GCKVideoInfo Sınıfı

GCKVideoInfo Sınıf Referansı

Genel bakış

Video biçimi ayrıntılarını temsil eden bir sınıf.

yılından beri
3,3

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Mülk Özeti

NSUInteger width
 Videonun piksel cinsinden genişliği. Diğer...
 
NSUInteger height
 Videonun piksel cinsinden yüksekliği. Diğer...
 
GCKVideoInfoHDRType hdrType
 Varsa, videoda kullanılan HDR türü. Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (NSUInteger) width
readnonatomicassign

Videonun piksel cinsinden genişliği.

- (NSUInteger) height
readnonatomicassign

Videonun piksel cinsinden yüksekliği.

- (GCKVideoInfoHDRType) hdrType
readnonatomicassign

Varsa, videoda kullanılan HDR türü.