GCKUIUtils Sınıfı

GCKUIUtils Sınıf Referansı

Genel bakış

Kullanıcı arayüzü yardımcı program yöntemleri.

yılından beri
3,0

NSObject öğesini devralır.

Sınıf Yöntemi Özeti

(nullable UIViewController *) + currentViewController
 Kök görünüm denetleyicisiyle başlayan görünüm denetleyicisi hiyerarşisinde gezinerek geçerli aktif görüntüleme denetleyicisini döndürür. Diğer...
 
(NSString *) + timeIntervalAsString:
 Zaman aralığını AA:SS veya SS:DD:SS biçiminde biçimlendirir. Diğer...
 
(NSString *) + localTimeAsString:
 Yerel saati geçerli yerel ayara göre biçimlendirir. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

+ (nullable UIViewController *) currentViewController

Kök görünüm denetleyicisiyle başlayan görünüm denetleyicisi hiyerarşisinde gezinerek geçerli aktif görüntüleme denetleyicisini döndürür.

+ (NSString *) timeIntervalAsString: (NSTimeInterval)  timeInterval

Zaman aralığını AA:SS veya SS:DD:SS biçiminde biçimlendirir.

+ (NSString *) localTimeAsString: (NSTimeInterval)  localTime

Yerel saati geçerli yerel ayara göre biçimlendirir.

yılından beri
4.3.4