri, simgeler) kontrol etmeyi sağlayan bir sınıf.

yılından beri
3,3

NSObject öğesini devralır.

Devralınan: GCKUIStyleAttributesCastViews, GCKUIStyleAttributesConnectionController, GCKUIStyleAttributesConnectionNavigation, GCKUIStyleAttributesConnectionToolbar, GCKUIStyleAttributesDeviceChooser, GCKUIStyleAttributesDeviceControl, GCKUIStyleAttributesExpandedController, GCKUIStyleAttributesGuestModePairingDialog, GCKUIStyleAttributesInstructions, GCKUIStyleAttributesMediaControl, GCKUIStyleAttributesMiniController, GCKUIStyleAttributesNoDevicesAvailableController ve GCKUIStyleAttributesTrackSelector.

Mülk Özeti

UIImage * closedCaptionsImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "altyazılar" düğmelerinde kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * forward30SecondsImage
 Çerçevelerin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri sar" düğmelerinde kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * rewind30SecondsImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye geri sar" düğmelerinde kullanılacak görüntü. Diğer...
 
UIImage * volumeImage
 Kaydırma çubuğunun, çerçevenin varsayılan görünümlerinde ses kaydırma çubuğu olduğunu belirtmek için kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * muteOffImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi kapatma" düğmesinde kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * muteOnImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi kapatma" düğmesinde kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * pauseImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklat açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir görüntü. Diğer...
 
UIImage * playImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklat açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir görüntü. Diğer...
 
UIImage * skipNextImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri sar" düğmelerinde kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * skipPreviousImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri sar" düğmelerinde kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * audioTrackImage
 Ses parçası seçici görünümünü belirlemek için parça seçicide kullanılacak bir resim. Diğer...
 
UIImage * subtitlesTrackImage
 Altyazı parçası seçici görünümünü seçmek için parça seçicide kullanılacak bir resim. Diğer...
 
UIImage * stopImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "durdur" düğmelerinde kullanılacak resim. Diğer...
 
UIFont * buttonTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğmelerin etiketlerinde kullanılacak UIFont. Diğer...
 
UIColor * buttonTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğmelerin etiketlerinde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * buttonTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğmelerin etiketlerinde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
CGSize buttonTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinin gölgesinin göreli konumu. Diğer...
 
UIFont * bodyTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türündeki etiketlerde kullanılacak UIFont. Diğer...
 
UIFont * headingTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "heading" türündeki etiketlerde kullanılacak UIFont. Diğer...
 
UIFont * captionTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türünün etiketlerinde kullanılacak yazı tipi. Diğer...
 
UIColor * bodyTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "body" türündeki etiketlerde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * bodyTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türündeki etiketlerde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
UIColor * headingTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "heading" türündeki etiketlerde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * headingTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türündeki etiketlerde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
UIColor * captionTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "altyazı" türünün etiketlerinde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * captionTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türünün etiketlerinde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
UIColor * backgroundColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde kullanılacak arka plan rengi. Diğer...
 
UIColor * iconTintColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde tüm düğmeler ve simgelerde tonlama rengi olarak kullanılacak renk. Diğer...
 
CGSize bodyTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "body" türündeki etiketlerin gölgesinin ofseti. Diğer...
 
CGSize captionTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türündeki etiketlerin gölgesinin ofseti. Diğer...
 
CGSize headingTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "heading" türündeki etiketlerin gölgesinin ofseti. Diğer...
 
UIColor * sliderUnseekableProgressColor
 Kaydırma çubuğu görünümlerindeki aranamayan ilerleme izleri için kullanılan renk. Diğer...
 
UIColor * sliderProgressColor
 Aranabilir ilerleme kaydı için kullanılan renk ve kaydırma çubuğu görünümlerindeki baş parmak. Diğer...
 
UIColor * sliderSecondaryProgressColor
 Kaydırma çubuğu görünümlerinde aranabilen ve oynatılamayan ilerleme parçası için kullanılan renk. Diğer...
 
UIColor * sliderTooltipBackgroundColor
 Kaydırma çubuğu küçük resminin ipucu etiketinin arka plan rengi. Diğer...
 
UIColor * liveIndicatorColor
 Canlı göstergesinin işaretçisi için kullanılan renk. Diğer...
 
NSNumber * adImageContentMode
 Bir NSNumber içine alınmış, genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki reklam resminin UIViewContentMode. Diğer...
 
NSNumber * backgroundImageContentMode
 Bir NSNumber içine alınmış, genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki arka plan resminin UIViewContentMode. Diğer...
 
UIColor * playedAdMarkerFillColor
 Kaydırma çubuğunun oynatılan segmentindeki arama çubuğunda yuvarlak reklam işaretçisini çizmek için kullanılan renk. Diğer...
 
UIColor * unplayedAdMarkerFillColor
 Kaydırma çubuğunun çalınmayan bölümündeki arama çubuğunda yuvarlak reklam işaretçisini çizmek için kullanılan renk. Diğer...
 
UIColor * volumeSliderThumbTintColor
 Ses düzeyi kaydırma çubuğunun baş parmak tonu rengi olarak kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * volumeSliderMinimumTrackTintColor
 Ses düzeyi kaydırma çubuğunun minimum parça tonu rengi olarak kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * volumeSliderMaximumTrackTintColor
 Ses düzeyi kaydırma çubuğunun maksimum parça tonu rengi olarak kullanılacak renk. Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (UIImage*) closedCaptionsImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "altyazılar" düğmelerinde kullanılacak resim.

- (UIImage*) forward30SecondsImage
readwritenonatomicassign

Çerçevelerin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri sar" düğmelerinde kullanılacak resim.

- (UIImage*) rewind30SecondsImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye geri sar" düğmelerinde kullanılacak görüntü.

- (UIImage*) volumeImage
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğunun, çerçevenin varsayılan görünümlerinde ses kaydırma çubuğu olduğunu belirtmek için kullanılacak resim.

- (UIImage*) muteOffImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi kapatma" düğmesinde kullanılacak resim.

Bu, alıcının sesi kapatıldığında görüntülenecek resimdir.

- (UIImage*) muteOnImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi kapatma" düğmesinde kullanılacak resim.

Bu, alıcının sesi kapatılmadığında gösterilecek resimdir.

- (UIImage*) pauseImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklat açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir görüntü.

Bu, alıcı oynatılırken görüntülenecek resimdir.

- (UIImage*) playImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklat açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir görüntü.

Bu, alıcı duraklatıldığında görüntülenecek resimdir.

- (UIImage*) skipNextImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri sar" düğmelerinde kullanılacak resim.

- (UIImage*) skipPreviousImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri sar" düğmelerinde kullanılacak resim.

- (UIImage*) audioTrackImage
readwritenonatomicassign

Ses parçası seçici görünümünü belirlemek için parça seçicide kullanılacak bir resim.

- (UIImage*) subtitlesTrackImage
readwritenonatomicassign

Altyazı parçası seçici görünümünü seçmek için parça seçicide kullanılacak bir resim.

- (UIImage*) stopImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "durdur" düğmelerinde kullanılacak resim.

- (UIFont*) buttonTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğmelerin etiketlerinde kullanılacak UIFont.

- (UIColor*) buttonTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğmelerin etiketlerinde kullanılacak renk.

yılından beri
3,4
- (UIColor*) buttonTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğmelerin etiketlerinde kullanılacak gölge rengi.

- (CGSize) buttonTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinin gölgesinin göreli konumu.

- (UIFont*) bodyTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türündeki etiketlerde kullanılacak UIFont.

- (UIFont*) headingTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "heading" türündeki etiketlerde kullanılacak UIFont.

- (UIFont*) captionTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türünün etiketlerinde kullanılacak yazı tipi.

- (UIColor*) bodyTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "body" türündeki etiketlerde kullanılacak renk.

- (UIColor*) bodyTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türündeki etiketlerde kullanılacak gölge rengi.

- (UIColor*) headingTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "heading" türündeki etiketlerde kullanılacak renk.

- (UIColor*) headingTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türündeki etiketlerde kullanılacak gölge rengi.

- (UIColor*) captionTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "altyazı" türünün etiketlerinde kullanılacak renk.

- (UIColor*) captionTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türünün etiketlerinde kullanılacak gölge rengi.

- (UIColor*) backgroundColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde kullanılacak arka plan rengi.

- (UIColor*) iconTintColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde tüm düğmeler ve simgelerde tonlama rengi olarak kullanılacak renk.

- (CGSize) bodyTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "body" türündeki etiketlerin gölgesinin ofseti.

- (CGSize) captionTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türündeki etiketlerin gölgesinin ofseti.

- (CGSize) headingTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "heading" türündeki etiketlerin gölgesinin ofseti.

- (UIColor*) sliderUnseekableProgressColor
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğu görünümlerindeki aranamayan ilerleme izleri için kullanılan renk.

yılından beri
4.4.1
- (UIColor*) sliderProgressColor
readwritenonatomicassign

Aranabilir ilerleme kaydı için kullanılan renk ve kaydırma çubuğu görünümlerindeki baş parmak.

yılından beri
4.4.1
- (UIColor*) sliderSecondaryProgressColor
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğu görünümlerinde aranabilen ve oynatılamayan ilerleme parçası için kullanılan renk.

yılından beri
4.4.1
- (UIColor*) sliderTooltipBackgroundColor
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğu küçük resminin ipucu etiketinin arka plan rengi.

yılından beri
4.4.1
- (UIColor*) liveIndicatorColor
readwritenonatomicassign

Canlı göstergesinin işaretçisi için kullanılan renk.

yılından beri
4.4.1
- (NSNumber*) adImageContentMode
readwritenonatomicassign

Bir NSNumber içine alınmış, genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki reklam resminin UIViewContentMode.

yılından beri
4.4.1
- (NSNumber*) backgroundImageContentMode
readwritenonatomicassign

Bir NSNumber içine alınmış, genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki arka plan resminin UIViewContentMode.

yılından beri
4.4.1
- (UIColor*) playedAdMarkerFillColor
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğunun oynatılan segmentindeki arama çubuğunda yuvarlak reklam işaretçisini çizmek için kullanılan renk.

Varsayılan değer, Sarıdır.

yılından beri
4.6.0
- (UIColor*) unplayedAdMarkerFillColor
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğunun çalınmayan bölümündeki arama çubuğunda yuvarlak reklam işaretçisini çizmek için kullanılan renk.

Varsayılan değer, Sarıdır.

yılından beri
4.6.0
- (UIColor*) volumeSliderThumbTintColor
readwritenonatomicassign

Ses düzeyi kaydırma çubuğunun baş parmak tonu rengi olarak kullanılacak renk.

yılından beri
4.8.0
- (UIColor*) volumeSliderMinimumTrackTintColor
readwritenonatomicassign

Ses düzeyi kaydırma çubuğunun minimum parça tonu rengi olarak kullanılacak renk.

yılından beri
4.8.0
- (UIColor*) volumeSliderMaximumTrackTintColor
readwritenonatomicassign

Ses düzeyi kaydırma çubuğunun maksimum parça tonu rengi olarak kullanılacak renk.

yılından beri
4.8.0